17.3.2015

Rozjezdy roku 2015
Soutěž Rozjezdy roku již pátým rokem pomáhá šikovným a odvážným lidem s dobrými nápady v rozjezdu jejich podnikání. V této chvíli, až do  19. března probíhá první fáze soutěže, a to přihlašování soutěžních projektů, které lze od online systému přihlásit přes webové stránky www.rozjezdyroku.cz. Letos může ve 14 krajích uspět až 42 soutěžících, výherci regionálních kol pak postupují do finále, kde veřejnost rozhoduje on-line hlasováním o absolutním národním vítězi.  

Kromě samotné soutěže Rozjezdy roku přinášejí do regionů vzdělávací semináře, kde mohou jak soutěžící tak zájemci o podnikání najít odpovědi na základní otázky: jak začít podnikat, kde hledat příležitosti a obchodní partnery, čeho se v začátcích podnikání vyvarovat či jak se zorientovat ve složité problematice financí, marketingu nebo obchodních taktik. Svými radami přispějí zkušení odborníci, investoři a podnikatelé z vašeho regionu, zároveň i samotní výherci předchozích ročníků soutěže.

Tento cyklus vzdělávacích seminářů  bude probíhat v jednotlivých krajích od 14. dubna do 21. května, registrace na jednotlivé semináře bude otevřena od 30.  března na stránce www.rozjezdyroku.cz. 

Workshopy jsou přístupné všem bez rozdílu, jsou zdarma a nezáleží, zda mají účastníci přihlášený soutěžní projekt či nikoliv. Jednotlivé přednášky jsou zaměřeny na vzdělání začínajících podnikatelů v oblasti, marketingu, využití sociálních sítí, online marketingu, myšlenkových map a také využití moderních aplikací v podnikání atd. Programy jednotlivých regionálních seminářů naleznete také na stránce soutěže www.rozjezdyroku.cz.

Vítězové soutěže získají opět balíčky telekomunikačních služeb na jeden rok zdarma, tablety, služby partnerů zdarma a podporu v podobě odborného poradenství. Ani letos nechybí finanční podpora – výherci si rozdělí 660 000 Kč. Kompletní informace k soutěži naleznete na webových stránkách projektu www.rozjezdyroku.cz.

Regionální seminář pro Plzeňský a Karlovarský region se koná 14. dubna v budově Vědeckotechnického parku, Teslova 3, v Plzni od  9 do  17 hod.

Zdroj: www.rozjezdyroku.cz
27.1.2015

Pozvánka na seminář "Podnikání žen"
12. února 2015
26.9.2014

Význam podnikání pro ženy

Na serveru Ženy ženám (Nová dimenze ženství) jsou zveřejněny pohledy několik žen-podnikatelek na to, proč podnikají a co jim podnikání osobnostně přináší.

Zde jsou odpovědi 6ti žen na jednoduchou otázku: Jaký význam má pro váš život vlastní podnikání?

Alice Kirš
Podnikání je pro mě cestou svobody. V zaměstnání mě vyhovovala jistota: práce a peněz, ale já odmalička žila pro svobodu. Podnikání mě umožnilo realizovat obrovské množství nápadů, snů, věcí, které jsem chtěla realizovat. Podnikání mě umožnilo mé nápady nejen snít, ale i zhmotňovat. Čtyři roky podnikám a už bych neměnila. Miluju fakt, že jsem svým pánem, miluji i spolupráci, bez které by to prostě nešlo.

Dana-Sofie Šlancarová
Moje podnikání je důležitá součást mojí realizace na tomto světě. Umožňuje mi tvořit, hrát si, zkoušet, užívat si, učit se, vydělávat peníze, zhmotňovat svoje nápady a vize, potkávat úžasné lidi, spolupracovat s lidmi, dávat lidem, co jsem a co jim můžu dát, pomáhat jim na jejich cestě ke šťastnějšímu životu – a mnoho, mnoho dalších věcí. Moje vlastní podnikání mi dává svobodu. Být sama sebou i v práci, a to naplno. Nemuset dělat kompromisy.

Barbora Nádvorníková
Podnikání je pro mě možnost seberealizace a svobody. Miluji, když mohu tvořit v souladu se svou duší a svým životním záměrem. Podnikání mi dává možnost plně vyjádřit svou kreativitu a učit se v té nejlepší škole – škole života. Podnikání mi umožnuje žít ve vlastním rytmu, který si udávám já sama. Ten pocit, když se něco rodí, šimrá v bříšku a já vím, že brzy spatří světlo světa nový projekt, nový seminář, další nápad na rituál, je oblažující.

Lucie Kolaříková
Moje podnikání mi dává možnost projevovat sama sebe. Moje vášně, myšlenky a víru. Každý den mám aspoň chvíli radost, že mám v životě co dělat, a navíc že je to služba lidem. Jsem šťastná, že to také přináší peníze, protože muset je vydělávat něčím nudným by mi asi bránilo dělat to, co mě baví a co mi jde. Jinak se díky svému podnikání průběžně cvičím v sebe disciplíně, samostatném rozhodování a ochotě riskovat.

Denisa Říha Palečková
Moje podnikání mi umožňuje svobodu dělat to, co mě v životě nejvíc baví a dává mi smysl. Mým posláním je přinášet lidem do života víc štěstí a smyslu, a moje podnikání mi to umožňuje. Další významnou výhodou je, že si mohu práci svobodně utvářet. Podnikání je časová svoboda – to znamená pracovat ve svém rytmu, v pro mě optimální denní době apod.

Stanislava Mrázková
Tři slova, která vystihují moji životní vizi jsou svoboda, radost a naplnění a podnikání je jeden z nástrojů, které mi pomáhají svobodný, radostný a naplněný život vést. Podnikání  jedna z důležitých součástí mého života, díky které jsem šťastná.
Podnikání nemusí být o vyměňování volného času za peníze. Podnikání z pláže, to je dnes moje cesta podnikání a života a cesta, kterou nadšeně ukazuji i dalším podnikatelům. Podnikání, které přináší člověku svobodu. Svobodu dělat to, co milujete, s lidmi, které milujete, dělat to z místa a v čase, které si sami zvolíte a vyděláte díky tomu tolik peněz, abyste žili život dle svých představ. V neposlední řadě je pro mě podnikání způsobem, jak vyjádřit sama sebe, jak tvořit a tomu, co vytvořím, dát větší smysl.

Zdroj: Ženy ženám

22.9.2014

Zastoupení mužů a žen v politickém životě v ČR

Zajímalo vás někdy kolik političek je v ČR? Jaké je jejich zastoupení na celostátní i komunální úrovni? Fórum 50% tento fonomén dlouhodobě sleduje. Výsledky jsou zaráženíjí, bohužel nikoliv překvapivé.

Instituce MUŽI
ŽENY
Vláda 82,35
 17,65
Poslanecká sněmovna
 80,5  19,5
Senát 82,7 17,3
Zastupitelstva krajů 80,3 19,7
Zastupitelstva měst a obcí 72,9 27,1
Prezident 100 0
Evropský parlament 76,2 23,8

 

Zdroj: Fórum50

19.9.2014

Manažerské vzdělávání
Zpravodajský portál Manažerské vzdělání.cz je koncipován jako nekomerční informační portál typově podobný odbornému magazínu či specializovanému blogu se zaměřením na sdělování užitečných informací, které se týkají vzdělávání manažerů, kurzů pro budoucí podnikatele a vedoucí pracovníky. Posláním a cílem portálu Manažerské vzdělávání je poskytnout zdarma všem současným či budoucím manažerkám a manažerům zajímavé tipy na efektivní manažerské studium a také sdílet novinky z oboru a zkušenosti studujících manažerů z různých přínosných workshopů a kurzů pro manažery, podnikatele či podnikatelky.

Poslání e-magazínu

 • praktické tipy pro efektivní manažerské studium
 • sdílení zkušeností studujících manažerů
 • užitečné informace pro zájemce o manažerské studium
 • rady od zkušených manažerů, jak řídit firmu
 • triky, jak zvýšit zisky
 • přinosné a praxí ověřené rady, jak začít podnikat
 • šance pro studenty zveřejnit odborný článek

Zdroj: http://www.manazerskevzdelani.cz/

15.9.2014

3. národní konference o genderu a vědě

Dne 22. 10. 2014 proběhne v hlavní budově Akademie věd na Národní třídě konference Jak na vědu? Férově! 3. národní konference o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí, která se bude věnovat prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí a v oblasti vědní politiky.

Záštitu nad konferencí přijala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., místopředseda pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, a předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

Konference se zaměří na tři klíčové oblasti:

 • profesní rozvoj
 • zastoupení žen na vedoucích pozicích
 • genderové aspekty vzniku vědeckého poznání

Na konferenci s přednáškou vystoupí prof. Londa Schiebinger ze Stanford University, přední světová odbornice na téma genderové inovace, a prof. Paul Walton, bývalý vedoucí katedry chemie na Univerzitě v Yorku, která jako první získala  zlatou medaili Athena Swan za genderovou rovnost.

V rámci konference bude uspořádán odborný diskusní panel Legislativní a institucionální zabezpečení genderové rovnosti ve vědě. Cílem panelové diskuse, které se zúčastní přední představitelé odpovědných státních a veřejných výzkumných a vysokoškolských institucí, je diskutovat zajištění legislativního a institucionálního zabezpečení genderové rovnosti, včetně vytvoření národní strategie prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a ustavení odpovědných orgánů státní správy. Odpoledne proběhnou expertní panely na témata genderová dimenze v hodnocení vědy a genderová rovnováha ve vedoucích pozicích výzkumu.

Pozvánku do panelu a diskuzí přijali poradce předsedy vlády PhDr. Vladimír Špidla, předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rut Bízková, předseda České konference rektorů prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, senátorka prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová, Ph.D., vedoucí Katedry organické chemie PřF UK prof. Jana Roithová, Ph.D. a náměstek místopředsedy vlády a ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. 

Během konference bude zajištěno hlídání dětí a simultánní tlumočení z/do anglického jazyka.

Z webových stránek MŠMT si můžete stáhnout program konference.

Zdroj: www.msmt.cz

12.9.2014

Mentoringový program pro ženy - političky

Fórum 50% rozjíždí unikátní Mentoringový program podpořený z projektu Dejme (že)nám šanci. Cílem programu je zvýšit zastoupení žen v české politice díky sdílení zkušeností ze skandinávských zemí. Mentorkami proto budou zkušené političky z Dánska a Norska. Program bude trvat celkem 18 měsíců, během kterých budou mít české ženy možnost třikrát navštívit svou mentorku v její zemi a třikrát se s ni setkat v Praze. Kromě těchto osobních schůzek budou účastnice projektu samozřejmě v kontaktu i prostřednictvím emailu, telefonu či skypu. Součástí programu budou také tři semináře pro veřejnost v Poslanecké sněmovně.

Veškeré náklady spojené s programem (cestovné, ubytovaní atd.) jsou hrazeny z projektu "Ženy a muži v rovnováze", který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Mentoringový program čerpá z expertízy a zkušenosti dánské organizace Kvinfo, která má v této oblasti mnohaleté zkušenosti. Koordinátorem programu je Forum 50 %, dalšími partnery jsou Severská obchodní komora a Dánské velvyslanectví.

Program je otevřený pro političky z různých úrovní politiky, z různých politických stran. V pilotním programu je k dispozici celkem 10 míst, nicméně další zájemkyně budou zahrnuty do mentoringové sítě a budou mít možnost zapojit se do některých aktivit. V budoucnu je v plánu v programu pokračovat a otevřít ho dalším zájemkyním.
Bližší informace a přihlášky do programu naleznete na stránkách Fóra 50%.

Zdroj: www.padesatprocent.cz
8.9.2014

Konference "Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě – předpoklad demokracie a prosperity"

Dne 15.9.2014 se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konference s názvem "Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě – předpoklad demokracie a prosperity". Organizátorem konference je Oranžový klub (spolek prosazující spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě).

Více informací: Fórum 50

1.9.2014

Gender v odborné literatuře

K tématu rovných příležitostí existuje řada knih. Níže přinášíme stručné popisy některých z nich.

Gabriele Kuby - Gender
Velmi stručné pojednání a výtah z knihu Globální sexuální revoluce. V knize naleznete vysvětlení pojmů gender a gender- mainstreaming.Gabriele Kuby má odvahu nazývat pravým jménem hrozbu, kterou pro naši svobodu představuje nová antihumanistická ideologie. Její stručná brožurka přináší základní hesla a vysvětlení pojmů gender a gender-mainstreaming. Ještě žádný autor nepředložil čtenáři tak jasný, srozumitelný a nemilosrdně pravdivý obraz diktatury relativismu, genderové ideologie a slepých uliček moderní společnosti.

Sheryl Sandberg - Opřete se do toho
Už přes 30 let absolvuje americké vysoké školy více žen než mužů. Ve vedení veřejných i soukromých institucí jsou však ženy v naprosté menšině. V rozhodnutích, která se dotýkají nás všech, tak nejsou hlasy žen přiměřeně zastoupeny. Kniha Opřete se do toho zkoumá, proč se ženy navzdory svým akademickým úspěchům nedostávají do vedení klíčových institucí a nabízí přesvědčivá a rozumná řešení, jak mohou ženy plně využít svůj potenciál.Sheryl Sandbergová je první ženou (COO, tedy provozní ředitelkou) mediálního gigantu Facebook a jednou ze stovky nejvlivnějších lidí na světě podle žebříčku časopisu Time. Tato kniha je vyústěním jejích snah upozornit na zažité genderové předsudky, které ovlivňují chování žen, a uzavírají tak bludný kruh jejich společenské pozice. Pomocí četných studií a humorných historek z vlastního života vykresluje problematiku žen na trhu práce a nabízí rady, jak z tohoto bludného kruhu vystoupit a vybudovat skutečnou rovnost mezi pohlavími. Opřete se do toho je působivým apelem na odbourání společenských předsudků, které ženám svazují ruce v dosahování vysněných cílů. Autorkou předmluvy českého vydání je ředitelka ING Pojišťovny pro Českou republiku a Slovensko Renata Mrázová

Alena Křížková , Hana Maříková , Lenka Formánková - Pracovní dráhy žen v České republice
Tato kniha sleduje v biografické perspektivě životy žen z různých věkových skupin v odlišných fázích rodinného cyklu i v různých situacích na trhu práce, a to na pozadí historického vývoje současné české společnosti i v kontextu teoretických přístupů feministické sociologie ke studiu pracovní a rodinné sféry. Mikropohled na sociální realitu, se kterým přichází tato publikace, doplňuje řadu prací soustředěných naopak na makrostrukturální pohled na genderové nerovnosti. Kniha je podnětnou sondou do ženských zkušeností s tvorbou osobní pracovní dráhy a s prolínáním pracovního a rodinného života. Pracovní a osobní životy konkrétních žen podávají obraz problematických přechodů mezi školou a zaměstnáním, mateřstvím a prací, zaměstnaností a nezaměstnaností, zdravím a nemocí a mnohými dalšími individuálními situacemi, které se odehrávají v kontextu makrosociálních přechodů od plánovaného k tržnímu hospodářství nebo od ekonomického růstu do období ekonomického útlumu. Kniha se podrobněji zaměřuje i na přetrvávající praxe znevýhodnění a diskriminace žen na trhu práce a na kombinaci práce a péče v různých kontextech živitelství.

Kristina Koldinská - Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech

Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora či Evropského soudu pro lidská práva. Tato kniha se věnuje rovnosti mužů a žen především z perspektivy sociálního práva, tedy těch právních norem, jež upravují sociální ochranu a v určitém smyslu tak doplňuje nedávno vydaný Komentář k antidiskriminačnímu zákonu. Značný důraz je přitom kladen na mezinárodní právo a právo EU, jež tvoří základ současné národní právní úpravy v této oblasti. Kniha se věnuje i některým konkrétním příkladům diskriminace (nejen) na základě pohlaví a nastiňuje jejich řešení. Publikaci ocení široký okruh čtenářů, tedy nejen advokáti, soudci, právníci státní správy a nevládních organizací, ale také všichni, kdo se s problematikou nerovného zacházení za základě pohlaví setkávají, tedy například personalisté, management podniků apod.

Zuzana Uhde , Alena Křížková , Hana Maříková - Sexualizovaná realita pracovních vztahů

Kniha Sexualizovaná realita pracovních vztahů je výsledkem sociologického výzkumu obtěžování z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování, který realizovalo oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR. Autorky prezentují jednak teoretická východiska výzkumu, jednak analýzy jednotlivých studií, které byly zaměřeny na konkrétní typ aktérů: zaměstnanci a zaměstnankyně jako celek, vedení podniků a organizací, oběti obtěžování a sexuálního obtěžování, zástupci a zástupkyně odborů. Kniha obsahuje rovněž vysvětlení právních souvislostí problematiky sexuálního obtěžování v českém a evropském právu. Součástí publikace je slovníček pojmů.

Pavla Vošahlíková , Jiří Martínek - Cesty k samostatnosti
V 19. a v první polovině 20. století probíhaly významné změny ve veřejném životě i v domácím prostředí, měnily se konzumní zvyklosti i organizace výroby, novoty ovlivňovaly potřeby většiny obyvatel. Prosazovaly se postupně v závislosti na době, místě, komunikačních podmínkách i řadě dalších vlivů. Rozdíly v životě jednotlivců se neprojevovaly jen při srovnání vzdálených regionů, ale i uvnitř jedné země, mezi městy a venkovem, metropolemi a perifériemi, různými etnickými skupinami, promítal se do nich věk a významně i skutečnost, zda se jednalo o muže nebo ženu. Způsob, jakým se ženy vyrovnávaly s proměnami doby, odhalují přesvědčivě jejich životní osudy. Pro tuto monografii byly vybrány portréty jedenácti ženských osobností z různých prostředí – od propagátorky tělesné výchovy přes literátku, političku, univerzitní docentku až po nositelku Nobelovy ceny. Soubor životopisů, na němž se podílelo celkem deset odborníků z předních vědeckých pracovišť v České republice, sestavili do monografické podoby a společným úvodem i závěrem zarámovali pracovníci oddělení biografických studií Historického ústavu AV ČR – doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc., a RNDr. Jiří Martínek.

29.8.2014

Projekt Ženy ženám si klade za cíl vytvořit komunitu žen, které spojuje nadšení a víra ve společnou vizi, kterou je:

Spokojená, naplněná, sebevědomá, zářivá a bohatá žena, která žije v harmonických a láskyplných vztazích a naplňuje své poslání tím, co miluje.

Cílem projektu je:
•    přinášet kvalitní celostní vzdělávací programy a akce, které podporují ženy v jejich osobním rozvoji a spolupráci
•    přinášet prakticky využitelnou moudrost od žen, které ji pro sebe objevily, žijí ji, zažily její efekty na sobě a cití jako svou misi ji pro užitek ostatních žen šířit dále
•    být autentickou sebe-vědomou ženou, která žije v souladu se svým vnitřním hlasem
•    společně nacházet cestu jak si dopřát víc na všech rovinách našeho života
•    přinášet do společnosti pozitivní vzory
•    dávat ze sebe to nejlepší = předávat ženám to, co samy žijeme, co jsme samy pro sebe objevily, co funguje
•    otevřeně mluvit o tabuizovaných a „zakázaných“ tématech, která jsou pro dnešní ženu tolik zásadní
•    duchovní a spirituální ženská témata šířit skrze moderní technologie, díky nimž budou dostupná komukoliv, kdykoliv a odkudkoliv
•    spolupracovat a mít harmonické vztahy s muži
•    umění radovat se a milovat své ženské tělo, rozumět mu a respektovat jeho potřeby a rytmus
•    zjednodušovat si život a naplňovat své poslání
•    podporovat ženy, které chtějí s ostatními ženami sdílet své poslání a know-how
•    přinášet nové pohledy a inspirace, pradávnou moudrost a její praktické využití v 21. století
•    podporovat ženskou energii ve společnosti skrze vnitřní proměnu ženy

Projekt Ženy ženám aktuálně nabízí

1. Video seriál
Sérii 9-ti video medailonků, ve kterých expertky odkrývají největší mýty spojené se ženstvím, které brání ženám být spokojené a naplněné. Videa je možné shlédnout po zaregistrování na webu projektu

2. Online program CESTA SPOKOJENÉ ŽENY
Komplexní vzdělávací program znovu-objevené ženské moudrosti. Od osmi expertek dostanete odpovědi na více než 100 nejčastějších otázek žen, které v televizi neuslyšíte, v časopisech se nedočtete. Program, který je online, obsahuje hodnotné a unikátní video-vstupy týkající se ženského sebe-vědomí a sebe-lásky, práce s emocemi, vědomého přístupu k tělu a menstruačnímu cyklu, ženského time managementu, novodobých rituálů a ženských kruhů, ženy matky, ale i ženy v byznyse.

3. Online program PŘIJÍMÁM SVŮJ STRACH
Vzdělávací program Lucie Kolaříkové na téma Přijímám svůj strach učí ženy pracovat se svým strachem a udělat z něj svého pomocníka.

4. Kniha 17 TVÁŘÍ ŽENY
Autorkou knihy je Alice Kirš. Pojednává o jejích lekcích, rolích a procesu růstu a poznávání se.

5. Motivační audio CD DOŽIVOTNÍ HOJNOST: SEBELÁSKA
Audio CD Lucie Kolaříkové, které pomáhá ženám posilovat lásku k sobě, posilovat sebevědomí, dodává uvědomění, jak je žena pro svět důležitá, léčí nejhlubší smutky uložených ve vnitřním dítěti. Učí ženy milovat a respektovat své tělo.

6. Motivační audio CD HLADINA ALFA
CD Jitky Ševčíkové, díky kterému můžete dosáhnout tělesného a duševního uvolnění. Techniky na CD můžete použít zejména na: zvládnutí stresu, zbavení se nespavosti a migrén, vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života, výrazné zlepšení paměti a soustředění, posílení sebedůvěry a sebevědomí, dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy, rozvíjení tvořivosti a intuice.
 
7. Online škola sebelásky MÁM SE RÁDA
5-ti týdenní online škola Lucie Kolaříkové podporuje ženy a dívky každého věku: aby navázaly se sebou vztah, aby samy sebe co nejvíce vnímaly, aby na sebe braly ohled, aby o sebe pečovaly, aby se zkrátka měly rády a dobře. Cílem je podpořit ženy v sebevědomí a sebeúctě, které skrze tento program snadno rostou.

8. Blog ŽENY ŽENÁM
Každý den je zveřejněn jeden unikátní článek bloggerek, kterými jsou obyčejné ženy, lektorky, koučky, maminky na mateřské, babičky, studentky, podnikatelky. Blog je tak pestrým a zajímavým místem k načerpání inspirace i pomoci do svého vlastního života.

9. Semináře
Kurzy pro ženy z různých oblastí osobního rozvoje.

10. Facebook skupina MÁM SE RÁDA
Vytvořena s cílem ženám přinášet každodenní inspiraci, radost a moudrost z ženského světa. Je to prostor pro diskuze a sdílení.

11. Provizní affiliate systém
Partnerský program pro příznivce projektu.

Více informací o projektu zjistíte na jeho webových stránkách.

25.8.2014

Jak předejít vyhoření

Díky moderním technologiím se zrychlala práce. Vznikl pocit, že vše může být uděláno hned, což na mnoha pracovištích také znamená, že úkoly musejí být vyřešeny okamžitě. Výsledný tlak a stres pak mohou způsobit tzv. vyhoření. To dnes hrozí všem - zaměstnancům i podnikatelům.

Termín „burnout“ (syndrom vyhoření, vyprahlosti, vypálení) vznikl v 70. letech se vynořil. Je popisován jako profesionální selhávání na základě vyčerpání vyvolaného zvyšujícími se požadavky, ztrátu zájmu, potěšení a ideálů, energie i smyslu, negativní sebeocenění a negativní postoje k povolání. Kažý člověk má schopnost dlouhodobě pracovat pouze určitým tempem. Pokud tento nárůst dostupnosti informací, úkolů a rozhodování nebudeme umět kontrolovat, bude to mít pro nervový systém fatální důsledky.

Vyhoření se projevuje demotivací, nedostatkem energie i pro běžné aktivity, odporem k pracovním úkolům, stresem nebo rostoucí úzkostí, která někdy přerůstá až do úzkostné poruchy. Na tělesné úrovni je může doprovázet zvýšená teplota, opakovaný pocit, že na člověka "něco leze", či bolesti. Vyhoření nastupuje pozvolna, ale pokud se rozvine, trvá dlouho, než se člověk dokáže vrátit do normálu. Může se ocitnout v situaci, kdy prostě už dál pracovat nedokáže, ani přes veškerou vůli.

Jak syndrumu vyhoření předcházet?

1.Nutit se k zastavení
Už od rána zařazujte dost přestávek a pokud to jde, měňte činnosti. Krátkou pauzu byste si měli udělat po každé půlhodině či hodině práce a ne až tehdy, když jste unaveni. Každodenní delší odpočinek není luxus, ale podmínka výkonnosti pro další dny. Jeden až dva dny v týdnu je třeba zcela vypnout. A nezapomínat ani na aspoň týdenní volno víckrát ročně.

2.Nechtít zvládnout vše
Od chvíle, kdy si uvědomíte, že nelze stihnout všechno, budete produktivnější. Abyste byli úspěšní, musíte vybrat to, co je důležité. Může vám pomoci dobrý kurz time managementu. Rozlišujte však také, kdy je zahlcení způsobeno neefektivitou a kdy prostě nezvladatelným množstvím práce. Ani nejlepší metody nedokážou zvyšovat výkon donekonečna.

3.Spát, zdravě jíst, hýbat se

Spát výrazně méně, než potřebujete, je přímou cestou k vyhoření. Spánek totiž ovlivňuje stav nervové soustavy a výkonnost. Enormně důležitý je dostatek pohybu, pobyt na čerstvém vzduchu a zdravá strava.

4.V nejlepším přestat
Myslete na potřebu odpočívat a omezovat se v intenzitě práce právě tehdy, když vám jde nejvíce a kdy máte pocit, že byste v ní vydrželi věčně. Právě tento falešný pocit je nebezpečný. Nemáme přímá čidla vyčerpání. Usuzujeme na ně spíše nepřímo. A to trvá. Pokud čekáte až na patrné známky únavy, můžete se ocitnout ve stavu, kdy bude každá obnova sil nesrovnatelně delší.

Zdroj: idnes.cz
21.8.2014

Příběhy úspěšných podnikatelek XV. – Blanka Milfaitová

Blanka Milfaitová vyrábí domácí marmelády a je držitelkou řady cen v mezinárodních soutěžích. O její výrobky je obrovský zájem, prodávají se doma i v zahraničí v mnoha obchodech.
Jsou to zhruba dva roky, co své podnikání na samotě u česko-rakouských hranic rozjela. V rodinném domku vařila pár marmelád denně, nabízela je na trzích či přes různé obchody s regionálními potravinami a posílala je zájemcům poštou. Měla radost z každého nového zákazníka, kterému chutnalo.
V březnu 2013 si z mezinárodní soutěže The World's Original Marmalade Awards přivezla dvě zlaté medaile a letos získala dokonce čtyři zlaté. Velký úspěch změnil Blance ze dne na den život. Obchody od malých po velké, řetězce po celém světě, všichni najednou chtěli stovky jejích marmelád. A na samotě v Novohradských horách vařila své lahůdky 20 hodin denně, sháněla pomocníky a otevírala nové obchody v evropských metropolích.

Na jaře letošního roku ale Blanka vypověděla všechny obchodní kontrakty a zavřela své obchody v Londýně, Římě, Curychu. "Začala mě děsit představa výroby jako na běžícím pásu, narvaných regálů, kde spolu soupeří cenovky šizeného zboží, představa honby za objemy, za bobtnajícím portfoliem prodejních míst a profitem za každou cenu. Na chvilku jsem tu svou cestu ztrácela z očí, ale už jsem zase zpátky," komentuje Blanka své rozhodnutí.
Všechna prodejní místa fungovala skvěle, "v Londýně se marmelády prodalo čtyřikrát více, než byl plán, v Římě se o možnost prodeje našich marmošek i pohádali a v Curychu jsou na ni fronty dodnes" jak sama říká. „V den, kdy jsem se rozhodla vše zavřít, byly v provozu čtyři prodejny v zahraničí, další tři před startem a několik jiných před podpisem. Mám ráda prodej, při kterém klienty vidím, kdy jim mohu dát osobně ochutnat, sledovat, jak jim září oči, vysvětlit jim, jak marmelády vznikají, z čeho a proč právě tak a ne jinak. Jsem na prodejce náročná jako sama na sebe při výrobě. A to je kámen úrazu. I to byl jeden z důvodů ukončení prodeje jinde. Navíc hrozilo, že se z mého radostného vaření marmelád stane megavýrobna, jak mi navrhoval nejeden investor a vše půjde do kopru“. Takže jde dál cestou poctivé ruční výroby. „Moji klienti si přejí marmelády, které mají příběh, ve kterých je to nejlepší a navíc kus nás, naší radosti z toho, co děláme, kus hor, kde žijeme, a to ve fabrice nejde. Abych udržela kvalitu produktu, musí projít rukama, kterým věřím, a ne strojem. Nechala jsem si jediný kontrakt, a to s pražským obchůdkem. Jak se zmínila na svých stránkách, setkala se i se závistí a s krádeží jejího nápadu. „Snažím se na to moc nemyslet. Ten rok mě moc naučil. Netušila jsem, že v pětatřiceti letech poznám tolik nových úrovní mezilidských vztahů, že tolik nocí probrečím jen pro chování druhých, mnohdy velmi blízkých, a budu tak často zvažovat, že se zahrabu někde daleko v lese a zůstanu zahrabaná. Moje podzimní knížka, která měla být původně jen kuchařkou, se tak stává pomalu, ale jistě knihou plnou příběhů“.

A jaké má plány do budoucna? „Není jich málo. Manufaktura přidá nový produkt, pod kavárnou na šumavském Srní instaluji butik s dobrotami a až přijde doba, otevřu nádherný horský hotel, kde zrealizuji sny nejen svoje, ale i mnohých turistů. Nabídnu přidanou hodnotu, která povětšinou okolnímu ubytování chybí, kuchyni, kde si mlaskne i zarytý škarohlíd a kde budeme většinu prodávaných delikates i vyrábět, péct, zavařovat, udit. Znám podobná místa v Alpách, Dolomitech i Pyrenejích a jsem přesvědčená, že podobný hotel mému kraji pořád chybí“.

Zdroj: iDnes

18.8.2014

Stáž - cesta na pracovní trh

Česká republika patří celosvětově k zemím s nejdelší rodičovskou dovolenou. Z pohledu pracovního trhu je ale až čtyřletý výpadek ze zaměstnání poměrně závažným problémem a mnozí lidé tak po návratu z rodičovské dovolené jen obtížně hledají novou práci. Zkušenosti z projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, ukazují, že jedním z řešení této situace může být odborná stáž.
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí je realizován od června 2012 a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Aktuálně uběhly téměř dva roky od spuštění informačního systému ASAP (přes který probíhá registrace do projektu) a více než rok a půl od zahájení prvních stáží. Výstupem projektu bude Národní katalog stáží a databáze poskytovatelů stáží.
Cíle projektu, tedy uskutečnění 5000 stáží, bylo dosaženo již v lednu 2014. Díky úspoře v rozpočtu dosud proběhlo přes 6000 stáží. Projekt trvá do října 2014.
Podmínky stáže jsou koncipovány tak, že stážisté nemají nárok na mzdu (stáž je jejich vzděláváním), avšak nepřichází o státní příspěvky, jež by jim příslušely, i pokud by se stáže v rámci projektu neúčastnili. Stážistům je hrazeno stravné a za určitých podmínek i cestovné a ubytování. Firmám jsou za stážistu uhrazeny fixní náklady na stáž (definované šablonou stáže). Pro stážistu je pak nepochybně velkou výhodou také to, že je mu vždy přidělen mentor, který dohlíží na plnění zadaných úkolů a zajišťuje odbornou konzultaci. Stáž mohou absolvovat i osoby zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené, registrace do systému je přitom pro všechny zájemce bezplatná a nezávazná. Po absolvování stáže získá stážista kromě nových dovedností také doklad o absolvované stáži - certifikát Europass.

Více informacíá najdete na: www.fdv.mpsv.cz

15.8.2014

Fieldsova cena v rukách ženy
Fieldsovu cenu za matematiku poprvé v historii získala žena - matematička íránského původu Marjam Mírzácháníhová. Fieldsova medaile za matematiku, která se uděluje již od roku 1936, je ve svém oboru mimořádně prestižní cenou a je srovnatelná s Nobelovými cenami.
Mirjam Mirzáchánihová získala doktorát na Harvardu a profesuru na Stanford University, kde v současnosti též přednáší. Pozornost vědeckého světa však vzbudila již v roce 1995, kdy ještě jakožto středoškolačka zabodovala na Mezinárodní matematické olympiádě.
12.8.2014

Příběhy úspěšných podnikatelek XIV - Tereza Havrlandová

Na počátku podnikání Terezy Havrlandové byl její mlsný jazyk. Současností jejího podnikání je v evropském měřítku ojedinělá firma s téměř sto zaměstnanci vyrábějící pro domácí i zahraniční trh. Tereza Havrlandová je zakladatelkou, většinovou majitelkou a ředitelkou pro kreativní a strategickou činnost firmy Lifefood.
Tereza cestovala a žila v zahraničí – ve Francii, na Novém Zélandě, v Austrálii, v Americe. Tam ji oslovil koncept Organic Food, zdravé bio stravy. Její prospěšnost poznala na zdraví svého těla, proto se jí nechtěla vzdát ani po návratu do Česka. Tuzemská nabídka ji však neuspokojovala, bio trh byl tehdy v začátcích a nabídka ovoce a zeleniny nebyla postačující. Proto se Tereza rozhodla, že si při dokončování škol (je absolventkou Právnické fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze) bude dovážet produkty ze zahraničí a prodávat je. „Rozhodně jsem neměla plán vybudovat firmu v rozměrech, jaké má teď, a mít nějaké zaměstnance. Dovážela jsem nejprve superfoods (tzv. superpotraviny, bohaté přírodní zdroje nutričních látek, zvláště vitamínů a minerálů), takové speciality jako mladý ječmen, kakaové boby nebo mořské řasy.“ To ale nebylo jídlo, které by člověk snědl k obědu či svačině. Z Ameriky už takové připravené vitariánské potraviny znala, ale kdyby je měla dovézt, bylo by to na našem trhu velmi drahé. Jako nejlepší cesta se jí zdálo je vyrobit v Čechách. „Zvažovala jsem cestu nechat to vyrobit jinou firmou, ale to nedopadlo – kontrola kvality byla náročná, komunikace i zpracování drhlo. Tak jsem si řekla, že bude muset přijít ta vlastní výrobna. Přidali se ke mně dva kamarádi, dali jsme dohromady receptury, já jsem sehnala starou pekárnu na dvoře v centru Prahy, stávající pekárenské pece kamarád předělal, aby se daly použít na pečení do 45 stupňů (což je maximální teplota, aby byly zachovány živiny stravy), sehnali jsme pár prvních pracovníků a začalo se. Psal se rok 2007. Následující tři čtyři roky byly pro Terezu náročnou zkouškou. „Neměla jsem jediný den volna, pracovala jsem sedm dní v týdnu šestnáct hodin denně, z postele k počítači a do práce a zpátky do postele“, říká. Co jí ta těžká podnikatelská léta přinesla pozitivního? „Nedá se říct, že by tam bylo něco pozitivního nebo negativního, každá zkušenost je prostě zkušenost. Já jsem si z toho vzala všechno.“
Výsledkem Terezina skoku je dnes firma nejen dovážející, ale především vyrábějící produkty živé stravy – placky, sušenky, tyčinky, čokolády, výrobky z ořechů a semínek, nově chléb či palačinky. Firma expanduje do zahraničí, vlastní distribuční a propagační firmy má např. v Nizozemí, Německu či Francii, spolupracující firmu má ve Velké Británii. Výrobky se prodávají ve dvaceti zemích EU. Je to obdivuhodné mj. i proto, že firma nikdy nedělala klasickou reklamní kampaň: „Reklama má spoustu podob a jedna z nejdůležitějších je produkt sám o sobě,“ říká Tereza. Způsob, jakým dnes Tereza svoji firmu vede, je snem mnoha podnikatelů, málokdo ale jako ona k tomuto výsledku došel od nuly, tedy vlastně z mínusu, a od extrémního vytížení. „Považuje se vůbec za podnikatelku? „Tak z hlediska právní definice asi podnikatelka jsem. Ale nepovažuji se vysloveně za byznysmena, co by šel za zisky či nejvyšší efektivitou. Mým cílem nikdy nebylo mít super vydělávající firmu, stačí mi, když to bude nějak fungovat, abych nebyla ve stresu z dluhů a mohla klidně žít. Obchody, smlouvy, dohody řeším intuitivně metodou pokus – omyl. Sice mám školy, ale to, co nás učili, nemá vůbec s reálným podnikatelským světem nic společného, navíc v tak specifické oblasti, jako je bio nebo dokonce raw.“ Jak sama dodává: „podnikatelská dynamika může mít velice ženskou podobu. Od malička jsem v sobě měla přemíru mužské energie, racionality. A potom se v rámci mého osobního rozvoje její část přetransformovala a já se odevzdala plynutí, důvěře, že se proces děje, jak má a nemá smysl ho řídit a kočírovat.“ Možná právě takto vypadá odvaha být svobodná.
Zdroj: www.moudrepodnikanizen.cz

8.8.2014

ČSSD prosadila ženské kvóty

Vnitrostranické referendum ČSSD potvrdilo záměr strany posílit roli žen v české politice. Na všech volebních kandidátkách do krajských zastupitelstev a sněmovny musí být aspoň 40 procent osob opačného pohlaví. Referendum je závazné a strana podle něj v příštím roce změní své stanovy. Referenda se zúčastnilo 11.783 ze 22.577 sociálních demokratů, což je 52,19 procenta.

Pro větší zastoupení žen na kandidátkách bylo 51,79 procenta, proti 48,21 procenta hlasujících. Přředseda ČSSD Bohumil Sobotka to okomentoval slovy: "Překvapilo mě velmi mile to, že se více než polovina členů vyjádřila pro vyšší zastoupení žen. Tohle byla věc, která byla v sociální demokracii silně diskutována."

Zdroj: Lidové noviny

4.8.2014

Pro a proti v otázce kvót pro ženy

V souvislosti s debatou uvnitř ČSSD v otázce kvót pro ženy v politice, se vyskytly řady argumentů proti zavedení povinného podílu žen v politice. Jana Smiggels Kavková a Marcela Adamusová je ve svém článku v HN rekapitulují.

Argument 1 - Kvůli kvótám se prosadí neschopné ženy.
Reakce: Ženy jsou stejně dobré jako muži. Je jen a pouze na politických stranách, jaké ženy si vyberou, zda jejich kandidátky budou schopné nebo neschopné. Pokud strany budou mít motivaci hledat, vhodné kandidátky najdou.

Argument 2 - Ženy nemají o politiku zájem. Kdyby chtěly, prosadí se i bez kvót.
Reakce: Ženy se chtějí podílet na rozhodování stejně jako muži, ale na rozdíl od nich čelí specifickým překážkám, které muži zpravidla řešit nemusí. Politika byla historicky nastavena muži a pro muže. Ženy mají zpravidla na starost děti i domácnost, mají méně času a možností stát se součástí neformálních „pánských klubů“, navíc čelí zakořeněné nedůvěře ve své schopnosti (viz předchozí argument nebo třeba výrok poslance Jandáka, že „ženy vnesou do politiky trochu té hysterie“).

Argument 3 - Kvóty jsou urážkou žen.

Reakce: Kvóty nejsou urážkou žen, pokud nejsou záměrně jako urážka prezentovány.

Argument 4 - V politice mají být lidé na základě svých schopností a ne pohlaví.
Reakce: S tímto výrokem se samozřejmě nedá než souhlasit. Jaká je ale realita? Při sestavování kandidátních listin se spíše než na „zkušenosti a kvalifikaci“ hodně hledí na osobní vazby a kontakty.

Argument 5 - Kvóty jsou nedemokratické a omezují svobodnou volbu voličů a voliček.
Reakce: Stranické kvóty se používají v Německu, Holandsku, Švédsku, Švýcarsku i ve Velké Británii. Jsou snad všechny tyto země nedemokratické? V případě českého návrhu se bavíme o legislativní kvótě pro kandidátní listiny, je tedy zachován prostor pro svobodný výběr kandidátů a kandidátek. Zcela svobodnou volbu navíc lidé nemají nikdy, právě proto, že mohou vybírat jen z toho, co jim politické strany nabídnou.

Argument 6 - Kvóty nefungují.
Reakce: Právě příklady ze zahraničí ukazují, že jsou-li kvóty nastaveny dobře, jsou nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem, jak zvýšit zastoupení žen v politice. Zároveň je potřeba zdůraznit, že kvóty nemohou fungovat samy o sobě, musí je doprovázet další opatření, která účast žen podpoří (mentoringové a vzdělávací programy, aktivní oslovování žen do členské základy, slaďovací opatření uvnitř stran nebo třeba taková „hloupost“ jako zajištění hlídání dětí během schůzí).

Argument 7 - Kvóty nikdo nechce.
Reakce: Podle výzkumu veřejného mínění zpracovaného CVVM v roce 2009 celých 58 % dotázaných souhlasí se zavedením kvót pro sestavování  kandidátních listin. Kvóty odmítají politici, nikoliv česká veřejnost.

Argument 8 - Kvótami na ženy to začíná, kvótami na plešaté, modrooké a homosexuály.
Reakce: Zaprvé, nejedná se o „kvóty na ženy“, daný návrh se vztahuje jak na ženy, tak na muže. Již dnes existují země (např. Rwanda), kde kvóty zajišťují vyrovnané zastoupení mužů. Zadruhé, ženy nejsou menšina, tvoří přes polovinu populace. A konečně zatřetí, diskuze o zavádění kvót pro plešaté či modrooké je zcela nesmyslná. Na rozdíl od pohlaví či barvy pleti není barva očí a množství vlasů zdrojem znevýhodnění v politice.

Zdroj: www.padesatprocent.cz

31.7.2014

Inspirace pro podnikatele

Inspiraci a poučení jak přistupovat k vlastnímu podnikání, zda se do něj pouštět, jak mít z podnikání radost, lze najít i v odborné literatuře. Níže je výčet několika knih, které by neměly ujít vaší pozornosti:

John Williams – Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno
Nepracujte, hrajte si! Trápíte se v práci, která vás k smrti nudí? Dřete se ve vlastní firmě, která se nikdy pořádně „nerozjela“? Nedokážete se rozhodnout, co vlastně chcete dělat? Je načase odhodlat se ke změně! S touto knížkou dokážete vydělávat na tom, co děláte rádi. Poznáte, jak si vybudovat práci plnou zábavy a svobody. Na mnoha příbězích lidí, kteří si ze svých vášní udělali výnosná živobytí, objevíte 10 tajemství, jak změnit svůj pracovní svět. Autor postupně vyvrací 21 mýtů o práci, mylná a tradovaná přesvědčení, která brání nastoupit cestu k úspěchu a brání v rozletu. Ať už chcete začít podnikat, najít ideální práci, napsat knihu či změnit svět, tato knížka je určena právě vám, nastartuje vaše myšlení tím správným směrem. (Grada, 2012)

Jason Fried a David Heinemeier Hansson – Restart: Průvodce podnikatelským minimalismem
Provokativní a mimořádně poučná příručka od zakladatelů obdivované americké firmy 37signals vás přinutí přehodnotit všechno, co jste se dosud dozvěděli o podnikání a managementu. Jak říká slavný guru marketingu Seth Godin: „Tuto knihu můžete přehlížet jen na vlastní nebezpečí.“ Kniha se v USA zařadila mezi největší bestsellery roku 2010 v kategorii byznys podle New York Times a Wall Street Journal.
Díky jednoduchému jazyku a nabídce geniálně prostých řešení je Restart ideální knihou pro majitele malých firem, pro ty, kteří o vlastní firmě zatím jen sní, ale i pro zaměstnané manažery – ti všichni najdou na jejích stránkách neobyčejně cenné rady. (Melvil Publishing, 2010)

Timothy Ferriss – Čtyřhodinový pracovní týden
Peníze mají hodnotu jen tehdy, pokud máte čas si je užít. Strávíte-li své mládí v kanceláři, nejsou Vám k ničemu – zvlášť když lze pracovat tak, abyste měli dostatek nejen peněz, ale i dalších tvrdých měn „nového bohatství“: času a mobility. Tim Ferriss ve své dnes již proslulé knize velmi přesvědčivě ukazuje, jak tento sen zrealizoval a jak to může udělat kdokoli další.  Tento průvodce vysněným životním stylem vás naučí: Jak s pomocí Paretova principu a několika dalších triků eliminovat nejméně 50 % práce. Jak přesvědčit svého šéfa, aby oceňoval výkonnost, a ne přítomnost. Jak si během 2–4 týdnů zajistit stálý příjem peněz z chytrého malého podnikání, které bude vyžadovat jen minimum vaší pozornosti. …a mnoho dalšího. (Melvil Publishing, 2010)

Fred Kofman – Vědomý business
Vědomý business je efektivní a dobrodružnou cestou k opravdovému leaderovství. Fred Kofman mistrně propojuje praktické dovednosti, co a jak můžeme udělat hned zítra ve svém (nejen) pracovním životě jinak, s odpověďmi na hluboce lidskou potřebu smyslu, štěstí a opravdovosti. S moudrostí, zkušeností, humorem a geniální praktičností nás autor provází sedmi kvalitami vědomého businessu, které – začnete-li podle nich žít – mohou zcela změnit život váš i život vaší firmy. Ať jste majitel firmy, manažer, živnostník, zaměstnanec nebo student, principy vědomého businessu vám mohou otevřít cestu k úspěchu, jenž přesahuje pouhý hmotný úspěch – mohou vám otevřít cestu k naplňujícímu a tvořivému životu. (Portál, 2010)

Tomáš Sedláček – Ekonomie dobra a zla - Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi 

Kniha ukazuje, jak barvitě dokázali naši předkové přemýšlet o majetku, vlastním užitku, společenském blahu a všem ostatním, co s ekonomií souvisí. Autor pod heslem “vše se hodí” podniká zajímavé výlety do hájemství filosofie, etiky, politologie a religionistiky a ukazuje, kolik čerstvých a překvapivě relevantních myšlenek lze v dědictví starých civilizací najít. Sedláček přesvědčivě vykračuje proti proudu a kacířsky nabourává stereotypy, s nimiž pracují jak ekonomové, tak běžní lidé v každodenním životě. Ne vždy totiž lidé považovali za svůj hlavní životní cíl „maximalizovat užitek“ tak jako dnes, což v době ekonomické krize stojí za to vědět.(65. pole, 2009)

28.7.2014

E-book 30 chyb v prvním roce podnikání

Během podnikání se nevyhnete chybám. Pokud budete mít štěstí, uděláte jen nějakou drobnou, kterou snadno napravíte. Existují ale i chyby, které mohou vaše podnikání přímo ohrozit na životě.
Chcete znát 30 hlavních chyb v prvním roce podnikání, které vaše podnikání budou stát život, pokud se z nich nepoučíte?

E-book 30 chyb v prvním roce podnikání mapuje nezávažnější chyby, které začínající podnikatelé po celém světe neustále dělají. 
Nejde o obecné proklamace, které už jste slyšeli tisíckrát, ale vysvětlení konkrétních chyb, které budou pro vaše podnikání fatální, pokud se jim nevyhnete.

Tento e-book je k dispozici ZDARMA. Bližší informace k získání e-booku na serveru ipodnikatel.

24.7.2014

Příběhy úspěšných podnikatelek XIII. – Ing. Hana Skallová

Společně s otcem založila první soukromou školu na Kladensku. Zpočátku učila matematiku a výpočetní techniku, později byla ředitelkou a od roku 2002 je jedinou majitelkou. Postupně vznikaly další pobočky - v Praze a v Litoměřicích. Školy jsou zařazeny do sítě škol MŠMT a jsou členy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Základní myšlenkou při vzniku školy byla potřeba přizpůsobit výuku co nejvíce praxi. Ráda by založila vysokou školu, gymnázium a školu pro talentované žáky. Je vdaná, má syna. V loňském roce se v soutěži Ocenění Českých Podnikatelek umístila na 3. místě v kategorii Střední společnost.

Hana Skallová původně vystudovala mikroelektroniku zaměřenou na neutronové legování polovodičů, což bylo odvětví z jaderné fyziky. Na fakultě měla po ukončení vysoké školy kde pracovat, ale ještě jako studentka dostala možnost své čerstvě nabité zkušenosti z lavice uplatnit paralelně i za katedrou vznikající střední školy. To ji oslovilo natolik, že nakonec na střední škole zůstala. Učitelská praxe je pro ni přínosem ve funkci generální ředitelky všech vašich škol?

Jak sama říká: „Neumím si představit, že bych školy řídila a neprošla si fází učení. Umím se pak lépe vcítit do problémů učitelů a studentů.“
 
Do oblasti školství ji zaválo mnoho náhod a nikdy toho nelitovala. O prázdninách v roce 1991 dělala brigádu v jedné rakousko-anglické firmě. Když za sebe hledala náhradu, zjistila, že školy nepřipravují svoje absolventy na praxi. Uchazečky neuměly v praxi vůbec využívat své pasivní znalosti. Shodou okolností přišla tenkrát za jejím otcem ředitelka Domova mládeže z Kladna s nabídkou volných prostor. „Díky tomu a nápadu udělat školu podle svého, byla naše škola 1.KŠPA na světě“. „Oblast vzdělávání je totiž vůbec krásné prostředí, nejen proto, že jste neustále v kontaktu s mládím, ale především máte možnost předat něco dalším lidem. Něco ze svých znalostí, zkušeností, ale třeba i ze svých etických hodnot. Je to krásná profese, když ji děláte celým srdcem. Byla to jedna z nejlepších voleb mého života.“
 
Obecně si myslí, že soukromé školy jsou kreativnější. Hledají, vymýšlejí, chtějí se lišit. Důsledkem toho soukromé školy vedou nebo v nich učí lidé, kteří mají kreativitu rádi a tím ji podporují i u studentů. „I my každý rok přicházíme s něčím novým. Letos jsou to například nové obory jako Reklamní výtvarnictví a Management sportu. Nehledáme průměr a klid, hledáme nové a podnětné. Věříme, že autorita pedagoga by měla být vytvořena na bázi jeho znalostí a ne síly. Naši učitelé jsou odborníci z praxe. Výuka je prováděna na základě modelových situací- to znamená, že zadáváme studentům konkrétní problém, který musí aktivně řešit za použití nejen dosavadních znalostí, ale i znalostí z dalších předmětů. Současně se snažíme studenty tímto způsobem dovést k hledání nového a tím i výkladu nové látky.“
 

„My se lišíme se od jiných škol především principy, kterými se snažíme studenty připravit na praxi. Sem patří třeba osobní přístup ke studentům. Na mých školách se snažíme především hledat, co ve studentech je a ne to, co v nich není. To znamená, že se snažíme podpořit oblasti, ve kterých je student silný“

Kromě vědomostí by studentů rád předala například slušnost a takt. Přemýšlivost, toleranci, víru v dobré, snivost a umění své sny realizovat, ochotu, umění prožívat radost, sebedůvěru, sounáležitost, upřímnost, touhu se zdokonalovat a vzdělávat, soucit s potřebnými, umění pracovat v týmu, kreativní přístup k práci i životu, umění slušně prosadit svůj názor, lásku k opuštěným dětem a taky pejskům. Ale především by je chtěla naučit umění vážit si sebe sama a dělat vše poctivě podle svého nejlepšího svědomí.
 U svých pedagogů preferuje praktické znalosti, ale zároveň lidský přístup ke studentům, profesionalitu a umění, jak předávají své znalosti. „Mám ráda lidi, kteří umějí říci i odlišný názor, podněcuje mě to k novému. Na druhou stranu je potřeba, aby pedagog byl platným členem týmu a nadchl se pro ducha a filosofii školy a uměl nadchnout i studenty. Vážím si všech dobrých pedagogů, kteří umějí předat i trochu víc, než jen znalosti. Styl mého vedení totiž neprolínají typické manažerské postupy, firmy řídím spíše srdcem. Potřebuji kolem sebe lidi, kteří mají svou práci rádi stejně jako já.“
 
Na otázku jaký je to pocit, přihlásit se do soutěže Ocenění Českých Podnikatelek a uspět dodává: „Ten pocit je ohromný, až se někdy bojím, abych nezpychla. Nesmírně si vážím dam, které měly ten krásný nápad a věnovaly svůj čas založení takovéto prestižní soutěže. Velmi mě oslovila myšlenka podpořit a zviditelnit ženy podnikatelky a ukázat začínajícím dámám, že je možné uspět i "ženským" způsobem podnikání. Skutečnost, že jsem mohla vstoupit na podium, stát vedle tak úspěšných dam a před tak hvězdnou porotou, byla pro mě překvapením a velikou poctou. Není nic krásnějšího, než se si někdo všimne vaší práce. A pokud získáte cenu, jejíž měřítkem je i "morální" způsob podnikání, pak zapomenete na všechna úskalí, kterými jste kdy musela projít.“

 

Zdroj: http://iluxurylife.cz/

18.7.2014

Příběhy úspěšných podnikatelek XII. – Pavla Zálešáková

Pavla Zálešáková založila společnost na zpracování plechů a vyrábí hlavně vzduchotechniku. V roce 2011 zvítězila její firma Tech-Trade v soutěži OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP v kategorii středních podniků s 25 až 99 zaměstnanci.

Pavla Zálešáková je původním povoláním učitelka biologie-chemie. Přestože kantořinu měla velmi ráda, podnikatelský duch, činorodost a nové možnosti způsobily, že se po listopadu 1989 rozhodla zkusit podnikat. V té době se jí rozpadlo manželství a práce se stala rovněž terapií na smutnou duši. Jak sama říká, nejtěžší bylo učinit rozhodnutí opustit jistou práci, na kterou měla kvalifikaci i praxi a vykročit jako samoživitelka 3 dětí do nejistého neznáma.
V životě ji nejvíce ovlivnili rodiče, sourozenci, děti a životní partner Jan Zahrádka. Bez něj by firma nebyla tam, kde je. Chytré hlavy, šikovné ruce a poctivá hra jsou základem úspěchu, říká.  Rodiče ji dali život, smysl pro humor, altruismus, pokoru, vzdělání, úctu k lidem, k práci.
V podnikání a v životě se řídí zásadami Úcta k lidem a jejich práci, korektnost, schopnost přiznat chybu a nebrat se příliš vážně, spravedlivý přístup. Být příkladem, prvkem, který stmeluje pracovní tým a strhne ho pro společný cíl. Chválit přede všemi, vytýkat mezi čtyřma očima. Ve školství si předsevzala, že do jejich hodin nepůjde žádný žák s nechutí nebo strachem. O totéž se snaží ve firmě, kde však důsledky pramenící z chyb mohou mít fatální dopad. „Z nároku na odborně odvedenou kvalitní práci nelze z hlediska existence a setrvání na trhu slevit.“
Nestagnovat, držet krok s vývojem, inovovat. Rozšířit oblast podnikání a snížit tak rizika. Neztratit nadhled, vizi, odvahu, humor a elán. To vše zahrnuje její podnikatelské plány do budoucna.
Na otázku co ji zaujalo na soutěži Ocenění Českých Podnikatelek odpovídá: „V první fázi jsem soutěž odmítala, ale rozhovor s paní Kohoutovou mě přesvědčil, že účast má smysl. Publicita a prestiž soutěže rok od roku rostou. Příběhy žen-podnikatelek mohou být příkladem a impulsem pro ty, které váhají, zda začít podnikat. Úspěch v soutěži je pozitivním zviditelněním firmy, posílením kreditu.“
A co by vzkázala dalším ženám, které stojí před svým snem, ale ještě nenašly odvahu jej zrealizovat a pustit se do samostatného podnikání?

„Zvažte veškerá pro a proti, míru rizika a  zvolna vykročte za svým snem. Každý drobný úspěch vám dodá sebevědomí, sebeúctu a odvahu pokračovat. Důležité je nevzdat se při prvním nezdaru. Myslím si, že pokud člověk opravdu něco chce, pak toho dosáhne, jen nesmí čekat, že vše přijde samo, bez píle, vytrvalosti, poctivého jednání.“

Zdroj: http://iluxurylife.cz/
16.7.2014

Příběhy úspěšných podnikatelek XI - Petra Kovandová

Petra Kovandová je majitelkou a manažerkou rodinné firmy Kovandovi s.r.o. Tato společnost provozuje továrnu a provozovny BON BON a zároveň Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře. BON BON je ruční továrna na čokoládu, která vyrábí a prodává originální ručně tvarovanou čokoládu, pralinky a speciality z nugátu a marcipánu. Kovandovi mají 8 vlastních provozoven v Česku, další 13 provozoven fungují jako franšízy. Muzeum v Táboře je největší muzeum svého druhu v ČR. Petra Kovandová obsadila 1. místo v kategorii středních firem v soutěži „OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP".

Na portálu Jazyk na vestě se můžete dočíst podrobnosti o životě a cestě k podnikání této nadmíru úspěšné podnikatelky.

Petra Kovandová se narodila v roce 1969 a původně byla zdravotní sestrou. Díky tomu potkala i svého budoucího manžela, se kterým začala ve svých 20 letech podnikat. V r. 1991 se jim podařilo v privatizaci zakoupit za milión samoobsluhu, kde řídila a vedla nejdříve 4 zaměstnance. Vzala si úvěr z banky na prodejnu i na zásoby. V těchto náročných letech splácela jen dluhy. Později ji zaujaly produkty zdravé výživy. Založila si proto velkoobchod s tímto zbožím, díky velkému zájmu ji to živilo dalších 8 let. V té době se při svých cestách dozvěděla, že lidé shání různé zdobení na dorty, čokoládovou rýži, stříbrné perličky, kandované ovoce apod. A tak začala toto zboží dovážet z Itálie, Ameriky, což koneckonců dělá dodnes. Časem jí však přišlo líto, že pracují s čokoládovými polevami, ale ne se skutečnou čokoládou, a tak si vymyslela výrobu pralinek a založila firmu BON BON. Dnes vyrábí více jak 100 druhů různých bonbonů.

Nejprve nechala sebe a jednu spolupracovnici proškolit u věhlasné pražské cukrářky Miroslavy Slavíkové, pak nakoupila první formy na bonbony a první kila čokolády. O víkendu vyrobila pralinky a přes týden se prodávaly. A jelikož byl o pralinky velký zájem, obchod se rozběhl. Konkurence dnes samozřejmě roste, a proto se musí neustále snažit. V továrně probíhají veškeré technologické postupy výroby pralinek výhradně ručně. Sama majitelka osobně ochutnává a inovuje. Každý měsíc přijde na pulty prodejen BON BON jedna nová pralinka. Velkou novinkou je Absintová pralinka, oblíbenosti se těší Rumová bomba, ale neprodávanějším výrobkem je lanýž z másla, kakaa, rumu a smetany. Vyrábí také různá balení čokolády a pralinek pro firmy i s logem firmy a zájem o ně stále vzrůstá. Za rok firma vyrobí asi 36 tun pralinek a celkový počet druhů pralinek a čokoládových a marcipánových specialit je asi 120. Ve výrobě pracuje 18 zaměstnanců, celkově zaměstnává 45 lidí, hlavně na prodejnách. Kromě kmenových zaměstnanců provozuje firma Kovandovi s.r.o. i  frančízy. Pokud si někdo chce otevřít vlastní obchod, prvotní investice se pohybuje kolem čtvrt milionu. Firma mu pak dodá vše potřebné, včetně vyškolení a pak už je polovina výdělku majitele franšízy.

Obrovský splněný sen je pro Petru Kovandovou nově otevřené Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře. Budovu zakoupila již v roce 2006. „Jezdila jsem sem každý den, bylo to hodně práce, než jsme otevřeli. Mám z něj opravdu velkou radost, je to asi největší věc, která se mi v životě povedla, o víkendu tu bývá plno, i přes 250 lidí, a to mě těší." Na Muzeum čokolády dostala firma dotaci z EU.

Majitelka se chce dále věnovat Muzeu a také rozvíjet vlastní výrobu bonbonů a segment BON BON maloobchodů. Další sen je otevření několika prodejen, někde v Evropě u moře. „Abych mohla trávit několik měsíců z roku u moře a řídila bych celou firmu odtamtud. Tady bych si nastavila u lidí pravomoci a zodpovědnost tak, aby mohli pracovat samostatně, jen s mým dohledem" dodává majitelka Petra Kovandová.

Zdroj: Jazyk na vestě
11.7.2014

Návod na tvorbu podnikatelského plánu

Píšete podnikatelský plán a trápíte se s každým odstavcem, protože nevíte, o čem přesně máte psát? Stáhněte si e-book s praktickým návodem na podnikatelský plán, se kterým vám to půjde jako „po másle”.
Proč si vzít při psaní vašeho podnikatelského plánu na pomoc e-book?
- Je to praktický návod určený pro začínající podnikatele i bez zkušenosti s psaním podnikatelského plánu.
- Obsahuje podrobný postup, jak sepsat stěžejní dokument vašeho podnikání, který prověří realizovatelnost vašeho podnikatelského nápadu.
- S e-bookem Podnikatelský plán se vám nemůže stát, že byste něco důležitého ve svém plánu opomněli.

Co e-book obsahuje?
Na 19 stranách je vysvětlen obsah všech kapitol, které by v podnikatelském plánu neměly v žádném případě chybět.
1)    Podstata podnikatelského plánu
2)    Autor podnikatelského plánu
3)    Důležitost podnikatelského plánu
4)    Adresát podnikatelského plánu
5)    Zásady vypracování podnikatelského plánu
6)    Osnova podnikatelského plánu
      •    Základní informace
      •    Historie podniku
      •    Podnikatelský koncept – nabízené výrobky (služby)
      •    Tok aktivit
      •    Prostorové zajištění činnosti
      •    Stroje a jiné vybavení
      •    Potřeba pracovníků
      •    Pracovní prostředí (bezpečnost práce, ekologie)
      •    Marketing
      •    Zákazníci
      •    Dodavatelé
      •    Harmonogram realizace
      •    Finanční plán

E-book lze získat na webových stránkách portálu www.ipodnikatel.cz

10.7.2014

Jste OSVČ a letos se vám nedaří jako loni? Zažádejte si o nižší zálohy na povinném pojistném

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na hlavní činnost musejí odvádět své zdravotní pojišťovně měsíční zálohy na zdravotním pojištění a místně příslušné OSSZ zálohy na pojistné na sociální zabezpečení. Výše záloh závisí na dosaženém zisku v minulém období. „V praxi dochází v některých případech k situaci, že uplynulý rok byl pro živnostníka finančně citelně úspěšnější, než je tomu v aktuálních měsících. Placení vysokých měsíčních záloh na povinném pojistném tak může znamenat finanční brzdu a mít negativní dopad na finanční situaci živnostníka v letošním roce,“ vysvětlila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. „Při podání žádosti o snížení záloh u své zdravotní pojišťovny a na místně příslušné OSSZ může živnostník svoji aktuální měsíční situaci vylepšit, neboť se sníží jeho povinné měsíční platby. Aktivní přístup a komunikace s úřady se vyplatí,“ dodala.

Jaké jsou podmínky pro snížení měsíční zálohy

Zdravotní pojišťovny a OSSZ snižují měsíční zálohu pouze na základě žádosti OSVČ. Administrativa je v tomto ohledu živnostníkům ulehčena, neboť uvedené instituce mají pro tyto účely přichystané formuláře. U OSSZ je to Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu a u zdravotní pojišťovny Žádost o snížení záloh na pojistné. Aby mohlo být žádosti o snížení měsíční zálohy vyhověno, musí být průměrný měsíční zisk v aktuálním roce alespoň o třetinu nižší než průměrný měsíční zisk za předchozí rok. Průměrný měsíční zisk v aktuálním roce se posuzuje nejméně za tři po sobě jdoucí měsíce. OSVČ, které splňují podmínky pro snížení měsíční zálohy, tak mohou zabránit vzniku přeplatku na povinném pojistném za rok 2014. Případný přeplatek není u uvedených institucí úročen, snížení měsíčních záloh je tedy z podnikatelského hlediska správným krokem. Snížení měsíčních záloh je možné provést nejdéle do doby, než bude podán nový Přehled. Když tedy OSVČ podala Přehledy za rok 2013 v květnu 2014 a od května požádá i o snížení měsíčních záloh na povinném pojistném, potom mohou být měsíční zálohy zdravotní pojišťovnou a OSSZ sníženy až do měsíce, který bude předcházet měsíci, ve kterém bude odevzdán. Přehled za rok 2014, například tedy až do dubna 2015.

Při minimální platbě se zálohy nesnižují

Výše měsíční zálohy na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení závisí na dosaženém zisku v minulém období. U OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost však vždy, tedy i při nízkém zisku musí být placeno povinné pojistné alespoň v minimální výši. V roce 2014 činí měsíční minimální záloha na zdravotním pojištění 1752 Kč a na sociálním zabezpečení 1894 Kč. Protože minimální měsíční záloha při hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být placena vždy, tak o snížení měsíční zálohy na sociálním zabezpečení zdravotním pojištění nemohou požádat OSVČ platící povinné pojistné v minimální výši. Měsíční záloha na zdravotním pojištění i sociálním zabezpečení může být tedy na základě vlastní žádosti snížena pouze do minimální výše.

O případný přeplatek nepřijdete

Pro některé OSVČ je rok 2014 ekonomicky výrazně méně úspěšný než rok 2013, přesto si o snížení měsíčních záloh na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení nezažádají. Za celý rok 2014 bude zaplaceno na měsíčních zálohách na povinném pojistném více, než odpovídá dosaženému zisku za celý rok. Vznikne přeplatek „OSVČ o své peníze nepřijdou, vypočtený přeplatek se zúčtuje při podání Přehledu za rok 2014. Vypočtený přeplatek zdravotní pojišťovny a OSSZ následně vracejí, nebo se použije na úhradu měsíčních záloh na další období. Z finančního hlediska je však výhodnější snížit měsíční zálohy a eliminovat vznik vysokého přeplatku za rok 2014. Snížením měsíčních záloh si OSVČ ihned vylepší své cash-flow a mohou peníze okamžitě využít, což je pro jejich výdělečnou činnost povzbudivé,“ vysvětlila Gabriela Ivanco.

Zdroj: Madame Business, červen 2014

8.7.2014

Počet českých podnikatelek roste

Patronkou 7. ročníku soutěže je Libuše Šmuclerová, generální ředitelka Ringier Axel Springer CZ. Zahajovací tisková konference v Praze odstartovala možnost přihlásit se do letošního ročníku soutěže. Uzávěrka je 25 září 2014 ve 12 hodin. Hlavními partnery jsou již tradičně Allianz pojišťovna a nově Microsoft ČR.

„Mým impulzem pro založení projektu Ocenění českých podnikatelek – OCP byla před sedmi lety snaha upozornit na to, v čem můžeme ovlivnit svoji budoucnost, jak rozvinout naše podnikání, lépe řídit náš život, ale také ohlédnout se a uvědomit si, co všechno jsme dokázaly a vytvořily. „Mojí filozofií je, že každý člověk je zodpovědný sám za sebe. Nejen své okolí, ale i společnost obecně ovlivňujeme svými činy, chováním a smýšlením. „Dvojnásobný nárůst letošních semifinalistek, které prošly striktním ratingovým sítem, je určitým signálem zlepšující se nálady v podnikatelském prostředí u firem rodinného typu. Vloni by se dalo hovořit spíše o opačné tendenci. Tento mírný optimizmus je způsoben, více než ekonomickým oživením, začínající angažovaností nástupců majitelů firem, a to jak dětí, tak mladších manažerů či externích poradců do jejich podnikání. Ti mají optimističtější, mnohdy i jiný náhled na chod firmy než zakladatelé, kteří bývají více konzervativní.

Ženy jako majitelky obchodních společností vykazují lepší průměrný rating při porovnání s aktivními obchodními společnostmi na celém trhu, „konstatoval Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. „Přitom z celkového počtu všech obchodních společností je 18500, tedy v přepočtu pouze 4,7% z nich, vlastněno českými ženami podnikajícími již před rokem 2010,“ upřesnil Pavel Finger a doplnil: „Z pohledu těchto výsledků našeho hodnocení si lze jen přát, aby podíl žen podnikatelek u nás do budoucna rostl“.

„Domnívám se, že nárůst žen – podnikatelek v prostředí českého businessu odpovídá obecnému trendu, kterým je nutnost flexibility v praxi. To je věc, kterou obecně zaměstnavatelé umí ženám málokdy nabídnout,“ řekl Helena Kohoutová.

V letošním roce projekt prochází malou revolucí a celý systém pro registraci podnikatelek, komunikaci s porotci, ale i s interním týmem jsme založili na nových technologiích, zejména službě Office 365,“ charakterizovala novinku Helena Kohoutová.

Kritéria hodnocení:

Do soutěže Ocenění českých podnikatelek – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta, který jejich firmu navrhnul na základě analýzy, jež zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2010 – 2012, minimální roční obrat firem od 10 miliónů Kč (tržby roku 2012) a hodnocení iRating ve stupních 1 – 11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Soutěžní kategorie:

Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí – udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30 – 80 milionů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 milionů Kč a více)

Výjimečná podnikatelka – hodnotí se vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti.

Cena za inovativní řešení – hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Výjimečný růst firmy – hodnotí se výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Výsledky vyhodnocení soutěže budou vyhlášeny 6. listopadu 2014 v prostorách Kongresového centra v Praze.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Zdroj: Madame Business červen 2014

7.7.2014

Příběh moudrého podnikání žen

10.ledna letošního rou měl premiéru dokumentární film Příběh moudrého podnikání žen. Sami tvůrci jej označují za dokumentární film o projektu, který změnil život 100 lidem. Film zachycuje průběh projektu Moudré podnikání žen, který byl realizován v letech 2012 až 2013.

Co to znamená podnikat a zůstat ženou?
Jaké to je podnikat v souladu sama se sebou, se svými talenty a životními rolemi?
Jak ženy vidí svět byznysu?
Jak ho proměňuji a jaké hodnoty do něj vnášejí?
Co to je moudré podnikání?

Dokument sleduje příběhy žen, které hledají svou osobitou cestu v podnikání skrze projekt Moudré podnikání žen. Jak uvažují, na co kladou důraz a co potřebují ženy, které hodlají světu dát to nejlepší ze sebe – svou tvořivost, svou odvahu a svůj talent…

Očima vybraných žen, které procházejí projektem Moudré podnikání žen, sledujeme v rámci dokumentu, jak ženy hledají svou cestu v podnikání, jakým způsobem žijí a dokáží do podnikání vnášet principy moudrého podnikání, jaké dopady má jejich účast v projektu na jejich vztahy a v neposlední řadě sleduje též regionální souvislosti jejich podnikání.

V dokumentu se setkáme s různými podnikatelskými obory od obchodu s africkým uměním, přes projekt vytvoření centra pro regeneraci těla i duše, tvoření komunitních zahrad či otevření obchodu se zdravou výživou spojeného s občerstvením a kavárnou.

Upoutáku na dokument je možné shlédnout na YouTube.

Zdroj: www.moudrepodnikanizen.cz

1.7.2014

Sociální média a využití v podnikání
Sociální média jsou odborníky označována za největší posun od průmyslové revoluce. Sociální média dokáží získat 50 miliónů uživatelů za rok, což se nepovede žádnému z konkurečních médií (TV, rádio). Nelze je tedy opominout při propagaci vašeho podnikání. Sociální média jsou rozšířena zejména u mladých (denně je používá 50% lidí pod 30 let) nicméně používají je všechny skupiny populace (momentálně nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů sítě Facebook jsou ženy věkové skupiny 55-65 let).
Otázkou tedy není zda podnikatelé mají používat sociální média pro komunikaci se zákazníky, ale jak nejlépe je používat. Jen Facebook má tolik uživatelů, že pokud by byl státem, stane se třetí nejlidnatější zemí na planetě. Až polovina internetového provozu v přenosných zařízeních (tablety, telefony) ve Velké Británii je využívána pro výměnu informací na sociálních sítích. Více jak třetina blogů se věnuje hodnocení produktů. Jistým standardem je v dnešní době již zveřejňování recenzí nových produktů na síti YouTube. Výzkumy tvrdí, že 78% lidí důvěřuje hodnocení produktů ostatními zákazníky. Dokážete si představit, jaký to může mít dopad když v sociálních sítích získáte dobrou/špatnou reputaci?
Sociální média však mohou pomoci podnikatelům nejen k získávání zákazníků, ale též v náboru zaměstnanců. Uvádí se, že 80% firem používá při výběru pracovníků sociální média (nejčastěji LinkedIn). Postupně se mění i zvyky v používání komunikačních nástrojů - některé univerzity již přestávají využívat e-maily a nahrazují je komunikací v rámci sociálních sítí, u podnikatelů je běžné, že využívají ke komunikaci sítě typu SKYPE, LYNC apod.

Svět se mění. Zákazníci již nehledají produkty, produkty si hledají svoje zákazníky přes sociální média.

Zdroj: The Social Media Revolition 2014
30.6.2014

Příběhy úspěšných podnikatelek X - Eva Štěpánková

Eva Štěpánková je zakladatelkou, majitelkou a současně též ředitelkou největší české firmy vyrábějící kosmetiku RYOR. Společnost RYOR vyrábí více jak 200 přípravků na bázi přírodních látek pro domácí i profesionální péči. RYOR má pětiprocentní podíl na českém trhu kosmetických přípravků a značka si našla své zákaznice již ve 20 zemích světa. Štěpánková firmu založila v roce 1991 a dnes zaměstnává zhruba 70 lidí. Roční obrat v roce 2011 činil 105 milionů korun. V roce 2012 byla Eva Štěpánková oceněna v soutěži „OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP" v kategorii střední společnost 3. místem. 

Na portálu Jazyk na vestě se můžete dočíst podrobnosti o životě a cestě k vysněnému podnikání této úspěšné české podnikatelky. Eva Štěpánková se narodila v roce 1945 v Městci Králové. Vyrůstala v Poděbradech v učitelské rodině a vystudovala VŠCHT, ač původně mířila na Dějiny umění, vše změnila její láska z gymnázia - fanda do chemie. Od roku 1971 pracuje Ing. Eva Štěpánková jako vedoucí výroby v Ústavu lékařské kosmetiky. Je nejmladší a šéfuje mužům i třikrát starším než je ona, což se ukáže jako skvělá zkušenost pro budoucí úspěšnou podnikatelku! V Ústavu pracovala 17 let, ale ve svých 43 letech nastupuje na mateřskou dovolenou, narodila se dcera Jana. Záhy přijímá nabídku Státního statku v Jenči u Prahy, aby pro ně vyvíjela kosmetické přípravky založené na přírodních extraktech. Sama, často i s malou dcerou v náručí, organizuje vývoj, domácí výrobu s přidělenou laborantkou, shání stroje, suroviny, obaly, zvládá i tehdy velmi těžká schvalovací řízení. Statek jde do restituce a zdánlivě to znamená konec slibně rozjeté podnikání.

V roce 1991 zakládá Eva firmu RYOR (název podle první použité parfémové kompozice Rybíz-Oranž), vstupní kapitál činí pouhých 30 tisíc! Eva musí skloubit a ustát 2 role, matky i podnikatelky. Začátkem 90. let přichází boom a vznikají nejen kosmetické školy, ale i salony. Prozíravá podnikatelka vytuší svou příležitost, salonům v té době chybí přípravky pro péči. Zájem se ukáže jako obrovský, podnikatelka přednáší na nově založených školách, roste jak její odborná prestiž, tak popularita. Firma se rozvíjí a v roce 1997 se rozhodne přestěhovat do vlastního, dnes sídlí v Kyšicích nedaleko Prahy. RYOR chválí i odborníci, vytváří totiž dojem luxusní značky, ale přitom je levnější - o reklamu. Ale i tak se RYOR dokázal etablovat jako věhlasná značka vynikající kvality. Hlavními benefity jsou právě šetrné výrobní postupy a špičková kvalita za rozumnou cenu.

Eva je nejen skvělá chemička s velkou invencí, zároveň je i zdatnou obchodnicí, ale to všechno stále s ženským cítěním. Považuje sociální marketing za naprostou samozřejmost a sponzoruje akce pro handicapované, staré a nemocné lidi i dětské domovy. Od roku 1999 podporuje sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma Help. Když ji členky nadace Mamma Help požádaly o pomoc, vytvořila kosmetickou řadu Ryamar. Dnes bydlí Eva v domku s velkou zahradou 8 kilometrů od své firmy. Obě, ona i dcera, jsou přívrženkyněmi rodinných firem. Ve svých 67 letech si tedy školí svého nástupce, lépe řečeno nástupkyni. Nemůže jí být nikdo jiný než její dcera Jana, ta má spíš vztah k marketingu. V 70 letech se Eva plánuje stáhnout z firmy a chce si ponechat jen dozor nad recepturami a složením.

Zdroj: Jazyk na vestě
24.6.2014

Podnikejte na internetu

Na webu podnikatelské a marketingové koučky Andrey Růžičkové můžete nalézt užitečné odkazy na služby, které vám pomohou s podnikáním "nejen" s pomocí internetu. Naleznete zde odkazy na:

 • Nástroje pro tvorbu webu a eshopů
 • Nástroje pro tvorbu blogů
 • Nástroje pro výběr a objednání domény a hostingu webu 
 • Nástroje pro správu a hromadné rozesílání emailů
 • Nástroje pro příjem plateb online
 • Grafické programy, databáze a nástroje pro úpravu fotografií
 • Nástroje pro organizaci emailů, úkolů a poznámek
 • Infoprodukty a návody jak napsat e-book
 • Affiliate /provizní/ systémy
 • Aplikace pro zkrácení URL odkazů
 • Účetní programy
 • Programy pro práci s daty klientů a zákazníků, prodeje, správa kampaní a statistiky
 • Nástroje usnadňující rozhodování, pomoc při utřiďování myšlenek, pro tvorbu návrhů a brainstormingu
 • Odkazy na kariérní weby (zaměstnanci, briádníci)

Více informací: www.andrearuzickova.cz

19.6.2014

Společně pro úspěch vašeho podnikání

Enterprise Europe Network poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Aktivity sítě zahrnují odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu a legislativě EU, asistenci při mezinárodním technologickém transferu, podporu při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Enterprise Europe Network působí v 56 zemích světa.

V České republice je zastoupena konsorciem jedenácti partnerů, je financována Evropskou unií z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Jednou z aktivit Enterprise Europe Network v ČR je projekt Czech Local Visibility Events. Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi státními a nestátními institucemi zaměřenými na malé a střední podnikání v ČR. Partnerem tohoto projektu je Centrum pro uznávání odborných kvalifikací, které spravuje databázi regulovaných povolání a poskytuje informace o uznávání odborných kvalifikací, jež je u státních příslušníků ostatních států EU předpokladem pro výkon těchto povolání.

V současné době se spojilo víc než 30 organizací a institucí, aby společně a koordinovaně nabízelo své služby, akce i produkty, určené zejména malým a středním podnikům (MSP). Cílem této spolupráce je ukázat, že aktivity organizací, poskytujících poradenství a podporu MSP, se navzájem doplňují a vytvářejí systém, který umožní firmám získat snadno konkrétní a cílenou službu či produkt, který jim pomůže zvýšit konkurenceschopnost a zefektivní jejich podnikání. Dalším z cílů pak je propagace všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami.

Přehled partnerů projektu naleznete na stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR.

Zdroj: http://www.crr.cz

16.6.2014

Ocenění českých podnikatelek

Soutěž OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP byla založena v roce 2008 paní  Helenou Kohoutovu, ředitelkou Agentury Helas a Janou Švenkovou, partnerkou společnosti Mazars Audit. Impulsem pro založení projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP byla snaha upozornit na to, v čem mohou ženy ovlivnit svoji budoucnost, jak rozvinout svoje podnikání jak lépe řídit vlastní život. 

Ocenění Českých Podnikatelek podporuje a oceňuje transparentní firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen. OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí nejenom v rámci České republiky, ale i v zahraničí. OCP reflektuje a monitoruje současnou ekonomickou situaci, dává příležitost hovořit o aktuálních tématech v oblasti soukromého podnikání díky veřejným vystoupením, ale i klubovým společensko-odborným setkáním. Napomáhá rozvoji a navazování nových vztahů a obchodních kontaktů. OCP dává pozitivní příklady - inspiraci pro další podnikatelky, manažerky a, ženy, které stojí na prahu své kariéry a rozvoji svého podnikání.

Za 6 let soutěže porota vybírala z celkového počtu 53.555 podnikatelek, kdy v semifinále soutěžilo 1.121 žen, ze kterých vzešlo  170 finalistek a následně 52 vítězek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Slavnostní vyhlášení vítězek 7. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek proběhne na slavnostním galavečeru 6. listopadu 2014 v Kongresovém centru Praha.

Vítězky všech ročníků najdete na webu OCP v sekci vyhlášení výsledků. Pro nás plzeňany je jistě potěšující 3. místo Jany Brabcové (Grafia s.r.o.)ve 4. ročníku soutěže v kategorii malá společnost.

Zdroj: http://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz/

12.6.2014

Příběhy úspěšných podnikatelek IX - Linda Vavříková
Linda Vavříková je mladou českou podnikatelkou, která má za sebou řadu úspěchů. V roce 2006 vyhrála prestižní ocenění Živnostník roku za prezentaci a úspěšné vední svojí firmy ALLEGRIA - zážitkové dárky v Česku i na Slovensku. Linda Vavříková se rovněž může pyšnit titulem Objev roku, nebo cenou pro Začínajícího podnikatele. Firma ALLEGRIA byla na trhu jedna z prvních v oblasti zážitkových dárků a v jejím portfoliu se nachází již téměř 1000 zážitků. Agentura čítá pouhých 30 zaměstnanců, ale za relativně krátkou dobu existence sesbírala v čele s Vavříkovou množství prestižních cen. Dnes se obrat pohybuje v milionech korun. Kromě komunikativního Oddělení péče o zákazníky fungujícího 7 dní v týdnu disponuje Allegria i 7 kamennými obchody. O netradiční dárky u Allegrie není nouze - v nabídce naleznete např. bagrování, vaření piva, let stíhačkou, jízdu terénním Hummerem, masáže a atd.Ostatně celou nabídku můžete posoudit zde: http://www.firmanazazitky.cz

O soukromí a cestě k podnikání Lindy Vavříkové se lze více dočíst na portálu Jazyk na vestě. Linda Vavříková se narodila v roce 1982 v Praze. Vyrůstala však v Jevanech jako jedináček. Tatínek je chirurg a maminka právnička a zároveň podnikatelka. Podnikatelský duch je v rodině ukotven hluboko, s módou podnikala již Lindina babička. Na studiích žurnalistiky FSV Univerzity Karlovy Linda poznala přes kamaráda svého přítele a budoucího manžela. Nápad, že založí právě firmu nabízející zážitky, dostala při posezení s kamarádkou nad vínem v Českém Krumlově. Koncem roku 2004 ve svých 21 letech zakládá společnost Allegria. Allegria ve španělštině znamená radost, ač zrovna název nepatří mezi ty nejšťastnější počiny, marketingově se zakladatelka orientuje skvěle a radost i spokojenost zákazníkům rozdává stále. Zprvu pracovala sama doma s velice malými náklady, reklama byla hlavně na internetu a první web si dokonce vytvořila sama.

Několik okamžiků považuje sama Linda za zlomové. Prvním bude zmíněná cena Živnostník roku (2006), díky ní dostala prostor v médiích, veřejnost se dozvěděla o firmě prodávající zážitky. Druhým momentem byl vstup do mezinárodní zážitkové aliance GEA (2008), třetím zlomem je přistoupení investora - společnosti Media Bohemia Daniela Sedláčka. Kromě klasické šeptandy oceňuje Linda i rozhlasovou reklamu, vždycky sázela i na internet. Jednou rozjela i tiskovou kampaň s Honzou Šťastným a Luckou Vondráčkovou. Za přímou konkurenci považuje sice obdobné zážitkové firmy, ale je jich podle ní příliš moc a hrozně málo z nich dělá byznys dobře.

Zprvu se bála slevových portálů, což je jako nepřímá konkurence hrozba, ale pro odlišnost cílových skupin se ukázalo, že to takový problém nebude. Hlavním segmentem jsou i dnes jednotlivci, ale nezanedbatelných 40 procent zakázek tvoří i firmy, pro které Allegria zařizuje kromě dárků a večírků i věrnostní programy.

Od originálního nápadu a prvních 5 zážitků v nabídce na začátku se propracovala opravdu daleko. Od roku 2006 jí pomáhá její manžel, Josef Dvořák. Ten dnes vede oddělení péče o dodavatele, a jak sama Linda přiznává, je to právě on, kdo zkouší nabízené služby daleko víc než ona. Allegria je tedy firmou rodinnou. Spolu mají a vychovávají pětiletou dcerku Adinu. Za své koníčky Linda považuje jízdu na koni, golf, hraní počítačových her a snowboard. A jak sama přiznává: „Allegrie není jen práce, ale i moje hobby."

Zdroj: Jazyk na vestě

10.6.2014

Jazyk na vestě

Děláme to, co nás baví. Žijeme. Podnikáme. A potkaly jsme se díky Rozjezdům. Takový je slogan blogového portálu Jazyk na vestě, který obsahuje řadu článků o úspěšných českých podnikatelkách, stejně jako příspěvky o radostech a strastích začátků podnikání žen. Autorkami příspěvků jsou samy ženy-podnikatelky.

Projekt Rozjezdy realizuje společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. v rámci svých aktivit týkajících se společenské odpovědnosti firmy. Projekt se zaměřuje na podporu začínajících regionálních podnikatelů, zejména těch drobných. Hlavním cílem je podpořit začínající podnikatele v jejich začátcích tak, aby jejich projekty nejen přinášely zisk, ale zároveň prospěly i svému okolí, doplnily službu, která v místě chybí, přispěly k zaměstnanosti. 

V sekci portálu Úspěšné české podnikatelky najdete články o vyjímečných ženách českého businessu (např. Linda Vavříková, Eva Štěpánková, Petra Kovandová). Zároveň se zde autorky portálu zamýšlejí nad důvody nepoměru žen a mužů v českém podnikatelském světě. "I v České republice stále panuje značný nepoměr mezi muži a ženami v podnikatelské sféře. Tato situace souvisí často s většími nároky na ženy, protože ty musí skloubit svou profesní kariéru s rolemi matky i manželky. Nevycházejí jim vstříc ani stereotypy, i ve vyspělých společnostech je na ně nahlíženo jako na opatrovatelky rodinného krbu. Ne každému se zamlouvá vidět ženu jako úspěšnou a ambiciózní živitelku rodiny. Aby ženy do byznysu pronikly, musí vykazovat větší odhodlanost než jejich mužské protějšky. V podnikání panují i předsudky, kdy se podnikání spojuje s vlastnostmi typicky mužskými. Za další překážky pro podnikání nejen žen lze spatřovat obecně složitou legislativu, náročné úřední postupy a samozřejmě i nepříznivé nastavení rodinné politiky státu. Nesmíme opomínat ani možné finanční problémy a komplikace při získávání půjček a úvěr nezbytných k rozjezdu vlastního podnikání."

Zdroj: http://www.jazyknaveste.cz/


6.6.2014

10 tipů jak uspět v mužském světě businessu

Ženy v businessu budou vždy vzbuzovat emoce a jistou dávku zneklidnění. Podle posledních statistik 85% českých firem má představenstvo složené výhradně z mužů. Možná je to proto, že ze strany řady mužů panuje stále stereotypní obava, zda žena obstojí v náročných stresových situacích, zda je schopna každodenního boje s dominantními protějšky, ale především, pokud chce plánovat rodinu, zda bude schopna skloubit obě tyto roviny. To je sice uvažování, co nám ženám leze pěkně na nervy, ale upřímně – asi bude trvat ještě dlouho, než ho změníme. Zkusíme se tedy zamyslet nad tím, jak obstát v tvrdé hře bez kompromisů zvané business.

1.      Určeme si pracovní priority

Udržujme si strukturovanost. Dejme jednáním a procesům řád a udržme si smysl pro priority.

2.      Obklopme se správným týmem lidí

Delegujme. Nebojme se těch schopných. Jen s motivovaným týmem šikovných lidí, kde nevládne jen řevnivost a závist, můžeme vydržet spokojené.

3.      Mějme nadhled

Spoustu věcí si ženy berou víc osobně. Ale ve světě businessu se toho řekne hodně a je třeba vycházet z faktů. Ta se počítají. Nenechme se zatáhnout do hry, kde se vystavíme osobní rovině konfliktu, a nebuďme vztahovačné. Držme si svůj názor, argumentujme, ale buďme striktně věcné a mějme emoce na uzdě.

4.      Z domova odcházejme spokojené

Pracovně vytížená žena musí dbát na pevné a dobré rodinné zázemí, protože je důležité pro fungování v pracovní sféře.

5.      Buďme inspirací pro ostatní ženy

V populaci je nás více než mužů, takže „ženský pohled na věc“ je naprosto legitimní a perspektivní. Podpořme se navzájem.

6.      Buďme trpělivé

Nedělejme předčasné závěry. Nechme věcem trochu víc času – a ono se ukáže. Příroda nám v tomto ohledu nenadělila trpělivost, ale ta je v businessu také důležitá. Takže méně pesimismu a více vytrvalosti.

7.      Nenechme se pohltit prací.

Držme si svůj výkon, plňme smysluplné cíle a rozumné termíny. Ale naučme se také říkat „ne“. Mysleme na naše duševní zdraví. Jen vyvážený poměr mezi prací a zábavou nám pomůže udržet si reálný pohled na svět.

8.      Mysleme na budoucnost

Mějme děti hned, pokud chceme, a neodkládejme to na později. Co naplat kariéra je pěkná, ale dočasná, i když může trvat několik desetiletí. Nic tak osobního a jedinečného však nahradit nemůže a ani nemá.

9.      Rozmazlujme se

Tvrdě pracujeme, tak se odměňujme. Mysleme na sebe, udělejme si radost. A když říkám udělejme si radost, je třeba pamatovat, že to znamená také darovat něco blízkým. A úplně nejvíc je společně strávený čas. To je k nezaplacení.

10.  A nakonec: život je pestrý, přijímejme jeho výzvy

 

Příležitosti, co v životě přicházejí a jsou-li jen trochu reálné, berme všemi deseti. Protože, když to nezkusíme, nikdy se nedozvíme, co všechno jsme mohly dokázat, kdyby …. A když to nevyjde? Nebojme se, přijde jiná výzva – a zase budeme na nové startovní čáře!

 

Doporučuje Ing. Lucie Urválková, finanční ředitelka a členka představenstva UNIQA pojišťovny.

Zdroj: Madame Business, květen 2014

3.6.2014

Projekt INICIO - I po padesátce lze začít s podnikáním

Právě ženy starší 50 let jsou podle údajů Českého statistického úřadu jednou z nejvíce znevýhodněných skupin na trhu práce. „V České republice žije zhruba 1,1 milionu žen ve věku od 50 do 64 let. Zaměstnaných je však pouze necelá polovina z nich. Přestože za sebou mají mnohaletou praxi, pro zaměstnavatele přestávají být v tomto věku atraktivními, a proto při hledání práce narážejí na řadu odmítnutí, která podkopávají jejich sebedůvěru“, uvedla Monika Horníková, generální ředitelka farmaceutické společnosti GSK, která je generálním partnerem projektu INICIO 50. Cestou z tohoto začarovaného kruhu může být právě podnikání. Většina žen má však obavy, že by vlastní business bez předchozích zkušeností nedokázaly vést.

Právě s tímto problémem pomůže i v tomto roce nezaměstnaným ženám projekt INICIO, který tak oslaví svůj druhý ročník. „Rozdíl oproti předchozímu roku bude v tom, že letos se jeden ze dvou cyklů přednášek realizovaných v rámci projektu otevře ženám bez rozdílu věku, druhý pak bude opět určen pouze pro ženy starší 50 let. První ročník hodnotíme jako úspěšný, protože se podařilo pomoci pěti ženám splnit si svůj sen a postavit se na vlastní nohy. Doufáme, že budou nejen vzorem pro další, ale že díky jejich úspěchu budou moci vytvořit i nová pracovní místa, dodala Monika Horníková. A Margareta Křížová, investorka z pořadu Den D a jedna z přednášejících, doplnila: „Mít vlastní firmu v tomto věku je velkou příležitostí pro tuto nezaměstnanou, ale stále aktivní skupinu žen. Podnikat se dá začít v každém věku.

Během prvního roku fungování projektu proběhla dvě kola seminářů, ve kterých se účastnice seznámily například s tím, jak založit vlastní firmu, vyřídit živnostenský list, jak se prezentovat na internetu nebo jak plánovat finance. Zároveň měly příležitost prodiskutovat svůj podnikatelský záměr se specialisty. Projekt INICIO 50 také podpořil patnáct nejlepších podnikatelských nápadů, jejichž autorkám pomůže založit vlastní firmu. Díky projektu si již od absolventek můžeme koupit např. designové čokolády či speciální svítidla LED. Další kolo školení určené ženám nad 50 let se uskuteční na podzim letošního roku a zájemkyně se do něj mohou hlásit již nyní.

Zdroj: Madam Business, květen 2014 www.madambusiness.cz

30.5.2014

Cena Milady Paulové
Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Letos je tedy pořádán 6. ročník.

Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Je určena vědkyním, které se angažují v akademické, občanské nebo soukromé sféře.

Cena Milady Paulové je spojena s udělením finanční odměny v hodnotě 150 000,- Kč

Pro rok 2014 bude cena Milady Paulové udělena v oblasti stavebního inženýrství a architektury (letos je to 100 let od doby, kdy ke studiu nastoupila první absolventka architektury Milada Pavlíková). Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce a to do 15.7.2014.

Více informací zde.

29.5.2014

Seminář "Jak na firemní web"

Dne 10.6.2014 pořádá Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje seminář "Jak na firemní web a být vidět na internetu". Obsahem semináře bude:

 • Zásady copywritingu, klíčová slova, nadpisy
 • SEO, prezentace na sociálních sítích, vedení firemního blogu
 • Časté chyby v praxi

Místo: Nerudova 26, Plzeň
Čas: 9:00 - 13:00

Více informací a přihláka viz www.rhkpk.cz

26.5.2014

Konference o genderu ve vědě
Na podzim letošního roku (22. 10. 2014) proběhne v Akademii věd konference s názvem "Kulturní a institucionální změna: role státu a výzkumných institucí", která se bude věnovat prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí a v oblasti vědní politiky.

Konference se zaměří na tyto oblasti:

 •     profesní rozvoj
 •     zastoupení žen na vedoucích pozicích
 •     genderové aspekty vzniku vědeckého poznání

V rámci konference bude uspořádán odborný diskusní panel Legislativní a institucionální zabezpečení genderové rovnosti ve vědě. Cílem panelové diskuse, které se zúčastní přední představitelé odpovědných státních a veřejných výzkumných a vysokoškolských institucí, je diskutovat zajištění legislativního a institucionálního zabezpečení genderové rovnosti, včetně vytvoření národní strategie prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a ustavení odpovědných orgánů státní správy.

Účast na konferenci dosud přislíbili:

 • Vladimír Špidla (poradce předsedy vlády)
 • Rut Bízková (předsedkyně Technologické agentury ČR)
 • Jan Zima (předseda České konference rektorů)
 • Londa Schiebinger (Stanford University, přední světová odbornice na téma genderové inovace)
 • Paul Walton  (bývalý vedoucí katedry chemie na Univerzitě v Yorku, která jako první získala  zlatou medaili Athena Swan za genderovou rovnost)

Bližší informace a registraci na konferenci můžete najít zde.

23.5.2014

Podnikatel v sukních

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci letos uspořádal již 5. ročník soutěže Podnikavá hlava. Soutěž je určena pro úplné začátečníky, studenty, ale i zkušené podnikatele s novým nápadem. Během přípravy projektu mohou začínající podnikatelé využít pomoci  konzultanta VT parku. Účast není omezena věkem, účastnit se mohou zájemci z celé České republiky. Autoři nejlepších podnikatelských nápadů získají nejen finanční odměnu, ale především cenné rady odborníků a zázemí při rozjezdu podnikání. 

Zvláštní kategorií soutěže je Podnikatel v sukních. Utkávajíse v ní projekty, které připravily ženy nebo jsou určené pro ženy. Vítězku podpoří Olomoucký kraj, jenž je partnerem soutěže, věcným darem a částkou 10 tis. Kč. Letos v této kategorii soutěžilo celkem 13 projektů. Odbornou porotu nejvíce zaujal nápad "První pomoc živě" od Lucie Balarinové, která studuje doktorské studium na fakultě zdravotnických věd. Autorka ke svému nápadu říká: „Jedná se o výukové zážitkové kurzy první pomoci. Fungují od července loňského roku, nyní jsme tomu dali oficiální značku. Cílovou skupinou jsou sociální pracovníci, úředníci, firmy a zajímá nás zejména vyšší management. Myšlenka vznikla v mých osmnácti letech, kdy jsem se v autobuse ocitla v blízkosti muže s epileptickým záchvatem a nevěděla, co mám dělat. Tehdy jsem se rozhodla, že to chci změnit.“

Více informací o soutěži najdete na její webové stránce: http://podnikavahlava.cz/

 

16.5.2014

Právní předpisy pro podnikatele

Společnost Česká pošta zavádí novou službu iPředpisy. Jedná se o právní servis šitý na míru podnikatelům. Česká pošta vybírá společně s renomovanými právními experty každý měsíc ty nejdůležitější změny v předpisech a srozumitelně popisuje, jak ovlivní právě vaše podnikání. Odborníci sledují stovky zdrojů - legislativní změny (zákony, vyhlášky, nařízení), legislativní iniciativy, judikáty, správní rozhodnutí, právní komentáře - a registrovaným uživatelům poskytují ucelený a srozumitelný přehled. Sami si můžete zvolit rozsah zjišťovaných informací, obor činnosti, která vás zajímá a způsob doručení informací (poštou, mailem, datovou schránkou).

Pro živnostníky a menší firmy je na výběr ze dvou tarifů - STANDARD (349 Kč/měsíc, 1 obor) nebo OPTIMUM (449 Kč/měsíc, 3 obory). První měsíc můžete získat službu zdarma a vyzkoušet si tak, zda je pro vás tento právní servis vhodný.

Více informací na: www.i-predpisy.cz

13.5.2014

Rozjezdy roku 2014 Plzeňský kraj

V regionálním kole soutěže Rozjezdy roku se v Plzeňském kraji přihlásilo 13 projektů. Soutěž je organizována již čtvrtým rokem a prošlo jí už tisíce podnikatelů. V prostorách Hospodářské komory v Plzni porota složená ze zástupců podnikatelů a odborné veřejnosti vybrala nejlepší podnikatelské záměry.

Vítězkou se stala Monika Bucková s projektem Florance - poskytování sociálních a zdravotních služeb v domácnostech. Senioři, kteří potřebují zdravotní, pečovatelskou nebo i hospicovou péči se podle tohoto projektu již nebudou muset stěhovat do speciálních terapeutických zařízení, ale potřebné služby jim budou poskytnuty v domácím prostředí. Služba se opírá o jednu inovativní myšlenku - chce zapojit do péče o seniory co nejvíce místní komunitu. Vychází z předpokladu, že starší generace má obavy vpustit do svého bytu cizí lidi, ovšem pokud by službu poskytovala např. sousedka z ulice, přístup seniorů by byl vstřícný. Projekt navíc nabídne práci například ženám na mateřské dovolené či jiným znevýhodněným skupinám na trhu práce (50+).

Na druhém místě se umístila Denisa Nováková s projektem fitness oblečení Pole Mania, na třetím místě pak Jakub Černý s projektem Persoo (personalizace webových stránek). Ve studentské kategorii zvítězila Pavlína Štochlová s projektem fototržiště.

8.5.2014

4,2 mld EUR dotace EU podnikatelům v ČR

V programovém období 2014-2020 bude v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) určeno na podporu českým podnikatelům až 4,2 miliardy EUR, což je o půl miliardy EUR více než v předcházejícím programovém období let 2007 až 2013.

Na konkrétní znění výzev budou muset čeští podnikatelé počkat do začátku příštího roku. Bližší informace k podporovaným oblastem však budou zveřejňovány postupně. Již nyní je však jasné, že nová pravidla Evropské komise sníží strop veřejné podpory pro malé podniky z 60 na 45 %, pro střední podniky z 50 na 35 % a pro velké podniky ze 40 na 25 %.

Prioritní osy operačního programu, do kterých budou moci podnikatelé předkládat žádosti, jsou následující:

 • Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
 • Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“
 • Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
 • Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“
Podrobnější informace lze nalézt na webu www.strukturalni-fondy.eu případně na stránkách Czechinvestu.
5.5.2014

Příběhy podnikatelek VIII.

U&SLUNO a.s. jako ostravská společnost v IT oboru vyrostla z nápadu a z ničeho. Brzy však získala své jméno a stala se respektovanou i vyhledávanou. Ing. Marta Nováková v roli předsedkyně představenstva je jediným vlastníkem. Stala se také investorskou, což je důkazem toho, že se akciovce daří.

Starosti všedního života U&SLUNa ponechala managementu a sama se věnuje strategii, vizím. Co má firma ve vínku do dalších let?

Firma, která neroste, směřuje ke svému konci. Já bych ctěla, aby U&Sluno, jako konzultační a technologická firma, byla pro své klientky garantem stability a spolehlivosti dlouhá léta. Náš rozvoj a budoucí zaměření musí být v souladu s požadavky našich současných i budoucích zákazníků, musíme jim připravovat produkty a služby, které odpovídají vývoji jejich businessu.

Dnes už víme, že business je o odvaze, nejen o nápadu. Co je jednodušší – zvažovat možná rizika, hodně počítat, nebo se vydat tak trochu střelbou od boku za štěstím a dráhou dobrodruha?

Zvažování rizik je důležitá otázka každého podnikání či managmentu. Souvisí to se schopností manažera rozhodovat se v podmínkách neurčitosti. Čím vyšší je určitost toho, že něco (ne)nastane, tím je menší riziko správného rozhodnutí.  Podnikatel/manažer ale musí udělat rozhodnutí zpravidla ve chvíli, kdy míra neurčitosti je vysoká, tj. má relativně vysoký nedostatek faktů. Tady potom hraje klíčovou roli intuice, odvaha, zkušenost. Mnohdy je především při zahájení podnikání impulzem spíše naivita a neznalost než odvaha, tak to bylo i v mém případě. Je třeba ale říci, že ti, co začínali jako já, v roce 1990 byli buď naivní, idealističtí snílci, nebo odvážní zlatokopové (a nemusí to být vždy jen negativní).

Co byste vzkázala mladým, kteří už vědí, že se o sebe budou muset postarat sami, ale stále nevědí, jak na to?

Upřímně řečeno, pokud nastane situace, kdy si každý člověk uvědomí, že se musí sám o sebe postarat a převzít zodpovědnost za sebe, případně svou rodinu, tak to by naše společnost měla vyhráno. První investice, kterou děláme v životě každý, je do nás samých, především do našeho vzdělání, do našeho rozvoje. A pokud to zvládneme, pak přijde otázka, schopnost přijmout riziko, mohu se pustit do vlastního podnikání nebo si najít vhodné zaměstnání. Přemýšlejte tedy opravdu nad svými schopnostmi a vlastnostmi, nad ochotou přijmout odpovědnost sám za sebe, přijmout určitou míru rizika. Nerozhodujte se podle toho, co je módní, co se líbí, co frčí a co je jednoduché, rozhodujte se pro to, k čemu máte vlohy, k čemu máte předpoklady, a taky se rozhodujte rozumem. Rozum nám říká, že společnost potřebuje zručné řemeslníky, techniky, strojaře, ajťáky. A přesto všichni studují ekonomiku, managment nebo marketing, říká Marta Nováková.

A čemu ji podnikání naučilo?

Pokoře, trpělivosti a umění kompromisu.

Zdroj: Madam BUSINESS, duben 2014, www.madambusiness.cz

2.5.2014

Elektronická komunikace podnikatelů s úřady
Od začátku letošního roku musejí podnikatelé komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení pouze (po internetu). Tato povinnost se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné.

Podnikatelé mohou zasílat své přehledy buď pomocí datové stránky nebo přes tzv. e-podatelnu. Pro podání přes e-podatelnu (VREP) je nezbytné mít ověřený elektronický podpis. Při podání přes datovou schránku tato nutnost odpadá.

Datová schránka (DS)

Právnické osoby musí mít zřízeny datové schránky ze zákona, fyzické podnikající / nepodnikající mají na výběr. K hlavním výhodám datové schránky patří to, že se nemusíte obávat, že se vám doporučený dopis (do vlastních rukou) doručí fikcí a vy tak nebudete informován. Dopis do vlastních rukou zůstává stále ve vaší datové schránce.

Výhodou také je, že můžeme na zprávy od úřadů rovnou bezplatně odpovídat. Odpadají tak náklady na poštovné a výhodou je také značná úspora času (nemusíte nikam chodit a stát dlouhé fronty).

Založení datové schránky je poměrně jednoduché. Stačí zajít na poštu, případně některý z městských úřadů, a tam požádat o založení datové schránky. Vzhledem k tomu, že větší pošty mají se zakládáním DS bohaté zkušenosti, doporučuje se zřizovat DS právě tam, spíše než na městských úřadech malých obcí.

Při zakládání DS budete potřebovat občanský průkaz a znát své IČO a místo podnikání. Živnostenský list ani další doklady nejsou třeba.
Na zadanou emailovou adresu vám v průběhu několika dní přijde elektronický klíč ke zprovoznění datové schránky. Schránka se aktivuje po prvním přihlášení do systému.

Podrobnější informace o datových schránkách lze najít na webu http://www.datoveschranky.info

Elektronický podpis

Elektronický podpis nahrazuje v digitální komunikaci vlastnoruční podpis. Musí tedy splňovat stejná pravidla - musí být autentický (tzn. musí být přiřazen právě jedné osobě) a musí být nepopiratelný (tzn. musí ověřit, že dokument podepsala právě tato konkrétní osoba a nikdo jiný). Pro účely komunikace s úřady hovoříme o tzv. zaručeném elektronickém podpisu což je jakási vyšší forma běžného elektronického podpisu.

Náležitosti zaručeného elektronického podpisu upravuje především zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v platném znění. Zaručený elektronický podpis jsou tedy digitální data, která podepisující osoba vytváří pomocí svého privátního klíče a zajišťuje jimi integritu a nepopiratelnost původu podepsaných dat.

Podle zákona je zaručeným elektronickým podpisem pouze elektronický podpis, který splňuje tyto požadavky:

 • je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
 • umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,
 • byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou

Zaručený elektronický podpis lze využít například při komunikaci s orgány veřejné správy, ale i v komerční sféře. Asi největší využití EP je při zasílání elektronických podání úřadům prostřednictvím e-podatelen, při podávání daňových přiznání prostřednictvím aplikace EPO (Daňový portál), při zasílání dokumentů České správě sociálního zabezpečení, v celním řízení a v neposlední řadě při žádostech o dotace EU podávaných prostřednictvím aplikace eAccount CzechInvest. EP však lze využít při jakékoliv "úřední komunikaci" např. při zasílání statistických výkazů na MPSV či komunikaci se zdravotními pojišťovnami.

V České republice v současné době působí tři společnosti s právem vydávat kvalifikované certifikáty:

 APCS eIdentity
 PostSignum (Česká pošta)
 První certifikační autorita

Postup získání certifikátu se drobně liší u jednotlivých poskytovatelů. Zřejmě nejjednodušší je zřízení EP na České poště a to z důvodu velkého rozšíření poboček, které tuto službu nabízejí. Postup jak o EP zažádat si můžete přečíst zde.

30.4.2014

Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek

Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek je realizátorem projektu Inspirujeme ženy k podnikání. Cílem projektu je poskytnout prostřednictvím přenosu dobrých zkušeností německého partnera českým podnikatelkám možnost přístupu k novým podnikatelským ideám, zdrojům inovací a dat potřebných pro úspěšné podnikání.

Přenos "best practicies" a sdílení know-how se zahraničním partnerem bude mít dopad především na ženy začínající podnikání. Prostřednictvím působení NGO a Úřadů práce dojde k rozšíření přenesených inovací do praxe. Cílem projektu je především podpořit nárůst žen-podnikatelek představením inovativních strategií a trendů uplatňovaných v zahraničí a spolu s tím zvýšit povědomí o inovacích v podnikání a posílit sebevědomí těchto žen a dát jim tak impuls k zahájení vlastního nezávislého podnikání.

Výstupem projektu bude metodika přenosu dobrých zkušeností, která poskytne ucelený pohled na danou problematiku a bude obsahovat také příklady dobré praxe ze zahraničí.Více informací o projektu naleznete zde.

Daším zajímavým počinem Jihočeské asociace podnikatelek a manažerek je kniha "Jsem žena a podnikám". Jedná se o soubor rozhovorů s pěticí žen, podnikavých jihočešek, které autorka knihy - Stanislava Neradová zpovídala na téma slasti a strasti podnikání, skloubení rodinného života a péče o děti s profesní kariérou i zkušenosti s vnímáním profesně úspěšné ženy jejím okolím. 

Zdroj: web Jihočeské asociace podnikatelek a manažerek

28.4.2014

15 nejčastějších chyb začínajících podnikatelek

Andrea Růžičková je podnikatelská a marketingová koučka. Jejím motem je: "Nebojte se snít velké sny i když jste žena. Nikdy nebyla příznivější doba pro dosahování velkých snů a cílů".

Andrea inspiruje ženy k tomu, aby se postavily na vlastní nohy. Uvádí tyto důvody pro osamostatnění a zahájení vlastního podnikání:

 • doba nebyla nikdy příznivěji nakloněna tomu, abychom si jako ženy mohli dělat, co chceme
 • můžeme se svobodně rozhodovat, čemu dáme přednost
 • můžeme snít velké sny
 • můžeme vytvořit více svobody pro sebe i svou rodinu
 • své podnikání můžeme podřídit svému životnímu stylu
 • technologické možnosti máme k dispozici a většina z nich je za hubičku či dokonce zdarma

Na svém webu či na facebookovém profilu zveřejňuje články a informace o podnikání žen, nabízí též semináře a osobní konzultace.

Z jejích stránek lze bezplatně stáhnout eBook "15 nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí začínající podnikatelky".

Na jejím blogu si můžete přečíst články například:

 • Jak si vybrat ideální byznys
 • Může opravdu podnikat každý?
 • Jak si udržet rozhodnutí
 • 4 způsoby, jak si posílit své podnikatelské sebevědomí
 • Máte talent na podnikání?

Zdroj: www.andrearuzickova.cz

24.4.2014

Cizí termíny v podnikání

V rámci podnikání se setkáte s celou řadou výrazů, které i jazykově vybavenému člověku mnoho neřeknou. Jedná se většinou o termíny přejaté z angličtiny (ovšem i z jiných jazyků) nebo zkratky anglických názvů. Někdy se může jednat o pojem, který má svůj vlastní význam odlišný od běžného významu v hovorové řeči (tzv. terminus technicus).

Abyste již v záplavě odborných termínů netápali, přinášíme vám rozcestník na portály, kde se o zkratkách a pojmech spojených s podnikáním dozvíte více:

Slovník pojmů na webu CzechInvestu (pojmy spojené s podnikáním ale též s EU dotacemi)

Podnikatelský a marketingový slovníček (základní pojmy z podnikání a marketingu na webu A. Růžičkové)

Slovník pojmů na business.center.cz (výklad 3066 pojmů z práva, ekonomiky a dalších oblastí podnikání)

Slovník pojmů na Business Leaders Forum (ucelený přehled pojmů s výklady a uvedením zdroje definice)

22.4.2014

Podnikátor - pomůže vám v podnikání

Projekt Podnikátor nabízí ucelené informace o podnikání. Na webu http://www.podnikator.cz naleznete veškeré potřebné informace od prvního krůčku, kterým je výběr oboru podnikání, založení společnosti a tvorba firemního webu, až po složitější podnikatelské aktivity a nezbytné povinnosti s podnikáním souvisejícími. Projekt cílí na české podnikatele z jakýchkoliv možných oborů, ale také začínající podnikatele, zaměstnance s podnikatelskými ambicemi či zvědavce se zájmem o danou problematiku.

Ve videosekci portálu naleznete zajímavá videa z českého i zahraničního businessu, rozhovory s podnikateli, přednášky či dokumentární pořady s tematikou podnikání. Shlédnout zde můžete např. přednášku Andreje Babiše na VŠE, rozhovor Michala Horáčka o podnikání nebo přednášku Leoše Novotného o projektu LEO Express.

V sekci ke stažení pak naleznete řadu užitečných vzorů dokumentů jako např. kupní smlouvu, plnou moc, smlouvu o dílo a řadu dalších.

Pro začínající podnikatelky je asi nejzajímavější sekce Začátek podnikání, kde naleznou informace k přípravě podnikání, podnikatelskému záměru, založení společnosti apod.

Zdroj: www.podnikator.cz


 

 
17.4.2014

Business angels v ČR

Ve světě začínajících podnikatelů a inovativních projektů se často setkáme s pojmem business angels. Co si pod tímto názvem představit?

Business angels je forma investice do podnikatelského záměru. Jde prakticky o obdobu rizikového kapitálu, jen realizace investice probíhá v menších objemech a prostřednictvím jednoho investora.

Charakteristika business angels (BA) investora:

 • Business angel je individuální investor využívající vlastní kapitál na financování perspektivních malých a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem (zpravidla firmy ve fázi seed, start-up, nebo expanzní fázi životního cyklu) s cílem zhodnocení vložených prostředků.
 • Na rozdíl od venture kapitálových fondů přináší BA do firmy i určité know how v podobě odborných znalostí, orientaci v daném oboru popř. kontaktů na strategické partnery.
 • Investiční vstup je stejně jako v případě venture kapitálu omezen na předem stanovené období, na jehož konci investor realizuje odprodej svého podílu. Business angels tedy nehledají pouze nejvyšší výnos s určitou výší rizika, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují.

BA investoři se pro větší efektivitu racionalizaci investic sdružují do tzv. business angels sítí. V ČR existují 4 sítě, které firmám se zájmem využít finančních prostředků business angels investorů nabízí zprostředkování kontaktu na své členy a také služby spojené s přípravou projektu pro vstup dané investice:

 •     Angel Investor Association (www.aia.cz)
 •     Central Europe Angel Club (www.ceaa.cz)
 •     Business Angels Czech (www.bacz.cz)
 •     Business Angels Network (www.bids.cz)

Zdroj: www.czechinvest.org

15.4.2014

Mámnápad.cz

Mámnápad (www.mamnapad.cz) je nezávislý magazín o kreativitě a inovacích pro všechny tvůrčí a podnikavé lidi. Vedle odborných článků přináší pravidelné aktuality ze světa startupů, inovativního byznysu, marketingu a umění. Vizí projektu je pomáhat jednotlivcům, skupinám i organizacím úspěšně uskutečňovat své nápady a inovační projekty a podporovat tvořivé myšlení ve společnosti.

V sekci STARTUP jsou zveřejňovány zajímavé a inovativní nápady na podnikání. Je zde článek o projektu FOREWEAR (jak z nepotřebného oblečení vyrobit funkčně-designové výrobky), projektu Tipformio (recenzní služba která vás propojí s lidmi ve vašem okolí, kteří mají zkušenost s firmou, kterou potřebujete) či GYM Rádio (rádio pro fitness nadšence).

Na portálu si rovněž můžete zdarma objednat ebook "6 kroků jak snadno uskutečnit váš nápad", kde se dozvíte ty nejdůležitější body pro tvůrčí realizaci vašeho projektu.

Více informací na: http://www.mamnapad.cz

9.4.2014

Co je to startup?

Startup je business termín označující nově vznikající projekt či začínající firmu. Startupem lze označit i podnikatelský záměr hledající své místo na trhu.

Termín startup se poprvé objevil v době internetové horečky (1996–2001), kdy vzniklo (zejména v USA) mnoho společností tohoto typu. Doménou tehdejších startapů byly moderní technologie a internet, za kolébku startapů je tak považováno Silicon Valley v USA.
Jako startup začínaly například firmy Facebook či Google.

Obecně jsou startupy nově vznikající firmy, které se budují na základě nového projektu. V obecném principu se jedná o jakoukoli nově vznikající společnost, ale ustálené spojení startup se většinou používá pro nově vznikající technologické společnosti. Mezi základní vlastnosti startupů patří:
 • nízké počáteční náklady
 • vyšší (než u „standardních“ firem) podnikatelské riziko
 • potenciálně vyšší návratnost v případě, kdy se společnost etabluje
Jednou z metod financování startup projektů je použití fondů rizikového kapitálu nebo pomoc tzv. business angels. Okamžik, kdy společnost přestává být startupem, bývá považován zisk, fúze či akvizice.

V ČR se startupům rovněž daří. Příkladem mohou být firmy NetBeans (programovací nástoj, nyní pod hlavičkou ORACLE), Good Data (poskytování business inteligence), Jyxo (internetový vyhledávač s vlastní vyhledávací technologií) či Webnode (tvorba webových stránek).

Zajímavou definici startupu a popsání rozdílů mezi podnikatelským nápadem, projektem a startupem popisuje web podnikanivusa.com.

Zdroj: wikipedia.cz; www.lupa.cz

7.4.2014

Ženy s.r.o.

Projekt Ženy s.r.o. má za cíl podpořit podnikání a realizaci obchodních nápadů českých žen ve všech regionech České republiky. Důvod pro realizaci projektu vzešel ze statistických dat - jen 4 % žen v ČR vlastní soukromou firmu a jen 11 % z celkového počtu populace jsou podnikatelky.

ŽENY s.r.o. (www.zenysro.cz) je určen ženám, jež hledají inspiraci nebo se naopak inspirací touží stát. ŽENY s.r.o. chtějí dělat ženám radost nejen online, ale i v reálném životě. Nabídnou všem uživatelkám možnost testovat zdarma produktové novinky, sdílet své osobní zkušenosti, názory, nové impulsy, navazovat kontakty, navštěvovat zajímavé akce. Portál prezentuje výrobky od šikovných českých žen, které si již plní své sny a pustily se do vlastního byznysu. Nabízí ale rovněž řadu dalších programů a aktivit pouze pro ženy. 

V samém počátku se projekt ŽENY s.r.o. skládal z nápadů šesti podnikavých žen. Nyní se na projektu podílí stovky žen a portál má vysokou návštěvnost. Naleznete zde sekci TESTUJ, která má za cíl testovat produkty a služby českého trhu a sdílet názory žen. Sekce OBCHODUJ prezentuje rozmanitou nabídku služeb (v budoucnu i produktů) českých žen od hlídání dětí, doučování, až po domácí výrobu či administrativní práce. Sekce POVÍDEJ poskytne prostor k výměně názorů prostřednictvím diskusí. Sekce PROŽÍVEJ nabídne účast na zajímavých akcích a workshopech, UVAŘ se bude věnovat receptům a sekce UŠETŘI přinese ženám zajímavý srovnávač finančních produktů na trhu. Ženy, které mají svůj podnikatelský záměr, jej mohou realizovat založením vlastní sekce na webu ŽENY s.r.o. Projekt si klade za cíl podpořit především regionální podnikání, inspirovat ženy, radit jim, pomáhat, předávat kontakty a motivovat je k realizaci svých snů. 

O projektu a jeho historii hovoří samy jeho zakladatelky na videu umístěném zde. A jak vidí Ženy s.r.o. svůj úspěch po roce? Video zde.

Zdroj: Ženy s.r.o.

3.4.2014

PŘEKROČIT HRANICE: ŽENY A MUŽI NAPŘÍČ PROFESEMI

Společnost Gender Studies, o.p.s. pořádá dne 29. dubna 2014 v Goethe Institut v Praze konferenci „Překročit hranice: ženy a muži napříč profesemi o netradičních povoláních pro ženy a muže“. Tématem bude uplatnění žen/mužů v povoláních, které nejsou pro dané pohlaví tradiční (např. ženy v technických profesích a muži v pečovatelských). Diskutovat se bude rovněž o tom, co mohou zaměstnavatelé udělat, aby diverzifikovali pracovní týmy z hlediska pohlaví.

 

Kromě odbornic na genderovou problematiku z organizace Gender Studies a norské organizace Velg Yrkesfag vystoupí na konferenci s příspěvky i zástupci zaměstnavatelů (Průmstav, Škoda Auto, Advanced Search Technology, KPMG), kteří sdělí své zkušenosti s podporou genderové rozmanitosti pracovních týmů.

Bližší informace na stránkách www.feminismus.cz 
31.3.2014

Mladé podnikatelky
Mladé podnikatelky (http://youngfemaleentrepreneurs.com) je on-line síť spojující podnikající ženy ve věku mezi 20 - 30 lety s novými lidmi a trendy, které jim pomohou začít a rozvíjet podnikání. Komunita se schází v on-line diskusích a živých webových vysíláních. 

Posláním této americké neziskové organizace (Duvall, předměstí Seatlu) je pomoci mladým ženám na cestě k ziskovosti jejich firem a rozvíjení vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností.

Chcete-li se inspirovat zahraničními zkušenostmi, připojte se k této síti, či sledujte on-line přenosy či videa zveřejněná na http://www.yfelive.com/
20.3.2014

Rady pro začínající podnikatele

Alternativou pro nezaměstnané může být podnikání. Proč to nezkusit, když máte nápad, chuť a věříte si? Přečtěte si několik rad odborníků, kteří pomáhají začínajícím podnikatelům, jak rozjet vlastní byznys.  

1.      Uspořádejte si myšlenky

Je důležité reálně zhodnotit příležitost na trhu, v zásadě si uvědomit, pro koho je produkt nebo služba určena a jakou reálnou potřebu lidí řeší. Zní to intuitivně a logicky, nicméně často to začínající podnikatelé podceňují. Ověřte zájem zákazníků o produkt, zda jsou ochotni za něj zaplatit požadovanou cenu.

Udělejte analýza trhu: jaké přímé i nepřímé služby/produkty již existují, zda daný produkt přináší pro zákazníka nějakou přidanou hodnotu oproti stávajícím produktům, zda dokáže změnit vnímání lidí na daný produkt a zda změní chování zákazníků. 

Udělejte analýzu konkurence.

Sestavte finanční plán - spočítejte, zda se projekt vyplatí po ekonomické stránce a stanovte výši předpokládaných nákladů.

 2.      Cesta na úřady

V první řadě musíte získat podnikatelské oprávnění, většinou formou živnostenského listu, který získáte na živnostenském úřadu. Pro některé dílčí živnosti je zapotřebí mít i vyjádření jiného úřadu (autodoprava), nebo založit společnost zápisem do obchodního rejstříku. Pokud si chcete být jistí, že budete mít vše potřebné, využijte třeba portálu zalozfirmu.cz nebo businessinfo.cz. "Některé specifické činnosti vyžadují povolení i dalších úřadů, například energetici musí na energetický regulační úřad, makléři, pojišťováci zase na ČNB. Živnostenský list stojí dnes 1 000 korun, založení firmy od 13 500 korun. Dále se musíte přihlásit na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, ale většinou stačí pouze návštěva živnostenského úřadu, který to vyřídí za vás. Společnosti se musí hlásit pouze na finančním úřadu, na sociálce a u zdravotní pojišťovny v případě, že rovnou plánujete někoho zaměstnat. Výhodou je, že od 1. ledna 2014 výše minimálního základního kapitálu je u společností s ručením omezeným (s.r.o.) stanovena na jednu korunu, tudíž zakladatel nepotřebuje investovat do základního kapitálu společnosti jako dřív. Další registrační povinnosti jsou závislé na konkrétním typu podnikání, poradí vám na živnostenském úřadu, zda musíte ještě například na hygienu, hasiče, krajský úřad.

3. Kde vzít peníze?

Každý začínající podnikatel by si měl před zahájením činnosti spočítat, jaké výdaje budou s jeho podnikáním spojené, a to alespoň na období prvních 12 až 18 měsíců. Musí si uvědomit, že do chvíle, než jeho podnikání začne generovat příjmy, bude pravděpodobně svůj projekt financovat z vlastních zdrojů. Klasický postup získávání finančních prostředků pro podnikání je:

Vlastní zdroje - vlastní úspory, financování svépomocí z jiných než tradičních externích zdrojů nebo finanční prostředky od rodiny, přátel apod.

Cizí zdroje - v další fázi, kdy podnikání generuje určité příjmy, je možné se pro získání dalších peněz obrátit na business anděly (soukromé investory) či fondy rizikového kapitálu (Venture Capital fondy). "Obě tyto skupiny investorů investují peníze do společností výměnou za podíl v dané společnosti. Jejich cílem je zhodnocení investice ve střednědobém horizontu 3 až 5 let.

Andělé a VC fondy mnohdy neposkytují pouze finanční prostředky na rozvoj firmy, ale též osobní zkušenosti, obchodní kontakty a strategické vedení, které je pro podnikání stejně důležité jako finance.  Business Angels jsou většinou úspěšní podnikatelé, kteří poskytují finanční zdroje na rozjezd podnikání, a to zejména v oboru, v kterém sami podnikají. Zaměřují se na financování jednoho či malého počtu podnikatelských nápadů.  Venture kapitálové fondy (VC fondy) jsou investiční fondy, které mají od investorů finanční kapitál pod správou a investují jej do začínajících podniků. VC fondy se liší ve velikosti investice a v tom, v jakém období rozvoje podniku kapitálově vstoupí do společnosti.

4. Jakých chyb se vyvarovat?

Nezapomínejte si připomínat cílovou skupinu, na kterou svůj produkt či službu míříte. "Často se setkávám s odpovědí: My máme produkt pro všechny. Tudy cesta opravdu nevede, podívejte se na to, pro koho primárně je vaše služba určena, komu nejvíce pomůže vyřešit nějaký problém či situaci. Na tuto cílovou skupinu potom zaměřte i komunikaci. Tato cílová skupina je pro vás ta nejdůležitější, ta která ji bude kupovat a dále doporučovat. Krok za krokem, jak uvažovat: 

Nechoďte na trh se složitým produktem či službou, která neřeší reálnou potřebu lidí, nebo řeší potřebu velmi malé, limitované skupiny lidí, případně potenciální zákazníci nejsou za dané řešení ochotni zaplatit požadovanou cenu.

Podívejte se na tržní prostředí realisticky. §  Sestavte si funkční tým zaměstnanců.

Nepodceňujte výši provozních nákladů, nastavte si správně zálohy na energie, vyberte výhodný tarif na telefon.

Odhadněte reálně čas, který budete muset podnikání věnovat. Počítejte s delší pracovní dobou než jen osm a půl hodiny.

Podělte se o svou práci ze zaměstnanci či externími spolupracovníky. Začínající podnikatelé mají často tendenci všechno zvládnout sami, nebrat zaměstnance, šetřit na externích konzultacích. Tím se zahrabou do administrativy a problémů běžného provozu a nezbývá jim čas se nadechnout, zamyslet, upravit, revidovat nebo přeplánovat podnikatelský plán. Neotálejte dlouho s prvním krokem. Je jasné, že první krok je tím nejtěžším, ale na druhou stranu, jestli uspějete, to nepoznáte jinak, než že se do toho pustíte. 

5. Chci zkusit franšízu

Výhodou franšízy může být, že se jedná zpravidla o zavedenou značku, která má zajištěný odbyt. Je tak možné získat od počátku určitý trh, na který by začínající nezkušený podnikatel nemohl dosáhnout nebo jej budoval dlouho.  "Nevýhodou je omezování v rozhodování, nutnost podřídit se jednotnému konceptu a vyšší kontrole a také placení poplatků. Vše také závisí na místním posouzení podmínek, zda franšízový koncept má v dané lokalitě potenciál být úspěšný. Může se jednat o specifický produkt, který místní komunitu neláká a ztráta z podnikání by pak mohla být ještě vyšší, než kdyby to člověk zkusil sám.

6. Mám to "zabalit"?

V případě, že během jednoho roku u internetových projektů a až dvou let u ostatních projektů nemáte pravidelně rostoucí tržby či pravidelně rostoucí přírůstek uživatelů či zákazníků, je potřeba minimálně důkladně zrevidovat obchodní plán a strategii případně projekt ukončit. Umět to dobře a včas zabalit je také umění. Riskovat, že do nekontrolovatelných dluhů pošlu celou svoji rodinu, je hloupost.

Přihlaste se do soutěže

 Začínají podnikatelé mohou zkusit štěstí v soutěžích, které oceňují a podporují zajímavé projekty.  www.rozjezdyroku.cz: registrovat se můžete do 24. března. www.napadroku.cz: zájemci se mohou hlásit do 10. května.  

Zdroj: http://finance.idnes.cz/rady-jak-zacit-podnikat-0vn-/podnikani.aspx?c=A140303_221732_podnikani_kho

 

14.3.2014

Podpora začínajících drobných podnikatelů

Čtvrtý ročník soutěže začínajících podnikatelů Rozjezdy roku je v plném proudu a už je také možné se registrovat na semináře pro začínající podnikatele v regionech. Protože v téhle soutěži není důležitý jen originální nápad nebo rychlý zisk, je oblíbená zejména mezi maminkami, které hledají uplatnění na a po rodičovské, nebo těmi, kteří se chystají splnit si sen nebo se začít živit svým dlouholetým koníčkem.

 

Regionální semináře proběhnou během dubna a května v celkem deseti městech., zúčastnit se můžete kteréhokoli. Semináře jsou celodenní, účastníci jsou rozděleni do menších skupinek po zhruba deseti, takže je dostatek prostoru se ptát. Všechny semináře Rozjezdů jsou zdarma, je jen třeba se předem registrovat, a to na www.rozjezdyroku.cz/seminare-2014.

 

Bližší informace k projektu Rozjezdy roku a k plánovaným seminářům najdete na webu www.rozjezdyroku.cz nebo na Facebooku (www.facebook.com/rozjezdyroku).

 

Zdroj: Markéta Kaclová, AC&C Public Relations, s.r.o.
 
                    
 
13.3.2014

Poradenství a mentoring zdarma

Dne 3. března 2014 vyhlásila agentura CzechInvest třetí výzvu k předkládání žádostí do projektu CzechEkoSystem. Tento projekt pomáhá začínajícím firmám s rozjezdem vlastního podnikání prostřednictvím poradenství a mentoringu od zkušených podnikatelů. Mladým firmám nabízí dotační program celkem 86,8 milionu korun.

„Začínající podnikatelé nemají obvykle s řízením firmy velké zkušenosti. Nemají většinou ani dostatek finančních prostředků na rozjezd podnikání, natož na to, aby si mohli dovolit zaplatit někoho, kdo jim v začátcích poradí a pomůže, profesionálně navede správným směrem, aniž by museli procházet stadiem přirozených pokusů a omylů,“ popisuje účel projektu CzechEkoSystem Ondřej Votruba, pověřený řízením agentury CzechInvest.

CzechInvest proto v rámci projektu CzechEkoSystem vybírá tzv. kouče, podnikatele, kteří mají s obchodním světem bohaté zkušenosti a chtějí se o ně podělit. Aktuálně jich je v databázi zhruba 60, začínající podnikatelé mohou ale využít i služeb dalších desítek poradenských firem. Jeden projekt může získat maximální podporu ve výši 2,5 milionu korun. Služby kouče jsou plně hrazeny a služby poradců jsou hrazeny ve výši 80 procent způsobilých výdajů.

Od zahájení projektu v roce 2011 bylo předloženo celkem 81 projektů a podnikatelé si ve dvou předchozích výzvách rozdělili dotace v celkové výši 188 miliónů Kč.  

Příjem žádostí do aktuální třetí výzvy bude probíhat od 3. března do 30. dubna 2014.

Podrobnější informace o výzvě naleznete zde.

Zdroj: CzechInvest

11.3.2014

Evropská komise jde příkladem
Evropská komise se otázkou rovnoměrného zastoupení žen ve všech profesích seriozně zabývá a to nikiliv jen jako politickým tématem, ale i ve vztahu k vlastním zaměstnancům/zaměstnankyním.

Strategie pro rovné příležitosti na období 2010–2014 stanovila cíle, jichž mělo být dosaženo do 31. prosince 2014 ve třech oblastech, kde byly v aparátu EK ženy nedostatečně zastoupeny: 25 % žen na vyšších vedoucích pozicích, 30 % žen ve středních vedoucích pozicích a 43 % v pozicích úředníků bez vedoucí funkce.

Z nejnovějších údajů je patrné, že všechny tři cíle byly splněny 1. února 2014: dnes pracuje na vyšších vedoucích pozicích 27,9 % žen, na střední úrovni vedení 30,3 % žen a na místech úředníků bez vedoucí funkce 43,2 % žen. Očekává se, že tyto procentní podíly dále porostou. Ve srovnání s rokem 1995, kdy pouze 4 % vedoucích pracovníků byly ženy, na úrovni středního managementu to bylo pouze 10,7 % a na úrovni úředníků bez vedoucí funkce pouze 23,9 %, představují tyto podíly významné zlepšení. 

Procentní zastoupení žen na pozicích v EK od roku 1995 je přehledně zobrazeno v grafu, který je přílohou tohoto článku.

Zdroj: Tisková zpráva Evropské komise

8.3.2014

Ženy vs. muži na pracovním trhu

Se zajímavým průzkumem k mezinárodnímu dni žen přišel pracovní portál Profesia.cz. Průzkum se zaměřil na to, o jaké profese mají ženy největší zájem, na jaký typ úvazku by chtěly pracovat, za kolik jsou ochotné pracovat a proč berou méně než muži. Analýzováno bylo 51 593 životopisů přičemž zastoupení dle pohlaví bylo rovné.

Níže několik výsledků:

 • Na zkrácený úvazek je ochotno pracovat 37,7% žen (22,5% mužů).
 • Provozovat samostatnou čivnost by chtělo 5,7% žen (12% mužů).
 • Výše očekávaného příjmu uvedená v životopisech byla u žen ve všech sledovaných profesích výrazně nižší než platová očekávání mužů.
 • V manažerských profesích je ženami požadovaný plat dokonce o 32% nižší než očekávaný plat mužů.

Celá průzkum najdete zde.

7.3.2014

Ženy a technologie

Informační a komunikační technologie zažívají obrovský růst, toto odvětví je však velice málo zastoupeno ženami.

 • Pouze 9 ze 100 evropských vývojářů aplikací jsou ženy.  
 • Pouze 19 % vedoucích pracovníků v oblasti IKT tvoří ženy (v jiných odvětvích služeb je to 45 %).
 • Pouze 19 % podnikatelů v odvětví IKT jsou ženy (v jiných odvětvích služeb 54 %). V oboru pracuje méně než 30 % žen.
 • Počet absolventek vysokých škol v oboru výpočetní techniky klesá (3 % absolventek ve srovnání s 10 % absolventů).

Evropská komise reaguje na tuto situaci kampaní "Every Girl Digital". Cílem kampaně je nalézt a ocenit vzory, které by mohly povzbudit mladé ženy a dívky, aby studovaly informační a komunikační obory a aby v nich pak hledaly uplatnění. Každý může natočit vlastní video o svých zážitcích ze života v digitálním odvětví a nahrát jej na Facebook na stránku Every Girl Digital.

Kampaň vychází z výzkumu EK na téma uplatnění žen v ICT, který zjistil, že nejlepším způsobem, jak zvýšit počet žen na pracovních místech v tomto odvětví, je zpopularizovat inspirativní příklady profesionálů z oboru a vytvořit z nich vzory. Uváděním inspirativních příkladů úspěšné kariéry lze rovněž motivovat ženy, které již na tomto poli působí, aby neodcházely.

Zajímavým výstupem z výskumu je zjištění, že ženy podnikatelky v odvětví ICT vydělají o 6 % více než ženy působící ve stejném odvětví, které nepodnikají. Podnikatelky v odvětví IcT jsou spokojenější se svou prací, mají silnější pocit dobře vykonávaného zaměstnání a dosahují vyšších výdělků než ženy pracující v odvětví IKT v zaměstnaneckém poměru. Jako negativní stránku však uvádějí vyšší míru stresu.

Inspirativní příběhy žen, které stály u zrodu kampaně:

Monique Morrowovou ze Švýcarska nikdy ani nenapadlo, že by mohla pracovat v informačních technologiích. Ale schopnost řešit problémy ji k této problematice přivedla; od té doby se díky IT dostala do celého světa, působila v mnoha oblastech, získala mnoho zajímavých zkušeností a práce ji velmi baví. (rozhovor v Aj můžete vidět zde)

Lindsey Nefesh-Clarková z Francie pracuje v oblasti IKT pro rozvoj. Hovoří o transformační síle IKT, které jako katalyzátor posilují postavení žen a vypravuje, jak ji připojení Bangladéše do digitálního věku přivedlo k její současné práci. A co by poradila dívkám? „Jděte do toho, jděte do IT!“ (rozhovor v Aj můžete vidět zde)

Sofia Svantesonová ze Švédska radí mladým ženám, které uvažují o kariéře v oblasti technologií, aby přemýšlely o tom, k čemu všemu mohou technologie sloužit. Podle ní pokrok v oblasti technologií nemůže být samoúčelný; teprve když je něco uživatelsky vstřícné a smysluplné, může to změnit životy lidí k lepšímu. Sofie je nadšená, že může být součástí tohoto procesu. (rozhovor v Aj můžete vidět zde)

Převzato z tiskové zprávy Evropské komise.

28.2.2014

Den rovného odměňování

Nejnovější statistické údaje Evropské komise ukazují, že ženy v Evropě i nadále odpracují ročně 59 dnů „zdarma“.  Rozdíl v odměňování žen a mužů – průměrný rozdíl mezi hodinovou mzdou žen a mužů v celém hospodářství – se v posledních letech takřka nezměnil a udržuje se na úrovni kolem 16 %.

Letos, stejně jako vloni, připadá Evropský den rovného odměňování na 28. února. Tato celoevropská událost vyznačuje v novém kalendářním roce datum, od kterého začnou být ženy ve srovnání s muži za svou práci skutečně placeny. Přeneseně řečeno - ženy v roce 2014 musejí pracovat 59 dnů „zdarma“ než začnou vydělávat stejně jako muži.

Den rovného odměňování je na evropské úrovni vyhlášen již počtvrté. Níže jsou uvedeny data za předchozí roky:

 • 2011 - 5. března 2011
 • 2012 - 2. března 2012
 • 2013 - 28. února 2013

Evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová k tomu na stránkách europa.eu uvedla:

„Evropský den rovného odměňování nám připomíná nerovné platové podmínky, se kterými se ženy na trhu práce stále potýkají. Tento rozdíl se v posledních letech zmenšil pouze kosmeticky. Nejhorší je, že postupné mírné snižování rozdílu v posledních letech je převážně výsledkem hospodářské krize, jež vedla spíše ke snížení mezd mužů než ke zvýšení výdělků žen. Stejná odměna za stejnou práci – to je jedna ze základních zásad EU, avšak pro ženy v Evropě ještě stále bohužel není skutečností. Po letech nečinnosti nastal čas změny. Evropská komise v současné době připravuje iniciativu, která by k takové změně vedla, abychom se v blízké budoucnosti mohli obejít bez Dne rovného odměňování.“

Rozdíl v platech mužů a žen je vyjádřen jako procentní podíl výdělku mužů a představuje rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou mužů a žen zaměstnaných v celém hospodářství EU. Nejnovější údaje ukazují, že průměrný rozdíl v platech žen a mužů činil v roce 2012 v celé Evropské unii 16,4 %.

Klesavý trend pokračuje v Dánsku, České republice, Rakousku, Nizozemsku a na Kypru. Tento trend v oblasti nerovnoměrného odměňování mužů a žen lze vysvětlit na základě několika faktorů, jako je rostoucí podíl pracujících žen s vysokoškolským vzděláním nebo významný dopad hospodářské krize na hospodářské zpomalení v některých převážně mužských odvětvích, např. ve stavebnictví nebo v technických oborech. Ke změně tedy došlo nejen díky zlepšení platových a pracovních podmínek pro ženy.

V některých zemích, jako je Maďarsko, Portugalsko, Estonsko, Bulharsko, Irsko a Španělsko se v posledních letech rozdíl v odměňování žen a mužů ještě více prohloubil.

Rovnoměrné odměňování žena mužů je narušováno řadou faktorů:

 • nedostatečná transparentnost systému odměňování
 • nízká právní jasnost definice rovnocenné práce
 • procedurální překážky (nedostatečná informovanost pracovníků znemožňující úspěšně požádat o stejnou odměnu, nedostatek informací o výši odměn pro jednotlivé kategorie pracovníků)

Evropská komise v současné době zvažuje možná opatření na evropské úrovni s cílem zlepšit transparentnost v oblasti odměňování, a napomoci tak k odstranění nerovnosti odměňování mužů a žen, čímž podpoří a usnadní efektivní provádění zásady stejného odměňování v praxi.

Zdroj: Tisková zpráva Evropské komise
26.2.2014

Pomocná ruka maminkám – podnikatelkám

Jak dlouhá a trnitá může být cesta od „plotny“ k vlastní firmě? Chuť a nápad k podnikání se rodí ženám v hlavě poměrně snadno a rychle, ale pak přicházejí první pochybnosti. Mám k tomu předpoklady? Jak zvládnu potřebnou odbornost, účetní agendu, počítačové nároky? Dokážu to i s dětmi? Takové a podobné otázky trápí ty, které do světa businessu teprve chtějí vstoupit.

Na Kladensku mají maminky velkou výhodu. Mohou se zapojit do tréninkového  a coworkingového centra Podnikání všem, kde získají nejen teoretickou průpravu, ale mohou si své podnikání vyzkoušet ve firmě nanečisto.

Nenápadná budova v Kladně – Rozdělově, u vchodu jen malá cedulka s logem centra Podnikání všem, ale uvnitř se nachází vše, co si budoucí  podnikatelky s dětmi mohou přát. Protože jejich první a poslední starostí je, co se svým potomkem, hned se ho ujme profesionální chůva. Postará se o něj tak dlouho, jak bude potřeba v příjemném prostředí plném hraček. Hlavním vybavením centra jsou však malé učebny, v nichž se provádí jak výuka, tak praktický výcvik. Počítače s připojením na internet, IT odborník, lektoři se specializací na business plány, kalkulaci cen, firemní legislativu – ti se také nemusí hledat, bývají vždy po ruce.

Kurzy trvají tři měsíce. Během nich ženy pracují pod vedením svých koučů na podnikatelských plánech. Odnášejí si však odtud nejen poznatky a první zkušenosti s přípravou podnikání, ale oceňují i společenský kontakt, který bývá pro matky s malými dětmi rovněž velmi důležitý a oceňovaný. Účastnice kurzu si zde otestují své schopnosti, zvýší sebevědomí a dozvědí se, jak se jejich ratolesti dokáží sžít v novém prostředí s cizím člověkem.

„Navzájem se povzbuzují, vyměňují si názory, zda je jejich projekt životaschopný, získávají praktický pohled na svět,“ uvedla lektorka Lucie Mazalová. Právě to se skrývá za dosud málo známým termínem coworking.

„Naším posláním je vracet na trh práce ty, kteří mají ztíženou startovací pozici. Ať jsou to ženy po mateřské dovolené, nebo vězni přicházející do civilu, řekl manažer CPPP Jaroslav Kovář. Daří se to i díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Proto jsou kurzy, a to včetně služby dětského koutku, poskytovány zdarma.

Není pochyb, že ženy získají v Kladně velkou sumu vědomostí, nasbírají první zkušenosti, naváží kontakty se zajímavými lidmi. Začnou se měnit, jinak, svobodněji a tvůrčím způsobem myslet, sebevědomě, nebojácně jednat, učí se nevyhýbat překážkám, klást si vyšší cíle.

Kdo se rozhodl udělat první krůčky v podnikání, nejlépe ví, po jak tenkém laně se pohybuje a jak málo stačí, aby z něho spadl. Každá pomocná ruka zvyšuje naději, že dotyčný dojde až ke své úspěšné živnosti nebo firmě.

Zdroj: Madam business – únor 2014

21.2.2014

Asociace podnikatelek a manažerek ČR
APM ČR - BPW Praha je dobrovolná, nevládní, nezisková  organizace  založená v r. 1990. APM je  součástí celosvětové federace BPW - Business and Professional Women International.

Cíle asociace:

 • zlepšovat obchodní a manažerské aktivity žen
 • vytvořit konzultační síť
 • rozvíjet pomocí vzdělávání dosud nedostatečně využitý potenciál žen
 • rozvíjet etiku podnikání a manažerské dovednosti
 • podporovat setkávání podnikatelek a manažerek
 • podporovat profesní, podnikatelský a osobnostní rozvoj žen
 • umožnit spolupráci členek na evropské a mezinárodní úrovni v rámci BPW a dalších mezinárodních organizací

APM spolupracuje s mnoha mezinárodními organizacemi, jako např. Verband Deutscher Unternehmerinnen Německo, Center for International Private Enterprise USA, Star Groups SA , I.Europe Forum Wien Rakousko,a pod. Zástupkyně APM ČR se pravidelně zúčastňují mezinárodních setkání žen organizovaných těmito organizacemi v ČR i v zahraničí. APM ČR je zakládajícím členem platformy českých ženských organizací - Česká ženská lobby, která spolupracuje s European Women Lobby EWL. 

Asociace realizovala řadu projektů jako např. Woman Searching for Enterprise in Europe (financovaného projektem Leonardo Italy, realizováno s IDI, Arezzo Italy), Europodnikatelka 21. století (program EQUAL), Podnikavá žena (financováno z ESF, koordinace TEMPO TRAINING & CONSULTING, s. r. o.)

Nejbližší akcí APM ČR je Setkání s členkami BPW Slovakia (21.3.2013, 18:00; hotel Yasmin Praha).

Více informací na webu asociace: http://www.podnikanizen.cz/

19.2.2014

Akční plán podnikání 2020
Evropské komise reaguje na vleklou ekonomickou krizi, která s sebou nese také vysokou míru nezaměstnanosti zavedením
“Akčního plánu podnikání 2020″. Důvodem pro tuto iniciativu je fakt, že malým a středním podnikům se dlouhodobě nedaří dostat se zpět na úroveň před příchodem krize a bohužel ani stávající podmínky podnikatelského prostředí k takovému návratu příliš nenapomáhají. Komise si vytyčila za cíl tyto podmínky zlepšit a také oslovit specifické skupiny těch, kteří dosud příliš nepodnikají a umožnit také jim snadnější start.

K opětovnému ekonomickému růstu evropského regionu může dle Evropské komise napomoci podnikání a proto se rozhodla jeho podporu v příštích letech zvyšovat. Růst evropských firem je pomalejší než růst podniků v USA, zájem o podnikání jako alternativu klasického zaměstnání se v evropském kontextu také mírně snižuje. Přitom jsou to právě nově začínající společnosti, které vytvářejí nejvíce nových pracovních příležitostí a jsou proto na trhu práce nepostradatelné.

Akční plán Evropské komise se zaměřuje specificky na malé a střední podnikání a podnikání marginalizovaných skupin, které mají pozici na poli podnikání ztíženu. Jde zejména o seniory, mladé lidi, nezaměstnané a ženy. Tyto skupiny jsou velkým podnikatelský potenciálem – jen je potřeba poskytnout jim lepší podmínky (či spíše odstranit bariéry), aby se mohli uplatnit na trhu práce.

Pilíře akčního plánu podnikání 2020

 1. vzdělávání budoucích podnikatelů (podnikatelského vzdělání součástí kurikula již základních školách)
 2. optimalizace podnikatelského prostředí
 3. vytvoření dobrých podmínek pro specifické skupiny s přihlédnutím k jejich osobitým potřebám

Evropská komise si rovněž klade za cíl odbourání strukturálních překážek podnikání, podporu modelu tzv. business angels a navýšení podpory ve všech stádiích podnikání, včetně zajištění přístupu k financím pro začínající podnikatele formou mikroúvěrů.

Pro ženy pak chce Evropská komise vytvořit celoevropskou síť mentorek, které mohou pomoci začínajícím podnikatelkám při budování businessu od samého počátku. Národní vlády jsou Komisí vyzývány k vybudování zázemí, které je nutné ke slaďování rodiny a práce, tedy především sítě dostupných školek. Státy by kromě zajištění zázemí měly vytvořit také vlastní strategii podpory ženského podnikání, která zohlední překážky, které jsou v dané zemi nejproblematičtější.

Více informací zde

14.2.2014

Liší se podnikání žen a mužů?

Zhruba třetinu podnikatelů v ČR tvoří ženy. Zatímco muži-podnikatelé nejčastěji vykonávají profese technické (řemeslníci, opraváři, techničtí a odborní pracovníci), ženy podnikají hlavně ve službách a prodeji.

Důvodem, proč se ženy rozhodnou podnikat, je snaha skloubit práci a rodinný život. Důležitá je pro ně rovněž možnost seberealizace a nezávislost (být sama sobě šéfkou).

Zajímavým faktorem, který odlišuje vstup do podnikání žen a mužů je ochota se inspirovat. Alena Křížková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR k tomu uvádí: "Častou strategií podnikatelek je následování manžela při jeho vstupu do podnikání. Naproti tomu mužské strategie vstupu do podnikání jsou více zaměřené na předem daný cíl a velmi často využívají zkušeností a kontaktů v oborech, kde mají podnikatelé rozsáhlé zkušenosti. Dalším typem mužské strategie je přijít s něčím zcela novým, co na trhu chybí."

Pro velkou část žen je podnikání snahou ideálně zkombinovat práci a rodinný život. Naprotitomu u mužů je dominantní zájem uspět v předmětu podnikání, někdy i za cenu ústupků v rodinném životě. Potěšující je závěr z výzkumu AV ČR který identifikoval, že tento trend se u mladších podnikatelů mění. Muži-podnikatelé do 40 let se snaží být rovnocennými partnery svým ženám, pomáhají jim nejen s chodem domácnosti, ale také s výchovou a péčí o děti.

Zdroj: Ženy a muži – jací jsou podnikatelé?

10.2.2014

Konference ŽENA VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ 19.2.2014

Konference Žena ve světě podnikání je pořádána v rámci projektu Asistenční centrum pro podporu podnikání žen v Plzeňském kraji dne 19.2.2014 od 11 hodin v Parkhotelu Plzeň, U Borského parku 31. Tato konference Vám nabízí příležitost setkat se s úspěšnými podnikatelkami, dalšími ženami zapojenými do projektu, zajímavými hosty a samozřejmě i se zástupci Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje. Program konference naleznete zde.

ÚČAST JE ZDARMA. V případě zájmu o účast se, prosím, přihlaste zde:

3.2.2014

Na návštěvě „Květinářství u Hanky“
Je to víc jak půl roku co si paní Hanka z Plzně, úspěšná účastnice projektu PODNIKEJ, splnila svůj sen a otevřela obchod s květinami a dárkovým zbožím.

V lednu 2014 jsme ji navštívili, abychom se přesvědčili, jak se jejímu podnikání daří. Přestože období po vánočních svátcích příliš obchodu s květinami nepřeje a zimní měsíce bývají na tržby celkově slabší, což na vlastní kůži pocítila i paní Hana, jak sama říká, nevzdává se a věří, že klienti si zejména pro její osobní přístup k zákazníkovi cestu do jejího obchodu v Plzni na Slovanech najdou.

Do budoucna plánuje rozšířit sortiment o krmivo a drobné pamlsky pro psy a kočky, neboť obchod se nachází v části města, ve které je velká koncentrace starších obyvatel, kteří bývají majiteli nějakého toho zvířátka a při svých procházkách se svými mazlíčky by jim rádi dopřáli nějaký ten pamlsek.

Těšíme se tedy na jaro, kdy nás Hančino květinářství bude lákat ke vstupu čerstvými květinami již z ulice a přejeme jí hodně štěstí a vytrvalosti v podnikání.

www.kvetinarstviuhanky.cz
29.1.2014

Hledají se ženy do Katalogu ŽENY S.R.O.

Všechny šikovné a podnikavé české a slovenské ženy mají šanci prezentovat produkty vlastní výroby v dalším Katalogu ŽENY s.r.o. jaro - léto 2014, který vyjde na konci března.

Katalog nabízí:

 • zajištění PR a podpory Vás a Vašich produktů
 • zajištění prodejů a zvýšení celkových obratů Vašeho podnikání
 • zapojení do nové a atraktivní komunity žen, která se chce navzájem podporovat, inspirovat a pomáhat si.

Podmínkou je atraktivní produkt ryze české či slovenské výroby. V případě zájmu, kontaktuje paní Romanu Kopeckou emailem na romana.kopecka@zenysro.cz a zašlete fotografie Vašeho produktu anebo ideálně rovnou vzorek (nevratný) na naši adresu ŽENY s.r.o., Karlínské nám. 6, 186 00 Praha 8. O dalších podmínkách a postupu budete kontaktováni již individuálně.

Více o Katalogu ŽENY s.r.o. najdete ZDE.

Zdroj: www.zenysro.cz
21.1.2014

Franchising: Jak začít?

Chcete začít podnikat? Cestou může být franchising. Také vám při vyslovení pojmu franchising naskočí McDonald´s či Subway? Na trhu ale působí mnoho dalších společností, poskytujících licence pro podnikání pod společným jménem, mnohdy ani netušíme, že jde o franchisu.

(Ne)svoboda

O franchisingu již bylo napsáno hodně, tedy jen stručně. Princip spočívá v poskytnutí nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky. Poskytovatel licence, franchisor, k tomu poskytuje systematickou péči, školení franchisanta i jeho týmu, pořádá marketingové kampaně na podporu prodeje. Franchisant zaplatí poplatek za udělení licence a poté po celou dobu trvání smlouvy odvádí určité procento svých příjmů. Franchisant tedy vede podnik pod jménem franchisora (téměř) jako nezávislý podnikatel. Nicméně franchisor si v jeho podnikání udržuje určitý vliv, např. na druh a rozmanitost sortimentu v podniku. Samotné slovo „franchising” znamená doslova „být svobodný”. Název ale může být zavádějící, držitel franchisy, tzv. franchisant, má svobodu ve svém podnikání jen do určité míry, stanovené ve smlouvě s tím, kdo franchisovou licenci poskytuje (franchisor). Ten je vlastníkem značky zboží a obchodní značky franchisové sítě a proto si může klást podmínky.

Je franchising to pravé pro mě? Zvažte pozitiva a negativa

Chcete si zařídit úspěšný rodinný podnik a bojíte se rizika? Pak ano. Jste kreativní typ, neradi se podřizujete a chcete si vést podnikání „po svém“? Pak určitě ne. Tak jako tak porovnejte, co vám franchising může nabídnout a co naopak vyžaduje.

Jak začít aneb Chtějte vědět co nejvíce

Výběr oboru, v němž budete podnikat, je na vašem uvážení. Ideálně oblast, v níž se vyznáte a máte kontakty, nicméně zdaleka není výjimkou, že licenci zakoupí úplný laik v oboru. Ono se s tím tak trochu i počítá, podnikateli se dostane důkladného zaškolení a podrobného manuálu pro provozování firmy.

Smlouva je základ
Zvážili jste pro a proti, výhody a závazky a chcete začít. Na co dát pozor při uzavírání smlouvy? Franchisingová smlouva nemá v českém právním řádu přesné zakotvení, a tak subjekty, které takovouto smlouvu uzavírají, disponují poměrně velkou volností při vymezování vzájemných vztahů.

Přesto je však nutné dodržovat základní pravidla vymezená právním řádem. Co by smlouva minimálně měla obsahovat, vymezuje Evropský kodex etiky franchisingu. U smluv se zahraničním franchisorem je navíc důležité přímo ve smlouvě vymezit právní řád, jímž se vztah řídí, a příslušnost řádného či rozhodčího soudu.

Před uzavřením smlouvy si od franchisora vyžádejte tzv. nabídkovou brožuru, franchisový balík a manuál a důkladně je prostudujte.
Kvalitního franchisora poznáte mimo jiné tak, že vám předloží písemný návrh smlouvy v českém jazyce a podrobně jej s vámi projde. Nikdy nepodepisujte smlouvu o franchisingu pod časovým tlakem a ideálně prokonzultujte s právníkem, některé franchisové systémy mají smlouvy velmi nevýhodné a jednostranné, což se různými způsoby snaží zakrývat.

Více informací naleznete v brožuře Hospodářské komory  nebo v Průvodci franchisovým podnikáním.
17.1.2014

Za stejnou práci stejné peníze?

V České republice je princip rovného zacházení s muži a ženami zabezpečen nejen zákony, ale i závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv a judikatury Evropského soudního dvora.
Obecné principy zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty jsou formulovány v Listině základních práv a svobod, která zaručuje základní práva a svobody všem bez rozdílu. Listina zaručuje právo zaměstnance na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky (opět bez rozdílu). Podle zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

Jaká je ale praxe?

V současné době v ČR dosahuje průměrná mzda žen cca 75 % průměrné mzdy mužů. Z hlediska dlouhodobějšího vývoje se průměrný rozdíl mezi mzdou žen a mužů snížuje jen velmi pozvolna. Zásadní roli zde hrají ovšem i další faktory:

Vzdělání: Nejvyšší rozdíl průměrných hodinových mezd je v kategorii vysokoškolského vzdělání (52%). Rozdíl může částečně odůvodnit koncentrace žen do oborů s trvale nízkými mzdami (školství, zdravotnictví). Nejnižší diferenciace ve mzdách je u kategorie základního vzdělání.
Věk: U mladších zaměstnanců (tj. do věkové kategorie do 29 let) je dosahováno nejvyšší shody mezd mezi muži a ženami. Se vzrůstajícím věkem klesá „mzdová parita“. Nejvyšší nerovnosti je dosahováno u kategorie od 30 do 39 let, vzestup výdělků ve středním věku je u žen pomalejší než u mužů.
Profese: Nejvyšší mzdový rozdíl mezi muži a ženami je u náročných zaměstnání vyžadujících vysokou úroveň odbornosti, nižší je u méně náročných profesí.

Legislativa tedy rovnoprávnost v odměňování vyžaduje, realita v ČR tomu však neodpovídá. Zajímavé jsou postupy, které pro snížení této nerovnosti zavedly některé členské zěmě EU:

 • Belgický parlament přijal v roce 2012 zákon, který vyžaduje, aby podniky každé dva roky prováděly komparativní analýzu své mzdové struktury. Belgie je také první zemí EU, která uspořádala Den rovného odměňování (v roce 2005).
 • Francouzská vláda posílila postihy proti firmám s 50 a více zaměstnanci, které nedodržují své povinnosti týkající se rovnosti žen a mužů. Vůbec poprvé v návaznosti na výnos z roku 2012 bylo v dubnu 2013 u dvou firem zjištěno nedodržování právních předpisů týkajících se stejného odměňování.
 • Podle rakouského zákona o rovném zacházení musí společnosti vypracovat zprávy o rovném odměňování. Pravidla, která byla zaváděna postupně, jsou nyní závazná pro společnosti s více než 250, 500 a 1000 zaměstnanci. Počínaje rokem 2014 budou tyto zprávy muset připravovat i podniky s více než 150 zaměstnanci.
 • Portugalské usnesení ze dne 8. března 2013 obsahuje opatření k zajištění a propagaci rovných příležitostí a výsledků žen a mužů na trhu práce, včetně odstranění nerovného odměňování. Mezi tato opatření patří také podávání zpráv o rozdílech v odměňování žen a mužů v jednotlivých odvětvích.

Zdroj: diskriminace.info; web Evropské komise Spravedlnost

13.1.2014

Svaz podnikatelek ČR

Portál www.svazpodnikatelek.cz byl nově vytvořen jako místo setkávání virtuálního společenství žen podnikatelek a jako zdroj informací, poradenství, výukových materiálů ale i zajímavých tipů a novinek. Většina informací a zdrojů je přístupná všem, část vyhrazená členkám nabízí  zajímavé soutěže, bezplatné vzdělávací materiály a bezplatné základní online poradenství pro start podnikání a slevy do právní poradny.

Svaz podnikatelek ČR  o.s. vznikl v roce 2007 jako dobrovolné sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a od té doby poskytuje  informace, poradenství a podporu ženám v podnikání.

Jeho služby zahrnují odborné konzultace ve všech oblastech, týkajících se podnikání, pomoc při zpracování business plánu, přípravy na jednání v bankách či s případnými investory, atd. Členky svazu mohou využívat zdarma učební materiály, které jsou ke stažení na stránkách svazu. K dispozici je pro ně právní poradna a to nejen pro dotazy z oblasti obchodního práva, ale i práva pracovního či rodinného a přístup k velkému množství užitečných materiálů a informací, které podnikatelky ve své každodenní práci potřebují.

Život ale není jen práce, proto jsou nabízeny i informace ze světa stylingu, módy a užitečné tipy ve všech oblastech, které ženy zajímají.

Aktuálně Svaz podnikatelek České republiky, o.s  otevírá cyklus vzdělávacích seminářů pro ženy, které chtějí začít podnikat pod názvem. „Akademie pro podnikatelky“. V uceleném souboru  je možno získat   základní  znalosti, které jsou nezbytné  ke vstupu do podnikání. Účastnice získají prvotní vědomosti z oblasti práva, ekonomiky, mzdového účetnictví, finančního řízení, základů personální práce. Vyhodnotí své schopnosti pro podnikání, budou umět správně komunikovat a prezentovat. Vzdělávací cyklus bude ukončen vytvořením a obhajobou vlastního podnikatelského plánu.

Kontakt:
Svaz podnikatelek České republiky
Centrum Šumavská
Šumavská 15, 602 00 Brno
Email: info@svazpodnikatelek.cz
Tel:734145743

Zdroj: www.svazpodnikatelek.cz
10.1.2014

Podnikatelská školení a seminináře

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, ve spolupráci s partnery, pořádá v následujících měsících tyto semináře s podnikatelskou tématikou:

21. 1. 2014 (9:00 - 15:00) Základní školení systému managementu kvality QMS - ČSN EN ISO 9001:2010
21. 1. 2014 (9:00 - 16:00) Marketing pro podnikatele
22. 1. 2014 (9:30 - 14:00) Zaměstnání osob se zdravotním postižením - šance pro obě strany
5. 2. 2014 Efektivní propagace firmy v zahraničí
11. 2. 2014 (10:00-13:00) Důležité změny v zákoně o daních z příjmů 2014
26. 2. 2014 (9:00-16:00) Efektivní využití PC a internetu
20. 3. 2014 (9:00-16:00) Typologie osobnosti, osobnostní rozvoj, základy pracovní diagnostiky
25. 3. 2014 (9:00-16:00) Self management    
23. 4. 2014 (9:00-16:00) Time management IV. generace
29. 5. 2014 (9:00-16:00) Self management

 

Pro bližší informace navštivte stránky RHKPK.

8.1.2014

Příběhy úspěšných podnikatelek VII

Společenské šaty z její dílny mají nádech zlaté hollywoodské éry, její kožené bundičky jsou zase definicí rock chic. Ivana Mentlová (39) před pár lety zazářila na české módní scéně jako meteor a její cesta na výsluní je stejně zajímavá jako její práce.

Příběh Ivany Mentlové je v mnohém typický – jako dítě sice toužila po práci návrhářky, pak se ale od téhle cesty odklonila a jako spousta dnešních třicátníků ani ona dlouho nevěděla, co chce vlastně přesně dělat, a tak mimo jiné pracovala jako učitelka na základní škole, krupiérka v kasinu anebo manažerka. Nakonec se vrátila k tomu, co ji v dětství bavilo nejvíc – k šití. Oklikou se jí tak splnil dětský sen.

"Od deseti let jsem sama šila a také pletla svetry z různých kusů vlny, mezi to vplétala kůži a vyhrávala s tím na základce různé tvůrčí soutěže, teď se vlastně tenhle styl vrací", říká Ivana Mentlová. "Maminka mě sice k šití nijak cíleně nevedla, ale hodně mě inspirovala, dodnes mám strašně ráda módu sedmdesátých let, možná je to i tím, že se člověk v té době narodil. V dospívání jsem se ale od šití odklonila. Za bývalého režimu nebylo moc možností, kam jít na střední školu s výtvarným zaměřením. Dobře jsem se učila, a tak rodiče rozhodli, že půjdu na gymnázium. Do sedmnácti jsem chodila do lidové školy umění, ale později jsem měla jiné zájmy a můj život se ubíral úplně jiným směrem. Spousta dětí neví, co bude v životě dělat, a někteří lidé to nevědí vlastně celý život, takže jsem nakonec měla velké štěstí."

Dále Ivana Mentlová říká:"K módě jsem se dostala vlastně úplně náhodou, v devětadvaceti jsem si ocitla v Istanbulu, s tehdejším partnerem, který tam podnikal. Přátelé věděli, že mě móda zajímá, navrhli, abych si udělala portfolio, obešla pár výrobců, a nakonec jsem začala pracovat pro výrobce kůže. To byla obrovská škola hlavně v tom, že jsem viděla, jak se pracuje pro návrháře z celého světa."

Na této práci ji nejvíc překvapilo, že modely světových značek vlastně vznikají stejně, jako je tvořila ona sama. Že není potřeba umět všechno, věci vymyslet, nakreslit, ušít. "Na všechno si někoho najmete a tam pracovali lidé, kteří se své profesi věnují třeba i třicet let. Zvedlo mi to sebevědomí a dodalo odvahu tvořit pod vlastní značkou" poznamenává Mentlová. Módní vzdělání ji prý nechybí. Pokud by studovala před dvaceti lety, tak technologie se strašně rychle mění.

Do Čech se z Instanbulu vrátila kvůli maminčině nemoci. Tehdy ukončila úplně všechno, zpřetrhala vazby v Instanbulu, opustila práci, vztah a vrátila se. "Přemýšlela jsem, co budu dělat, neměla jsem v plánu se do Istanbulu vracet, chtěla jsem být doma s rodinou. Nechtěla jsem přijít o práci s kůží a nakonec se mi podařilo se v Istanbulu nějak domluvit, i když pro dílny vlastně nejsem nijak zajímavá, přece jen vyrábím kolekce ve velmi malých sériích. Začala jsem pracovat na zimní kolekci, pak přišla první kampaň s Taťánou Kuchařovou, lidé se začali ozývat, že viděli něco na Táně a chtěli to, stylisté si půjčovali věci, moje modely se začaly objevovat v módních magazínech. Vlastně to všechno šlo nějak samovolně."

A zda přemýšlí o expanzi? "Mám nabídky na spolupráci i na expanzi do zahraničí", říká Ivana Mertlová. "V budoucnu plánuji rozšířit výrobu, mít vlastní obchod. Ale skloubit práci a rodinný život je složité, vše by mělo být v rovnováze, a proto raději na nic nepospíchám."

A jak vlastně pracuje? "Většina věcí vzniká za pochodu, modely mám v hlavě a pak si jen sednu a kreslím. Mám ráda nadčasovou nositelnou módu, minimalistické střihy, pánské linie. Jednoduché, nositelné oblečení mě láká víc než design pro design. Hodně mě inspirují i samotné klientky, spousta mých šatů vzniká na míru, ráda zdůrazňuji ženskou siluetu a mám radost, když se ženy v mých šatech cítí dobře."

Zdroj: Marianne VIP, 2/2013
6.1.2014

Ženy do českého businessu patří

Projekt Život nápadům realizuje GE Money Bank a na jeho základě vstupují do businessu další a další uchazečky o úspěch. Významným prvkem je motivace příběhem. Na otázku proč GE Money Bank již několik let podporuje právě tento směr odpovídá Markéta Vaňková, CSR manažerka zmíněné banky:

"Projekt Život nápadům navazuje na celosvětovou iniciativu GE Capital, která se jmenuje Banking on Women. V každé zemi, kde projekt probíhá, má úplně jinou podobu, reaguje na aktuální potřeby nebo problémy žen a je řízen lokálně. My jsme se rozhodli zaměřit projekt na ženy podnikatelky a jejich podporu. Věříme, že ženy do českého businessu patří. Jsou silné, schopné a navzdory svému úspěchu skromné. Mám vždy velkou radost, když se k nim zařadí i některé z absolventek našeho projektu."

Projekt byl spuštěn v říjnu roku 2010. Od té doby vzdělávacími aktivitami po hlavičkou „Akademie Života nápadům“ prošlo téměř 300 žen. Internetové stránky www.zivotnapadum.cz od začátku projektu navštívilo 107 731 unikátních uživatelek a uživatelů.

Jak podnikají ženy – v čem vynikají?
České ženy podnikají odpovědně, s rozvahou a srdcem, uvádí Markéta Vaňková. Empatie a intuice jsou jejich silné stránky, a výhodou může být i mateřství. Jak říká jedna z ambasadorek projektu Petra Hubačová: „Díky dítěti se naučíte skvělému time managementu, řešíte, co je důležité, nemáte moc čas myslet na nesmysly, musíte udržovat work life balance a musíte umět vypnout“.

Co nejvíce limituje ženy při zakládání firem?
Podle výzkumu, který byl v rámci projektu realizován, se 71% žen v souvislosti se startem vlastního podnikání obává neúspěchu a přílišného rizika. Další bariérou je pocit, že nemají dostatek zkušeností - to zmínilo 62% dotázaných.

Z pohledu rovného přístupu ke klientům nemůže GE Money Bank nabídnout produkt, který by byl podmíněn tím, že jste žena. GE Money Bank se však dlouhodobě profiluje jako silný partner pro živnostníky, malé a střední podniky. Bankéři GE jsou schopni připravit řešení pro podnikatelky i podnikatele, uvádí Markéta Vaňková.

Co vede české ženy k založení vlastní firmy?
Je to zejména potřeba seberealizace, potřeba rozhodovat o svém čase, splnění snů, a někdy také náhoda. Jako příklad manažerka projektu uvádí příběhy jejich ambasadorek. "Hana Nováčková objevila díru na trhu poté, co jí vykradli byt. Ivana Hlobilová, chtěla pro svou dceru moderní látkové pleny, na české trhu tehdy nebyly, tak je začala sama dovážet."

Jedna věc úspěšné podnikatelky a podnikatele však spojuje. Svému businessu věří a naplňuje je. Jejich značka to jsou zároveň jejich osobní hodnoty a vědí Proč, Jak, a Pro koho své výrobky nebo služby dělají.

Zdroj: Madam Business, září 2013

2.1.2014

Nový občanský zákoník

Dne 1.1.2014 bude zrušen stávající obchodní zákoník a vejde v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nový občanský zákoník obsahuje přes 3000 paragrafů a přináší celou řadu podstatných změn.

Nový občanský zákoník redefinuje soukromé právo v ČR a přináší nové právní instituty. Mění se například uzavírání smluv, pravidla odpovědnosti za škodu, dědické právo a rodinné právo. Zákoník též nově definuje vlastnictví, spoluvlastnictví i například společné jmění manželů. Velkou zajímavostí je zavedení nových právních pojmů jako např. pacht, služebnost, výměnek, dědická smlouva, právo stavby apod.

Ruku v ruce s novým občanským zákoníkem vstoupí v platnost i zákon o obchodních korporacích, který nahrazuje obchodní zákoník. Podobně jako nový občanský zákoník dává i zákon o obchodních korporacích podnikatelům více svobody a možností, jak založit nebo vést firmu či jak uspořádat její vnitřní chod. Zákon však na druhou stranu stanovuje větší odpovědnost pro majitele a vedení firmy a zpřísňuje postihy, pokud někdo z nich nesplní své povinnosti. Jednou z hlavních změn je snížení nároků na počáteční kapitál. U s.r.o. se snižuje na 1 korunu, což platí i pro stávající firmy (firmy budou moci rozpustit svůj základní kapitál).

Rekodifikace občanského a obchodního práva se dotkne i dalších zákonů, např. zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů, zákoníku práce a zákonů v oblasti sociálního pojištění.

V následujících odkazech si můžete přečíst, jakých oblastí se změny týkají.

Přehled změn občanského zákoníku

Změny zákona o účetnictví

Změny zákoníku práce

Změny zákonů sociálního pojištění

27.12.2013

Ženy v IT - Iva Herlesová

Iva Herlesová byla jmenována do pozice ředitelky divize služeb společnosti Microsoft s účinností od 1. dubna 2013. Je zodpovědná zejména za oblast nabídky konzultačních služeb a produktovou podporu pro velké zákazníky a segment veřejné správy.

Do Microsoftu Iva nastoupila od 1. ledna 2013 jakožto ředitelka pro rozvoj obchodu. Přišla ze společnosti DATASYS, kde od roku 2011 působila na pozici výkonné ředitelky společnosti, předtím v roli obchodní ředitelky. Předchozích dvanáct let Iva strávila na různých pozicích ve společnosti IBM Česká republika. Pracovala zde jako ředitelka Professional Services a později měla, jako Alliance Manager, na starosti oblast prodeje softwaru prostřednictvím partnerů. Rozsáhlé zkušenosti ale uplatnila také jako obchodní ředitelka divize Energy a Utility ve společnostech Logica nebo ve společnosti Compaq Computer, kde vedla oddělení zodpovědné za realizaci dodávek aplikací pro segmenty Telco a Utility.

Iva Herlesová absolvovala obor automatizované systémy řízení na VŠE Praha. Je vdaná, má jednu dceru a ve svém volném čase se věnuje rodině, cestování a sportům, jako je tenis, squash, cyklistika nebo lyžování.

Zdroj: Microsoft

20.12.2013

Ženy v IT - Renata Dvořáková

Renata Dvořáková zastává pozici Engineered systems leader ve společnosti Oracle Czech.

Uzavření historicky největší obchodní smlouvy od doby založení lokálních poboček softwarového giganta Oracle v regionu střední Evropy v hodnotě jednotek milionu dolarů byla zejména práce Renaty Dvořákové. Ta vede v české pobočce prodej tzv. engineered systems, což jsou specializované integrované systémy, které vyvíjejí dohromady hardwarové a softwarové týmy.

„Smlouvu jsme uzavřeli s významnou českou společností, která působí ve střední a východní Evropě  a v Asii. Podařilo se mi sestavit výborný pracovní tým složený ze zástupců oddělení napříč naší pobočkou a získat důvěru regionálního managementu Oracle při interním prosazování speciálních podmínek pro zákazníka", popisuje Renata Dvořáková historický obchod, který  Oraclu „pomohl znesnadnit" konkurenčním technologiím získání pozice u klíčového zákazníka.

I obecně se však týmu kolem Renaty Dvořákové dařilo. Několikanásobně se zvýšil počet zákazníků, kteří využívají integrované systémy v České republice a na Slovensku. V Česku se zatím nejlépe daří prodeji databázového systému Exadata a specializovanému systému Exalytics pro rychlé zpracování náročných reportů. Zájem je prý o ně o to větší, čím silnější dopadá na podniky krize. „Velkou zkušeností byla komunikace s partnery z Ruska, kde většina zaměstnanců neuměla anglicky a musela jsem si osvěžit školní ruštinu a naučit se psát faxy v ruštině na anglické klávesnici“, vzpomíná Renata Dvořáková.

Většinu volného času tráví s rodinou, a to především na golfu a v zimě na lyžích. Sama ráda čte skandinávské detektivky a knihy o moderní architektuře. „Také s manželem máme potápěčské průkazy, ale každý ponor přináší větší respekt k potápění. Potápíme se s instruktorem a myslím, že k samostatným pokusům jen tak nenajdeme odvahu", přiznává Renata Dvořáková, která se snaží celý život řídit heslem Keep it simple.

Zdroj: Computerworld , TOP 30 IT osobností, listopad 2013
16.12.2013

Ženy v IT - Dana Bérová

Dana Bérová je ředitelkou pro rozvoj obchodu a EXP Partner ve společnosti KPC – Group, zastoupení Gartner pro ČR, SR a Rumunsko. V ČR je však veřejnosti více známá jako porotkyně z podnikatelského pořadu Den D. Odborníci z oblasti informačních technologií ji ovšem znají spíše jako první a také poslední ministryni informatiky. Ona sama je na toto politické období pyšná.
„Jsme hrdá na to, co se nám podařilo dosáhnout v oblasti fungování informatiky ve veřejné správě v době existence Ministerstva informatiky v ČR v letech 2002 až 2006“.
Po ukončení politické kariéry se Dana Bérová věnuje zejména představování produktů a služeb výzkumné a poradenské společnosti Gartner klíčovým zákazníkům. Pro vybrané klienty z veřejné správy, členy takzvaného EXP programu, pak zajišťuje pravidelnou podporu jejich rozhodování.
„Jsem ráda, že se nám ve složité době absolutně paralyzované a nestabilní veřejné správy daří pomáhat klientům úspěšně a smysluplně pracovat, a to přestože okolní prostředí klade velké množství překážek,“ říká s odkazem na poněkud turbulentní období Bérová, která se k IT technologiím dostala v osmdesátých letech, kdy studovala obor automatizované systémy řízení vlastně jen proto, že neměla z politických důvodů mnoho jiných možností.
Když se zrovna nezabývá zastoupením poradenské společnosti Gartner, věnuje se především svým dvěma synům a rodině. „Pořád něco čtu, ráda cestuji a zkouším osvědčené i nové sporty", prozrazuje Dana Bérová, která se neodvažuje předpovídat, kam ji budoucnost zanese, protože její profesionální život i soukromí jsou prý poměrně pestré.
„Obojí mě naučilo, že všechno je nakonec jinak. Budoucnost vidím především jako spoustu nových zážitků a zkušeností.“

Zdroj: Computerworld, TOP 30 IT osobností, listopad 2013

12.12.2013

České ženy v IT

Dnešním dnem startujeme na investorském portálu projektu Podnikej cyklus článků s tematikou uplatnění žen v oblasti IT. Podle průzkumů jsou v ČR ženy v ICT profesích zastoupeny jen ve 13%, přestože využívání informačních technologií je mezi pohlavími rovnocenné. Co způsobuje tuto disproporci? Může si ČR dovolit přicházet o odborníky/odbornice jen díky přetrvávajícím genderovým stereotypům?

Problém nedostatku žen v technických profesích je evergreenem všech genderových statistik. Vina může částečně ležet na nepružnosti českého školství, ale je též nutno si přiznat, že vstoupit do oboru, který je i v dnešní době pořád vnímán jako mužský, vyžaduje od dívek a žen značnou odvahu. Přesto se to mnohým z nich podařilo. V sérii článků, které v následujících měsících zveřejníme, vám ukážeme, že prosadit se ve světě počítačů ženy umějí a jsou zde úspěšné.

Starší články na obdobné téma můžete najít na serveru Zkus IT.

9.12.2013

Firma roku - rovné příležitosti

Přestože v roce 2013 nebude soutěž Firma roku - rovné příležitosti vyhlášena a další ročník se plánuje až na rok 2014, je zajímavé se ohlédnout za pravidly a výsledky předchozích ročníků.

Ocenění se uděluje jednou ročeně firmám činným v ČR. Programy na podporu rovných příležitostí, které přihlášené firmy uvádějí v dotaznících, jsou hodnoceny na základě dvoukolového systému bodování. V prvním kole vybírá potenciální kandidáty odborný tým Gender Studies. Ve druhém kole hodnotí užší výběr kandidátů odborná porota složená z pěti expertů a expertek.

Složení odborné poroty v roce 2012

 • Hana Maříková - socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR
 • Ilona Švihlíková - ekonomka, vedoucí Katedry politologie a společenských věd, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • Tomáš Jindříšek - marketingový expert, partner agentury Dark Side
 • Michael Tauš - koordinátor odvětvového sociálního dialogu, ČMKOS
 • Magdalena Klimovičová - ředitelka Gender Studies, o.p.s.(v době zasedání poroty)

Předmětem posouzení poroty je inovativnost, počet žen v řídících pozicích ve vztahu k celkovému počtu zaměstnaných žen, měřitelnost úspěchů v průběhu existence programu, komunikace napříč firmou o genderových programech, genderová diverzita, přenositelnost programů a iniciativ do jiných firem.

V roce 2012 se vítezi staly:

1. místo: T-mobile Czech Republic, a.s.
2. místo: GE Money Bank, a.s.
3. místo: Průmstav, a.s.
Kategorie Malé a střední firmy: mamacoffee, s.r.o.
Speciální cena Gender Studies a PROUDu za opatření přátelská LGBT osobám ve firmě: GE Money Bank, a.s.

Důvody pro udělení ocenění byly následující:

T-mobile Czech Republic, a.s. (1.místo)
T-mobile k problematice rovných příležitostí přistupuje komplexně, od minulé účasti navíc došlo ve firmě ke zvýšení počtu žen v řídících pozicích. T-mobile také ještě více než v minulosti podporuje flexibilní pracovní uspořádání, nabízí propracovaný program managementu mateřské a rodičovské dovolené a v oblasti rovných příležitostí žen a mužů pracuje koncepčně a strategicky.

GE Money Bank, a.s. (2.místo)
Odborná porota pozitivně hodnotila dlouhodobý CSR program pro podnikatelky a začínající podnikatelky. V GE je vysoký podíl žen napříč celou firmou, tedy i ve vyšším managementu. Banka nabízí pět dní placeného volna pro novopečené otce a nedávno zavedla nový program “GE Rozmanitě“ zaměřený na diverzitu ve firmě.

Průmstav, a.s. (3.místo)
Vzhledem k sektoru působení firmy - stavebnictví, kde je obtížnější dosáhnout genderové rovnováhy, odborná porota oceňuje dobrý start Průmstavu v oblasti problematiky rovných příležitostí a systematický a koncepční přístup k ní. Každý rok firma přichází s novými tématy, kterým se pak věnuje. Na základě průzkumu Průmstav implementoval program pro zaměstnance/zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené.

mamacoffee, s.r.o. (Kategorie Malé a střední firmy)
Odborná porota ocenila, že i takhle malá firma prošla genderovým auditem, což odráží, že se chce kriticky podívat na svůj stav a odstranit případné nedostatky. Dále má vypracované CSR aktivity a snaží se být v tomto ohledu modelem pro jiné firmy. V mamacoffee funguje genderová rovnováha, firma aktivně podporuje diverzitu při přijímání nových zaměstnanců/-kyň.

Více informací o soutěži a kompletní výsledky předhcozích ročníků naleznete přímo na webových stránkách soutěže.

4.12.2013

TOP25 ŽEN ČESKÉHO BYZNYSU - Marta Guthová

Ještě donedávna řídila nákup ve společnosti Český aeroholding. Rozhodovala o velkých zakázkách a jejíma rukama prošly obchody v řádu desítek a více milionů korun. Před nedávnem začala řádit obchod na Letišti Václava Havla. „ Měla jsem štěstí na šéfy, vždycky. Protože žena má asi největší problém s tím, říct si o zvýšení platu. A já si o to nikdy nemusela říkat“, vypráví Guthová, která má na takzvané potíže žen, co se týče uplatnění, svůj názor. „Každý má, co si zaslouží a o co se přičiní,“ tvrdí zakládající členka Women in Business v rámci organizace International Business Forum. Letos Martu Guthovou porota umístila do čela oborového žebříčku Doprava a logistika.

A co by poradila lidem, kteří by chtěli uspět v kariéře?

„Jsem přesvědčená o tom, že pro každého funguje zcela rozdílný model. Já jsem volila praktický přístup. Snažila jsem se porozumět různým profesím a naučit se je, abych svým podřízeným mohla být partnerem v diskusi a nadřízeným případná specifika vyplývající z praxe adekvátně vysvětlit nebo obhájit. Teprve následně jsem si doplňovala vzdělání, což je ovšem model, který fungoval v porevolučních 90. letech. Nyní bych jej již nedoporučovala a vysokoškolské studium spojené s praxí v oboru po dobu studia považuji za naprosto klíčové pro budoucí kariéru.“

Na otázku jakou má konkrétní radu, čím by se lidé měli řídit, co by měli dělat a co naopak určitě nedělat a nač si dát velký pozor odpovídá:

„Mé rady zní: Nebojte se práce, ať už je jakákoliv – je dobré si věci osobně vyzkoušet. Važte si svých profesí, od uklízečky po generálního ředitele. Chovejte se ke všem kolegům s uznáním, což ovšem nevylučuje případnou důslednost v požadování adekvátního výkonu. A hlavně buďte v současné době připraveni na náhlé změny. Mé motto zní – kdo je připraven, není překvapen.“

A co nejvíce v kariéře pomohlo jí?
Je to zároveň její poslední rada: "Neakceptujte ne jako odpověď a bořte mýty. Žijeme v době, kdy lze dosáhnout v podstatě čehokoliv – je to jen otázka vůle, času a peněž. Vždyť jak jinak by se dostal člověk na Měsíc."

Zdroj: Příloha Hospodářský novin – TOP 25 žen českého byznysu, 11/2013
29.11.2013

Cesty k úspěchu
Již šestou řadou pokračuje úspěšný pořad České televize Cesty k úspěchu. Moderátor pořadu, pan Marek Vašut, navštěvuje s kamerou podnikatele, kteří dokázali z rodinné firmy nebo z nuly vybudovat firmy uznávané u nás i v zahraničí. Spolu s moderátorem se diváci dozvědí, že každý začátek je těžký, ale pokud jde člověk za svým, nevzdá se a nebojí se do svého snu investovat, úspěch se dostaví.

Sám Marek Vašut k pořadu říká: „Cesty k úspěchu skupiny českých a moravských podnikatelů si jsou při vší své rozdílnosti velmi podobné: jdou po nich lidé, jejichž životní příběhy by si zasloužily celovečerní filmy, ne jen pětiminutové medailony. Po jejich shlédnutí vám bude jasné proč.“

V pořadu byly zpracovány reportáže o těchto podnikatelkách:

 • Jana Matonová (DAJANA PET, s.r.o.) datum vysílání 29. 11. 2013
 • Petra Kovandová (Kovandovi s.r.o.) datum vysílání 29. 3. 2013
 • Lenka Kholová (PET FASHION CZ s.r.o.) datum vysílání 15. 3. 2013
 • Lucie Hořejší (Pilné včelky s.r.o.) datum vysílání 15. 5. 2012
 • Ing. Jana Kremlová (Alika a.s.) datum vysílání 10. 4. 2012
 • Ing. Eva Štěpánková (RYOR a.s.) datum vysílání 3. 4. 2012

Pořad je vysílán na ČT 1 vždy v pátek a v pondělí od 23:25.

Webové stránky pořadu s videoarchivem najdete na http://www.cestykuspechu.cz

25.11.2013

Německo schválilo zavedení kvót pro ženy

Od roku 2016 budou muset mít německé veřejně obchodovatelné společnosti (tzn. kótované na burze) nejméně 30% žen ve svých dozorčích radách. Německé vládní strany, konzervativci Angely Merkelové a sociální demokraté, se na tomto bodě shodli na jednání v minulém týdnu. Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost od roku 2016. Od roku 2015 pak budou muset německé společnosti povinně zveřejňovat individuální cíle pro zvýšení zastoupení žen v radách podniků. 

V současnosti v Německu ženy zastávají 17,4% v dozorčích radách 160 největších společností kótovaných na burze a pouze 6,1 % pozic ve správních radách. Snahou sociálních demokratů bylo dosáhnout kvóty 40%, nicméně konzervativci Angely Merkelové jejich návrh korigovali na výsledných 30%. V řadách evropských konzervativních stran je obecně odpor k návrhu EU komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové k zavedení kvót pro ženy. Velmi silné protestní hlasy se ozvaly zejména z Velké Británie. Argumentem konzervativců je, že takovéto kvóty mohou způsobit nemalé problém v pracovním právu. Zaměstnavatelé také budou muset zvážit rizika nesplnění kvót proti riziku stížností "neúspěšných" mužských kandidátů na tyto pozice.

Skutečnost, že kvóty budou zavedeny v Německu však naznačuje, že tento trend se pravděpodobně povede prosadit i v dalších členských státech EU.

Podrobnější informace lze nalézt v článku britského HR magazínu.

21.11.2013

Mezinárodní den dívek - 11. října

Dne 11.10.2013 uspořádala Gender Studies, o. p. s. u příležitosti Mezinárodního dne dívek histioricky první Girl`s day v ČR.

Mezinárodní den dívek vyhlásila OSN v roce 2011, aby připomenula jejich práva a specifické problémy, kterým dívky na světě čelí. Letošním tématem byly „inovace ve vzdělávání dívek“, kam patří i aktivity, které mají dívkám přiblížit přírodní a technické vědy.

I v ČR bylo cílem akce povzbudit zájem dívek o netradiční, zejména technické obory. Děti ze ZŠ tak absolvovaly exkurzi v sídlech firem Avast a Telefonica O2. Děti si mohly prohlédnout pracovní prostředí firmy, seznámit se s konkrétní pracovní náplní zaměstnanců a zaměstnankyň a diskutovat s nimi o tom, co jejich práce obnáší. Při návštěvě společnosti Telefonica 02 se žákyně a žáci podívali do dohledového centra, které kontroluje fungování mobilní i pevné sítě, i na jedinečné zařízení atomových hodin. Dozvěděli se, jak funguje mobilní a internetová síť a co je potřeba umět a znát, pokud by v telekomunikacích chtěli pracovat. 

Cílem celého snažení bylo seznámit děti obou pohlaví s obory, které jsou stále ještě doménou spíše mužů – programování, telekomunikace, správa sítě. V současné době, kdy je nedostatek specializovaných pracovních sil v technických oborech, se zbytečně plýtvá potenciálem dívek, protože je přetrvávající společenské stereotypy vedou k výběru tradičních povolání (v sociální sféře, pečovatelství a službách). Dívkám tak uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech. Ve školním roce 2011/2012 například studovalo technické vědy v maturitních oborech na odborných středních školách v ČR pouze 6 % dívek.  

V pořadí druhý Girl`s Day bude Gender Studies o.p.s. pořádat 25. dubna 2014, v den, kdy Girl`s Day probíhá v mnoha zemích po celém světě, např. v Rakousku, Německu a USA.

Zdroj: Gender Studies o.p.s.

18.11.2013

První dáma žebříčku TOP25 ŽEN ČESKÉHO BYZNYSU

Zachránkyně problematických firem. Takový titul by mohla mít na vizitce devětačtyřicetiletá Simona Sokolová, členka představenstva společnosti Agrofert. Na nohy už postavila továrnu na mražené pečivo Profrost a mlékárnu Olma. Od letošního září dostala od Andreje Babiše další „vypečený“ úkol. Zajistit, aby mu začali vydělávat výrobci kuřat z Vodňan a slovenské Hyzy. „Nejsem člověk kompromisů. Nemohu jít vlevo ani vpravo. Musím jít rovně", říká Sokolová ve své olomoucké kanceláři.

Je protřelá potravinářka. Před mnoha lety zachránila firmu Delta Frozen Products, pak postavila na „zelené louce“ pekárnu Profrost a poté dostala do černých čísel olomouckou Olmu. Nyní se zabývá „bílým masem“ ve Vodňanech a Hyze. Co ji na potravinářství fascinuje?

Říká, baví mě stát u výrobních linek a zkoumat, zda by šel jejich provoz nějak vylepšit a zrychlit. Koupili jsme třeba řezačku na bagety, která ale řezala pouze šikmo. My jsme ale s kolegy chtěli, aby bagety byly nařezané rovně.  Tak dlouho jsme bádali, až jsme ji to naučili. Obecně mě baví všechno spravovat.

Kromě vedení Olmy a Profrostu se v září stala šéfkou představenstva ve Vodňanských kuřatech a slovenské Hyze. Jejím úkolem je dostat z červených čísel fabriky, které jsou problematické, nevydělávají a mají hromadu problémů. Tamní lidé potřebují více vnímat efektivitu výroby, říká Simona Sokolová. A o čem s Vodňanskými mluvila naposledy?

Tamní kolegové mi sdělili, že potřebují rozšířit výrobní kapacitu určitých výrobků. Mimo jiné jsem také zjistila, že potřebují výrazně vylepšit marketing. Až donedávna jsem nechápala, proč je jejich výrobek Zlaté kuře o dost dražší než ostatní kuřata. Vysvětlili mi, že normální kuře jde na porážku ve 35. dni života a to Zlaté žije 50 dnů. Má proto lepší strukturu svaloviny a lidem více chutná. Jenže běžný zákazník informací o větší délce života vůbec netuší. Jako nejtěžší vnímá v novém angažmá přijít na to, kdo jsou slušní a poctiví lidé. Všechno je o lidech a já mám na ně šestý smysl. Pro mě je důležité, aby lidé byli srdcaři fabriky. Obecně si myslím, že ředitel fabriky by měl být dobrý psycholog a umět v dobrém slova smyslu manipulovat s lidmi. Najít jejich plusy a potlačit mínusy.

A jak změnil větší objem práce její pracovní zvyky?

Třikrát týdně nespí doma a cítí se mnohem více unavená. Dodává, že se nemůže tolik věnovat „svým“ fabrikám, ale má v nich týmy, o kterých ví, že to zvládnou. Továrna má každý den nějaký problém. Ale já vím, že oni si poradí. Jinak ale musím všechno vědět. Mojí nejhorší představou je situace, že by se ve fabrice něco porouchalo, linka by se zastavila a nikdo by mi to neřekl. Nemohu být bez informací. Raději se nechám vzbudit půlnoční textovou zprávou, že je vše OK, než abych nevěděla, co se děje.  

Říká se o ní, že je tvrdá šéfka. Na otázku jak se její tvrdost projevuje v praxi odpovídá.

"Umím křičet. Ale neumím se zlobit déle než půl vteřiny. Hodně také věřím na intuici a lidem dávám šanci. Poprvé mohou udělat chybu, podruhé křičím a potřetí vyhazuji. Nemám problém propouštět lidi, kteří špatně pracují. Horší je to ve chvíli, kdy propouštíte někoho, jehož místo je nadbytečné… "

Zdroj: Příloha Hospodářský novin, TOP 25 žen českého byznysu, čtvrtek 14.11.2013
14.11.2013

Podpora exportu v Plzeňském kraji

Regionální kancelář agentury CzechInvest ve spolupráci s MPO ČR, MZV ČR, Českou exportní bankou, Exportní garanční a pojišťovací společností, agenturou CzechTrade, Plzeňským krajem a městem Plzeň pořádá dne 21.11.2013 seminář „Podpora exportu v Plzeňském kraji“. Cílem semináře je usnadnit podnikatelským subjektům orientaci v komplexní nabídce produktů a služeb na podporu u exportu. Na semináři si podnikatelé dozvědí kompletní informace o podpoře exportu, např. o zájmových teritoriích, proexportních akcích, finančních nástrojích či podnikatelských misích do zájmových oblastí.

Témata:

 • Informace o zájmových oblastech (teritoriích)
 • Informace o proexportních akcích
 • Veletrhy a výstavy -finanční podpora
 • Financování exportních záměrů, úvěry, pojištění
 • Zahraniční podpora českých exportérů (síť zahraničních zastoupení)
 • Podnikatelské mise do zájmových oblastí
 • Aktivity World Trade Center Pilsen (Světové obchodní centrum)

Účast na semináři je bezplatná. Více informací naleznete na stránkách CzechInvestu.

11.11.2013

Audit Rodina a zaměstnání
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu v Brně realizuje projekt „Audit rodina a zaměstnání“

Hlavním cílem projektu je umožnit zaměstnancům harmonizovat pracovní život s rodinným, což se pak zpětně odráží i na zvyšující se ekonomické prosperitě firmy.

Rodinné audity jsou v zahraničí osvědčeným nástrojem, který umožňuje zaměstnavatelům zařadit prorodinná opatření do personálních strategií jejich společností.

Auditem podnik provází školený poradce, odborník v oblasti prorodinných personálních strategií. Audit se zaměřuje na jednotlivé oblasti personální politiky tak, aby pokryl celé spektrum problémů a situací, se kterými se setká pečující rodič usilující o harmonizaci své profesní a rodičovské role, ale i pracovník pečující o závislého člena rodiny. Audit je prováděn v těchto oblastech:

 • firemní kultura
 • pracovní doba,
 • rodičovství, mateřská a rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání,
 • organizace práce,
 • pracovní místo,
 • informační a komunikační strategie,
 • kultura vedení,
 • personální rozvoj,
 • finanční a nefinanční pobídky,
 • služby pro rodiny.

MPSV ČR uděluje v rámci auditu dva certifikáty. Základní certifikát získá společnost poté, co hodnotitel schválí předložený návrh opatření, která společnost hodlá zařadit do personální strategie. Dalších 18 měsíců má společnost na to, aby všechna opatření uvedla do praxe. Pokud splní všechna kritéria, je jí propůjčen plný certifikát.

Do projektu se již zapojily například firmy DPD CZ s.r.o., Tchibo Praha s.r.o., Plzeňský Prazdroj a.s., Bosch Diesel s.r.o. a další.

Závěrečná konference projektu Audit rodina & zaměstnání se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 9:00 do 13:00 hodin v hotelu Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1.

Více informací o projektu na http://www.auditrodina.eu
4.11.2013

Konference Excelentní žena

Dne 9. listopadu 2013 od 9 do 17 hodin proběhne v hotelu Marriott Plzeň 3. ročník konference Excelentní žena. Organizátorem je společnost Excellent Plzeň s.r.o. Cílem konference je poskytnout ženám den, kdy se budou moci věnovat jen samy sobě, stráví jej ve společnosti jiných žen a poslechnou si zajímavé přednášky z oblastí, které je zajímají.

Program konference viz http://www.explzen.cz/zena/index.php?id=program

31.10.2013

Inspirativní podnikatelské příběhy

Agentura CzechInvest ve spolupráci s týdeníkem Ekonom realizuje společný projekt pod názvem „Příběhy úspěšných firem“. Cílem této spolupráce je představit české firmy, které se nebojí inovovat a mohou inspirovat ostatní podnikatele. Motivací projektu je kromě zajímavých příběhů z oblasti businessu posílit povědomí o činnosti agentury Czechinvest, která v ČR zaštiťuje podporu investic. Czechinvest chce v sérii odborných článků ukázat, že požádat o podporu a absolvovat celý dotační proces může každý, kdo má dobrý nápad a nebojí se ho zrealizovat, a to bez ohledu na velikost či region původu. Projekty podpořené Czechinvestem přinášejí nová pracovní místa a zvyšují konkurenceschopnost nejen daného regionu, ale celé České republiky.

Podnikatelské příběhy si můžete přečíst na stránkách Czechinvestu.

21.10.2013

Až 40% žen ve vedení velkých podniků

Tématu většího zastoupení žen ve vedení velkých firem jsme se na tomto portálu věnovali již několikrát. Naposledy v článku ze dne 6.9.2013 (Kvóty pro ženy ve vedení firem). Podle zpravodajství Evropského parlamentu se Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví a Právního výbor dne 14.10.2013 usnesly na závazných pravidlech, které mimo jiné tento 40% podíl žen ve vedení podniků (pozice bez výkonných pravomocí) požadují splnit u veřejných společností již do roku 2018. Podle návrhu, podpořeného oběma parlamentními výbory, se mají nová pravidla týkat všech společností kotovaných na burzách a nevztahuje se na malé a středně velké podniky.

Společnosti, které cíle daného směrnicí do roku 2020 nedosáhnou, budou muset podat vysvětlení členským zemím, které následně rozhodnou o případných sankcích. EK nemůže sama sankce uložit, nicméně ve zpravodaji EK se píše, že sankcí může být například "vyloučení z možnosti ucházet se o veřejnou zakázku".

Pokud by se tato sankce promítla do národní legislativy, byl by to jistě silný impulz k rovnějšímu zastoupení obou pohlaví ve vedení firem.

Informace o zavedení kvót můžete sledovat na stránkách zpravodajství Evropského parlamentu.

16.10.2013

Ada Lovelace Day

Věděli jste, že 15. říjen je mezinárodní den věnovaný ženám ve vědě, technologiích, inženýrství a matematice? Tento, poměrně neznámý, "svátek" je pojmenován po průkopnice v oboru programování - Adě Lovelaceové.

Cílem Dne Ady Lovelacové je šířit příběhy žen, které se uplatnily v "mužských" profesích a inspirovat ostatní ženy k uplatnění se v těchto profesích. Organizátorem svátku je The Ada Initiative (http://adainitiative.org/). V současné době se této iniciativě na podporu uplatnění žen ve STEM (science, technology, engineering, mathematics) podařilo vydat první knihu A Passion for Science: Stories of Discovery and Invention, která zahrnuje 17 článků o ženách "průkopnicích" ve vědě a technice.

Článek s organizátorkou Dne Any Lovelacové, Suw Charman-Anderson, si můžete přečíst na stránkách The Ada Initiative.

Zajímavý článek o Adě Lovelacové byl rovněž zveřejněn na stránkách časopisu Computerworld.

14.10.2013

Podnikatelské inkubátory

Podnikatelský inkubátor je budova či část průmyslové zóny pro začínající firmy, které mohou za zvýhodněných podmínek využívat prostory a služby poskytované provozovatelem inkubátoru. Inkubátor pomáhá vytvořit zázemí pro firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh. Jedná se o firmy, které mají kvalitní podnikatelský záměr, ale nedostatek finančních prostředků a zkušeností na jeho realizaci. Inkubátor pomáhá vytvářet takové podmínky, aby mladé inovační firmy mohly realizovat své nápady do konečné podoby v krátkém časovém horizontu. Firmy, které získají potřebné zázemí v podnikatelském inkubátoru pak většinou nemají problém najít soukromého investora. Ceny pronájmu a souvisejících služeb jsou dotovány ze státních programů podpory malého a středního podnikání, případně z rozpočtů místních samospráv.

Nájemní smlouva se uzavírá obvykle na dobu tří let, které jsou pro nově vznikající firmu nejkritičtější. Inkubátor může být samostatný subjekt nebo může být také součástí vědeckotechnického parku. Nespornou výhodou inkubátorů je možnost společně sdílet prostory, laboratoře a celkové zázemí s jinými podnikateli. To výrazně zefektivňuje vzájemnou spolupráci a komunikaci s ostatními firmami uvnitř inkubátoru a transfer know-how a technologií.

Seznam podnikatelských inkubátorů v ČR naleznete na stránkách CzechInvestu: Podnikatelske inkubatory

Činnost podnikatelského inkubátoru pro Plzeňský kraj nabízí BIC Plzeň.

10.10.2013

Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň

BIC bylo založeno v roce 1992 Statutárním městem Plzeň. Posláním centra je podporovat zakládání a rozvoj inovačních firem v plzeňském regionu. BIC Plzeň je partnerem sítě Enterprise Europe Network.

Nabízené služby:

A) Pomoc podnikatelům při získávání dotací
Zpracování žádostí o finanční podporu podnikatelských projektů (dotace, příspěvky, zvýhodněné úvěry) z národních zdrojů, strukturálních fondů Evropské unie.

B) Poradenství při tvorbě podnikatelských plánů
Konzultace nad přípravou podnikatelských plánů při založení nového podniku (též pro klienty podnikatelského inkubátoru) i při tvorbě rozvojových projektů.

C) Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Podpora účasti českých organizací v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Poradenství při přípravě projektů, vyhledání zahraničních partnerů pro projekt, aj.

D) Transfer technologií
Komercializace výsledků výzkumu a vývoje českých organizací v zahraničí. Vyhledání zahraničních dodavatelů technologií a know-how dle požadavků tuzemských organizací.

E) Prostory pro inovační podnikání
Pronájem vhodných prostor pro inovační podnikání, poradenství při jeho zahájení a rozvoji. Administrativní zázemí a služby "správce".

F) Poradenství pro podnikání v EU a mezinárodní nabídky / poptávky
Informace o evropské legislativě a o podmínkách podnikání v zemích EU, vyhledávání partnerů pro výrobní a obchodní spolupráci, evropské iniciativy a programy.

G) Podpora spolupráce mezi univerzitami a podniky
Zprostředkování kontaktů mezi firmami a pracovišti výzkumu a vývoje, vyhledání finančních zdrojů na spolupráci, transfer znalostí a technologií a zprostředkování praxí a stáží studentů ve firmách.

Více informací o BIC naleznete na webových stránkách http://www.bic.cz/

9.10.2013

Setkání podnikatelů s představiteli Plzeňského kraje

Dne 22. října 2013 ve Vědeckotechnickém parku Plzeň představí zástupci Plzeňského kraje konkrétní aktivity směřující k podpoře podnikatelského prostředí na Plzeňsku. Tématem bude:

 • podpora ze Strukturálních fondů EU v budoucím programovém období
 • hledání kvalifikované pracovní síly
 • spolupráce se Západočeskou univerzitou
 • podpora exportu a regionálních investic

Podnikatelé budou mít zároveň možnost sdělit vedení kraje své problémy, zkušenosti a návrhy na zlepšení.

Pozvánka a bližší informace viz stránky reagionální pobočky CzechInvestu.

4.10.2013

Nejlepší podnikatelské projekty roku 2012

Ve čtvrtek 3. října v prostorách Novoměstské radnice v Praze byli vyhlášeni vítězové soutěže Podnikatelský projekt roku 2012, kterou vyhlásila agentura CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Titul Podnikatelský projekt roku 2012 byl udělen v jedenácti kategoriích. Vítězem kategorie Inovace se stala společnost EURODISPLAY s.r.o. Za nejlepší projekt v oblasti ICT a strategických služeb byla oceněna firma Cleverlance H2B a.s. Jako nejlepší ekologické projekty byly vyhodnoceny aktivity Luboše Marečka v kategorii Obnovitelné zdroje energie a společnosti ŠKODA AUTO a.s. v kategorii Úspory energie. Za nejlepší výzkumně-vývojovou kapacitu (kategorie Potenciál) si ocenění odnesla firma BIOSTER, a.s., a za nejlepší infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání (kategorie Prosperita) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Oceněno bylo také nové školicí středisko společnosti TOS VARNSDORF a.s. a nové sídlo firmy NAM system, a.s., v kategorii Nemovitosti. V kategorii Spolupráce – Klastry první místo obsadil CLUTEX - Klastr Technické textilie, o.s. Za rozvoj spolupráce firem bylo rovněž oceněno sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury o.s., a to v kategorii Spolupráce – Technologické platformy. Cenu obdrželi také účastníci projektu CzechAccelerator 2011-2014, nejúspěšnějším byl podle hodnoticí komise projekt společnosti Corinth Investment s.r.o. 

Podrobnější popis soutěžních projektů naleznete v tiskové zprávě, která je ke stažení na stránkách agentury CzechInvest

23.9.2013

Portál "Spolu na mateřské"

Projekt Spolu na mateřské pomáhá personalistům a HR specialistům lépe komunikovat se zaměstnanci, kteří jsou na rodičovské dovolené nebo ji plánují. Projekt podporuje a vytváří podmínky pro jejich lepší profesní návrat.

Opuštění práce kvůli výchově dětí přináší velkou osobní satisfakci řadě rodičů. Během tohoto období však značně poklesne profesní sebevědomí pracovníka a do jisté míry se naruší i vztah s původním zaměstnavatelem. Portál Spolu na mateřské pomáhá rodičům „nezmizet“ ze světa práce, udržet si profesní znalosti a dá šanci rodičům vrátit se k tomu, co ve své profesi dokázali a kde spoji kariéru přerušili.

I když hlavní prioritou na rodičovské dovolené se stává rodina, rodič by neměl být odříznut od světa a to i světa pracovního. Rodič by měl mít možnost sledovat změny u svého zaměstnavatele, vývoj ve své profesi a promýšlet, čemu se bude po mateřské věnovat.

Portál Spolu na mateřské cituje průzkum amerických organizací Wharton Center for Leadership and Change a Forte Foundation. Podle něj většina žen po mateřské dovolené měla výrazně snížené profesní sebevědomí a obavy z pohovorů či návratu k původnímu zaměstnavateli. Některé z obav, které ženy citovaly při opětovném hledání práce, mohou pramenit z toho, jak s nimi zaměstnavatelé během mateřské dovolené komunikovali.

Portál Spolu na mateřské umožňuje rodičům na rodičovské dovolené udržovat kontakt se svým zaměstnavatelem a být v obraze, co se ve firmě děje. Portál umožňuje online komunikaci, sdílení dokumentů, fotografií a videí v případě, že zaměstnanci již nemají přístup do firemního intranetu.

Hlavní výhody portálu Spolu na mateřské
 • komunikační prostředek se zaměstnanci na rodičovské dovolené
 • zabezpečené prostředí, kombinace uzavřené sociální sítě a nástroje pro sdílení dokumentů a multimediálních souborů (fotografie, videa)
 • zaměstnavatel určuje, kdo a k jakým dokumentům bude mít přístup
 • možné vytvoření i volnějších kategorií jako např. bazar oblečení, sdílení fotografií potomků, odkazy na články, rady, tipy, vzájemná doporučení
 • informace o legislativním prostředí, rady pro přípravu návratu do zaměstnání či na trh práce
 • služby online kouče, umístění katalogu školení a kurzů, kterých se mohou pracovníci zúčastnit
 • informace ze života organizace, např. o nových produktech a službách
Webové stránky: http://www.spolu-na-materske.cz/
16.9.2013

Soutěž Živnostník roku 2013

Soutěže GE Money Bank Živnostník se zúčastní každý rok tisíce podnikatelů. Letos se jich přihlásilo 3409.

Soutěž je určena všem živnostníkům v České republice, kteří splňují následující podmínky:

 • podnikatel podniká v ČR dle platných zákonů a je minimálně 1 rok vlastníkem platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle platných právních předpisů
 • podnikatel nemá v evidenci daňové nedoplatky
 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • podnikatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
 • podnikatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zájemci o účast v soutěži Živnostník roku 2013 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich živnostenské podnikání. Dále popisují svůj podnikatelský příběh. Síla a hloubka podnikatelského příběhu pak rozhodují o postupu do jednotlivých krajských kol.

Do krajského finále postupuje celkem 10 živnostníků z každého kraje. Finalisty krajského kola hodnotí zhruba 5-10 členná odborná porota složená ze zástupců partnerů (GE Money Bank, ČEZ, Metrostav a další), vyhlašovatele (Hospodářské noviny), státní správy a zástupců podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů. Každý porotce ohodnotí nominované živnostníky a určí pořadí. Do finálového kola pak postupuje celkem 14 vítězů jednotlivých krajských kol. O vítězi finále pak rozhoduje veřejnost formou sms hlasování a finálová porota. (váha SMS hlasování vs. porota 1:1).

V současnosti proběhla všechna krajská kola soutěže a již se můžeme těšit na finále, které se odehraje v průběhu října a listopadu 2013.

Finalisté GE Money Bank Živnostník roku Plzeňského kraje 2013:

Renata Heřmanová
Květoslava Kučerová
Miroslav Kůs
Lubomír Pokorný
Daniel Ramik
Mgr. Věra Tautová, Dis.
Václav Tolar
Herbert Tuschl
Karel Úlovec
David Vaněček

O konečných výsledcích vás budeme informovat.

Zdroj: http://www.firmaroku.cz
11.9.2013

Fórum 50%
Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Tento problém nadále trvá. V roce 2009 klesl podíl českých europoslankyň v Evropském parlamentu na 18 %, v Poslanecké sněmovně PČR zasedá 22 % žen, v Senátu 18,5 % žen, situace není lepší ani na krajské (17,6 %) a obecní úrovni (celkový poměr žen je 26 %, ve statutárních městech pouze 22,8 %).

Fórum 50% považuje paritní zastoupení na všech úrovních rozhodování za základ pluralitní demokratické společnosti. Usiluje proto o vytvoření společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů v politice a ve veřejném životě. Fórum 50% je nadstranické a jeho posláním je měnit společenské vnímání rolí žen a mužů ve veřejném životě, podporovat ženy ve vstupu do politiky a podporovat stávající političky ve výkonu jejich funkcí.

Fórum 50% realizuje řadu projektů a kampaní, stejně jako zpracovává a zveřejňuje statistiky a analýzy v oblasti rovných příležitostí. Organizace je podporována řadou osobností politického, uměleckého i společenského života.

Bližší informace naleznete na stránkách http://padesatprocent.cz/
6.9.2013

Kvóty pro ženy ve vedení firem

Na podzim roku 2012 schválila Evropská komise návrh směrnice o zavedení povinných kvót pro zastoupení žen ve správních a dozorčích radách největších evropských společností do roku 2020. Návrh ještě musí schválit ještě Evropský parlament a Evropská rada, přesto stojí za to připomenout si základní parametry návrhu:

1) Cílem návrhu je do roku 2020 zajistit vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností (alespoň 40% zastoupení každé skupiny). Návrh tedy platí stejně pro obě pohlaví. Pokud by firma měla ve vedení pouze ženy, musela by podle návrhu zajistit přítomnost mužů ve vedení firmy.

2) Návrh se vztahuje jen na správní a dozorčí rady velkých společností, které jsou kótované na burze. Jsou to  společnosti s více než 250 zaměstnanci a obratem nad 50 milionů euro. Odhaduje se, že takovýchto společností je v celé EU zhruba 5000.

3) Pokud konkrétní firma ve svém vedení nebude mít dostatek žen, měla by v případě dvou stejně kvalifikovaných uchazečů o post dát přednost ženě. Kvalifikace kandidáta/kandidátky je tak stále nejdůležitějším kritériem.

4) Sankce za nedodržení stanovených kvót budou v kompetenci členských států. Bude tedy záležet na parlamentu ČR, jak bude dané opatření v reálném ekonomickém životě vymáhat.

Protože návrh spustil rozporuplné reakce, lze očekávat, že jeho v rámci jeho přijetí bude ještě široce diskutován a pravděpodobně i modifikován.

Zajímavý je však důvod, proč byl vůbec navržen. Podle průzkumů Evropské komise mají ženy v představenstvech nejvýznamnějších společností Evropy podíl pouze 13,7 %. V ČR je to pouze 7,6%. Na druhou stranu ženy tvoří 60 % absolventů/absolventek vysokých škol. Lze tedy předpokládat, že většímu uplatnění ve vrcholových pozicích brání ženám spíše strukturální překážky než dostatečná kvalifikace.
2.9.2013

Podnikání žen ve Velké Británii

Množství podnikajících žen ve Velké Británii ročně stoupá, stále však v podnikání dominují muži. Podle výzkumu zpracovaného specialisty z Barclays je ve Velké Británii ročně založeno zhruba 50 tis. nových firem. Z toho je sice jen 1/5 založena ženami, nicméně počet podnikajících žen neustále roste (roční nárůst zhruba o 1 tis. firem).

Podle organizace Business Link London tvoří ženy 23 procent všech firemních ředitelů v UK a většina z nich pracuje v malých podnicích. Podnikání (zejména pak podnikání malého rozsahu – tzv. SMB) poskytuje ženám příležitost, jak dosáhnout jejich profesní ambice a zároveň splňuje požadavky na rovnováhu rodinného a pracovního života.

Tisková mluvčí organizace Business Link London k tomuto tématu uvedla: „V zájmu zvýšení inovace a kreativity na trhu ve Velké Británii je nezbytné, aby rostl počet podniků vlastněných ženami.  I když stále platí, že nové podniky jsou zakládány více muži, existuje spousta příkladů, které dokazují, že tento trend se pomálu začíná měnit. Neflexibilní pracovní doba a nedostatek podpory zaměstnavatele pro ženy s dětmi vedla k většímu počtu žen, které si místo zaměstnání volí podnikatelskou cestu.“

Firmy vlastněné ženami přispívají ročně zhruba 60 miliardami liber do britské ekonomiky. V tomto pohledu je podpora podnikání žen ze strany státu ekonomickou nezbytností, neboť pokud by se podařilo dosáhnout stejného poměru podnikajících mužů a žen, ekonomika státu by se tím výrazně posílila.

Více informací o podnikání ve Velké Británii lze nalézt například na serveru http://startups.co.uk
28.8.2013

Příběhy úspěšných podnikatelek VI

Marie Růžičková pochází z Chrudimi a vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením pedagog volného času. Má dvě děti (Elišku 4 roky, Marka 2 roky), žije v domě se svým partnerem Markem a jeho maminkou. Je ředitelkou společnosti Kroužky, kterou založila, když jí bylo osmnáct let. Pod kroužky nyní spadá i areál Kroužky na Vltavě, největší hřiště v ČR s restaurací a velkými dětskými koutky. Z původně malé organizace během patnácti let vybudovala společnost, která se stará o volný čas téměř 10 000 dětí.

První rok, co byla v Praze si jako vychovatelka a také jako paní učitelka vydělala něco přes šest tisíc. Přivydělávala si tím, že fotila nějaké reklamy a na škole, kde učila, dávala dětem soukromé lekce flétny, vedla taneční kroužek a kroužek divadla a dramatiky. Napadlo jí, že by o podobné kroužky mohli mít zájem i rodiče na jiných školách. Samozřejmě nějaké kroužky na každé škole fungovaly, ale byly zadarmo a nemělo to vůbec profesionální rovinu. V tom byla ona nová. Jak se vypořádala s těžkými rozjezdy? Musela bojovat o přežití?

„Byla spousta věcí, které jsem si musela vyšlapat metodou pokusu a omylu. Takhle mě třeba nemile překvapili neplatiči, protože jsem se věnovala spoustě jiným věcem. Poučila jsem se z chyb a naučila pevný systém kontroly.“  Před čtyřmi lety se jí narodila holčička, dnes má navíc ještě dvouletého chlapečka. Jak lze řídit firmu s malým miminkem? V době kdy porodila, měla naštěstí zapracované již dvě manažerky, takže asi půl roku byla s Eliškou doma a do práce dojížděla třeba jen jednou za čtrnáct dní, později pak jednou týdně. „Eliška byla vždycky se mnou, buď spinkala, nebo byla přisátá u mého prsu." říká paní Marie Růžičková.

Kroužky na Vltavě, což je obří hřiště s restaurací a několika dětskými koutky, jsou ale poměrně velkým soustem. Jak to zvládala a kde paní Marie brala čas a sílu? „Já do toho šla s nadšením, protože mě uchvátil ten krásný areál, nádherné místo, možnost zábavy pro ty nejmenší děti i pro ty starší a zároveň i pro rodiče. V podstatě je to místo, které jsem já sama postrádala, kdy jsem chtěla někam vyrazit se svými dětmi."

Dokázala by si představit, že by neměla společnost Kroužky ani areál Kroužky na Vltavě a byla jen maminkou na klasické dovolené? „Já to nikdy nezažila, takže vlastně nevím, jak odpovědět," říká.  "Fakt je, že když někdy vidím ty spokojené maminky, které si tu hrají s dětmi, tak jim trochu závidím. Ale nevím, zda bych vydržela nepracovat. Ale třeba se třetím dítětem, které bych chtěla, to zkusím. Vím, že to bude moje poslední dítě, tak bych si ho chtěla hodně užít. Snad budu mít veškeré mechanismy nastavené tak, že bude stačit, když budu na vše jen dohlížet."

Zdroj: ProŽeny.cz

Reportáž ČT o Marii Růžičkové: zde

21.8.2013

Příběhy úspěšných podnikatelek V
Andrea Balharová začala podnikat, když měla malinké děti. "Péče o miminko a práce se dají zkombinovat", říká. "Musíte mít ale podporu rodiny a dítě, které má pro vaše nové cíle pochopení."

Andrea Balharová je maminkou pětileté Sofie a dvouletého Tobiase. Původní profesí advokátka, ale pár měsíců poté, co se jí narodilo druhé dítko, začala díky tomu prvnímu na český, slovenský a polský trh dovážet jednostopá odrážedla, tedy dětská kola bez pedálů.

Na nápad, dovážet do Česka kola přišla údajně úplně náhodou. Když čekala druhé dítě, jeli s manželem na víkend do Kodaně.  V jednom hračkářství narazili na odrážedlo First BIKE, které tehdy bylo ve Skandinávii velmi populární. "Manžel byl z toho kola – nekola nadšený, ale nedokázal mi vysvětlit, proč „to“ nemá šlapátka. Představili jsme si naši dvouletou dceru, která už vyrostla z plastové motorky, ale klasické kolo ještě neušlápla. Řekli jsme si, že se aspoň bude mít na čem vozit", říká Andrea. To nejlepší ale zjistili až doma: opravdu netušili, jak rychle se na „tom“ Sofie naučí držet rovnováhu. "Na druhé procházce už jezdila sama, bez jakékoli pomoci nebo vysvětlování a byla na sebe ohromně pyšná a nám se ji podařilo hned odmala nadchnout pro kolo."

Protože Andreu na procházkách zastavovalo čím dál tím víc lidí a ptali se, na čem to dcera jede, napadlo ji oslovit německého designéra Ralfa Coerschulteho, který First BIKE vymyslel pro svého syna a který jej již několik let prodával v západní Evropě, Americe, Austrálii i Japonsku. Přesvědčila ho, že i čeští rodiče dokážou ocenit čistý design, kvalitu a bezpečnost a že jim tuto novinku ve výuce jízdy na kole dokáže představit.

Zdroj: pracujicimama.cz

16.8.2013

Práce v letectví není jen pro chlapy
Každý měsíc cestuje do Afriky, aby zde prodala přehledové systému pro sledování letadel. Ty jsou v zemích tohoto kontinentu takřka neznámý pojem. Osmadvacetileté obchodní manažerce společnosti ERA Marcele Ujcové se v rozvojových státech daří uzavírat zakázky v řádech milionů eur.
 

Pracuje ve velmi specifickém oboru, ve kterém se obvykle pohybují muži. Kde vlastně získala nadšení pro letectví a technologie? „Můj vztah k technice trvá už od dětství. Už na základní škole jsem si uvědomovala, že mě zajímají technické obory, jako je matematika nebo fyzika. Můj otec je milovníkem všeho, co se týká železnice. Nadšení pro vlaky jsem s ním ale nesdílela, dívala jsem se spíš vzhůru na letadla, která mě fascinovala. Bylo mi jasné, že právě s tímto oborem bych chtěla spojit svou kariéru, a začala zjišťovat, kde bych mohla leteckou dopravu studovat."

Marcele Ujcové se to nakonec podařilo. Je obchodní manažerkou ve společnosti ERA, kde má na starosti Afriku. Je těžké si v těchto státech, kde se ženám obvykle přisuzují zcela jiné role, vydobýt respekt? „Je to různé. S negativním přístupem jsem se ale dosud nesetkala. Spíš v počáteční fázi navazování obchodních vztahů, kde se zákazníkem zpravidla vedu e-mailovou korespondenci, jsem se setkala s oslovením „drahý pane“. Jak se naše konverzace ale postupně rozvíjí a protistrana zjistí, že jsem žena a že mám technické vzdělání, je cítit jistý moment překvapení. Většinou ale fakt, že jsem žena a navíc zběhlá v technologiích, zákazníci přijímají velmi kladně a hýčkají si mě."

Na otázku, zda se cítí ve svých osmadvaceti letech jako úspěšná odpovídá: „V prvé řadě jsem pracovně naplněná a spokojená. To je pro mě velmi důležité. Do jisté míry úspěšná jsem, veškeré dílčí úspěchy ale beru jako odrazový můstek, od kterého se dostanu dál. Mám navíc tu výhodu, že je náš obor dost specifický, a že se tudíž mám stále co učit. Už když jsem do firmy nastupovala, mi bylo jasné, že to nebude otázka měsíce, vstřebat ten neskutečně velký objem informací. Svou práci vnímám jako velkou životní zkušenost."

Článek převzat z časopisu Bet he BEST, Jaro 2013, str. 30-31
12.8.2013

Příběhy úspěšných podnikatelek IV

Lenka Vejvalková - majitelka módních butiků a top hotelů v Praze.

V Praze vystudovaná inženýrka ekonomie Lenka Vejvalková šéfuje 13 módním butikům: Versace a Ermenegildo Zegna u Prašné brány, Bottega Veneta, Dolce&Gabana, Salvatore Ferragamo (dámský a pánský), Ermenegildo Zegna, Diesel a další multibrandové butiky má v Pařížské ulici, dva na pražském letišti. Ve firmě Prospekta Moda, již se chystá prodat, zaměstnává téměř 90 lidí. Spoluvlastní mimo jiné i hotely Ventana a Central.

Po absolvování VŠE, kde prý za celou dobu studií neměla ani jedinou dvojku, nastoupila do Ekonomického ústavu Akademie věd, odkud se v té době rekrutovala řada budoucích politiků. Pracovala v oddělení rozvojových zemí, ale její plat byl mnohem menší než stipendium, které měla na škole. S kamarádkou si založila realitní agenturu. Když dlouho nemohly pronajmout jeden obchod v centru, vydala se na vlastní pěst do Itálie vybavená seznamem značek z inzerátů v zahraničních módních časopisech. Po jednáních s několika módními značkami přesvědčila jedinou: Versace.

Butiky otvírala postupně, až když jeden vydělal na ten další. Nejen podle skladby značek, které přibývaly, jde odhadnout, jak se postupně měnil vkus a poptávka u českých příznivců luxusu a módy. Jak je vlastně firma s obratem necelých pěti set milionů zisková? „Náš hrubý zisk byl průměrně deset procent našeho obratu bez DPH, co je adekvátní segmentu a rozsahu firmy. Na druhou stranu si člověk musí uvědomit, že u luxusního zboží je ve firmě nalito hodně kapitálu a vydělává to samozřejmě méně, než když prodáváte jogurty." Móda, ale není jediný byznys, který Vejvalková provozuje. Spoluvlastní ještě dva hotely v centru Prahy, z nichž je pyšná především na pětihvězdičkový Ventana v Celetné ulici, který i sama budovala.

Podnikatelský úspěch Lenky Vejvalkové je zajímavý i tím, že prozatím dokázala fungovat tak dobře, že italské značky neměly nutkání v Praze otevírat vlastní pobočky, ale důvěřují jejím franšízingovým butikům. Ve světe je to značně neobvyklé, trende je spíše odkup butiků do rukou samotných značek. V módní alchymii se musí vyznat už jen proto, aby měla v butiku to správné zboží ve správný čas.

Článek převzat z přílohy HN z časopisu proč ne?  Duben/2013, str. 22-27.
7.8.2013

Pomáháme ženám podnikat

ŽENY s.r.o. pomáhají českým ženám v jejich podnikatelském záměru. Jen 4 % žen v ČR vlastní soukromou firmu a jen 11 % z celkového počtu populace jsou podnikatelky. 

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR a generální ředitel společnosti SINDAT, představil spolu se zakladatelkou projektu Evou Vaškovou Čejkovou ŽENY s.r.o. (www.zenysro.cz) – projekt, který má za cíl podpořit podnikání a realizaci obchodních nápadů českých žen ve všech regionech České republiky.

„Vnímám ženy jakožto klíčový element moderního byznysu, který bude hýbat 21. stoletím. Bez velkých gest si jdou za svým, netrpí ješitností a jsou odolnější než muži. K rozhodnutí začít podnikat ale potřebují impuls a více sebevědomí. Z průzkumů vyplývá, že až 70 % žen má strach z neúspěchu a 62 % žen si myslí, že má málo zkušeností. Projekt ŽENY s.r.o. nemá v českém prostředí svým pojetím obdoby, je to profesionální komunikační a pracovní platforma a dává šanci českým ženám pomoci tento handicap překonat,“ říká Karel Havlíček.

ŽENY s.r.o. (www.zenysro.cz) jsou projektem pro všechny ženy, které jsou „posedlé" – životem, prací, rodinou, koníčky, láskou či vášní... Je určen ženám, jež hledají inspiraci nebo se naopak inspirací touží stát. ŽENY s.r.o. chtějí dělat ženám radost nejen online, ale i v reálném životě. Nabídnou všem uživatelkám možnost testovat zdarma produktové novinky, sdílet své osobní zkušenosti, názory, nové impulsy, navazovat kontakty, navštěvovat zajímavé akce. Nebudou chybět výrobky od šikovných českých žen, které si již plní své sny a pustily se do vlastního byznysu, stejně jako řada dalších programů a aktivit pouze pro ženy.

Ženy, které mají svůj podnikatelský záměr, jej mohou realizovat založením vlastní sekce na webu ŽENY s.r.o. Projekt si klade za cíl podpořit především regionální podnikání, inspirovat ženy, radit jim, pomáhat, předávat kontakty a motivovat je k realizaci svých snů.
Motivace je hnacím motorem každého podnikatele. „Až 50 000 žen o podnikání nějakým způsobem přemýšlí, ale opět se dostáváme zpět k odvaze do podnikání vůbec jít,“ doplňuje Karel Havlíček. A dodává, že ženy své obchodní záměry realizují za předpokladu, že:
- Najdou kvalitní informace nejen o podnikání
- Najdou šikovného mentora

- Budou si moci otestovat, jak založit podnik a co obnáší jeho vedení

Projekty, jako jsou ŽENY s.r.o. nebo například „Young business – Svou cestou“, který má za cíl prostřednictvím mentorů, soutěží a přednášek seznamovat mladou generaci s příležitostmi i nástrahami vlastního byznysu, mohou být dobrým startem k tomu, jak české ženy či mladá generace může dobýt tuzemský trh. ŽENY s.r.o. nechtějí být pouze on-line portálem (www.zenysro.cz), ale chtějí také realizovat akce ve skutečném reálném životě. Mezi hlavní aktivity patří vlastní coworkingové centrum na Karlínském nám. 6 v Praze 8, kde se budou pořádat semináře a setkání na různá témata. Zároveň mohou tyto prostory ženy využít pro obchodní jednání či si je pronajmout pro své vlastní podnikatelské aktivity (semináře, workshopy). Projekt lze také přenést formou franchisingu do jednotlivých regionů s know-how, zkušenostmi a zázemím, které ŽENY s.r.o. nabízí.

Zdroj: http://www.zenysro.cz/detail/clanky/431/Pomahame-zenam-podnikat
2.8.2013

Příběhy úspěšných podnikatelek III

Marta Slánská je živoucím důkazem, že podnikatelské sny se plní. Podnikat začala s kapitálem 230,-- Kč a její nadšení se zúročilo. Dnes vlastní firmu MAXIMA REALITY, která je jedním z leadrů pražského trhu s nemovitostmi.

Marta Slánská začala podnikat ve svých 47 letech. Díky účasti bratra v protirežimní činnosti nemohla před rokem 1989 vykonávat svoji profesi účetní a pracovala jako uklízečka. Po revoluci se živila jako fotografka, ale její odhodlání „nebýt chudá“ ji přimělo začít podnikat. „Bez toho, aniž bych tušila, co podnikání obnáší, jsem se rozhodla, že založím realitní kancelář“ říká Mata Slánská.

Jako klíčové pro start svého podnikání považuje Marta Slánská svoji účast na manažerském kurzu. „Kurz stál 27 tisíc a vzhledem k tomu, že jsem začala podnikat z 230 korunami, to pro mě tenkrát byly obrovské peníze. Nakonec jsem si díky intuici kurz zaplatila, a přestože byl pro mě drahý, záhy jsem poznala, že by mi přišlo „moc draho“, kdybych na něj nešla“, uvádí v rozhovoru pro časopis Be the Best Marta Slánská. To, že má podnikatelského ducha si uvědomila až na tomto kurzu a úspěšně vybudovaný podnik je toho jasným důkazem.

Za největší bohatství své firmy považuje Marta Slánská schopné a loajální zaměstnance. „Šéf musí jít svým lidem příkladem“ říká Marta Slánská a dodává. „Lidé by v mé firmě nepracovali desítky let, pokud by mi nedůvěřovali. Musím být ten, kdo plní své sliby, je etický a dokáže tým náležitě motivovat“.

Za své úspěchy v podnikání získala Marta Slánská hned dvě ocenění – Podnikatelku roku a Lady PRO. Jejím cílem je však nyní spíše duchovní cesta. „Pokud člověk v byznysu uspěje, jeho další cíl už nemívá hmotnou povahu“ uzavírá svůj rozhovor v časopise Be the Best Marta Slánská.

Článek převzat z časopisu Be the Best, podzim 2012, str. 57

26.7.2013

Příběhy úspěšných podnikatelek II

 

Olga Kupec je jednatelkou společnosti Abydos, která působí v oboru slévárenství a na trhu je již od roku 1997. Hlavními zákazníky společnosti Abydos jsou slévárny a dodavatelé pro automobilový průmysl v Německu, Rakousku i v ČR. Olga Kupec je čerstvou držitelkou titulu Manažerka roku 2012 a v časopise Be the Best byl o ní publikován článek, z něhož vybíráme některé pasáže.

Obor slévárenství je ryze mužský svět a podle Olgy Kupec jde o tvrdý obor, kterému nepřísluší žádné pózování. Vzhledem k dominanci mužů je řízení podniku a obchod trochu tvrdší, ale zato přímočařejší. "Vystudovala jsem fyziku a tak je mi mnohé v tomto odvětví blízké, včetně pracovních týmů, kde jsou převážně muži. Nepovažuji to za něco mimořádného." uvádí Olga Kupec. Přesto připouští, že ženský element v této "branži" působí značně exoticky.

Při svém působení v managementu firmy se paní Kupec řídí základními pravidly - prioritou je zákazník a sledování trhu. Vzhledem k tomu, že firma Abydos působí v technickém odvětví a je zaměřena na německý trh, potřebuje mít nadprůměrné zaměstnance. Nedostatek absolventů technických oborů s kvalitní jazykovou výbavou tíží většinu zaměstnavatelů s podobnou výrobní orientací. „Úspěch této země bude záviset na vzdělání a zde máme skutečně co napravovat. Inflace vzdělání je obrovská a české školství postrádá koncepci a dlouhodobou strategii" míní Olga Kupec.

Za svůj největší profesní úspěch považuje držitelka titulu Manažerka roku 2012 převzetí firmy, ve které dlouhá léta působila. "Posunulo mě to od manažera k podnikateli a postavilo přede mě nové výzvy", říká Olga Kupec. "Udělení ocenění manažerka roku národní hodnotitelskou komisí si velice vážím. Je pro mne i velkou výzvou a závazkem zároveň, dobře reprezentovat manažerskou profesi."

Za klíčové pro chod firmy považuje Olga Kupec zaměstnance. Na jejich práci závisí spokojenost zákazníků i hospodářský úspěch firmy. Jejím motem je, že řízení firmy se nesmí stát "one woman show".

Článek převzat z časopisu Be the Best, léto 2013, str. 13

22.7.2013

Iniciativa - Větší šance
Hledáte zaměstnání? Uvažujete o změně profese? Máte chuť začít podnikat a nevíte jak na to? Chcete poradit jak správně napsat životopis? Jste rodič na mateřské dovolené a zajímá Vás, zda máte nějaká omezení v případě, že chcete pracovat?  Chcete se dozvědět o aktuálních evropských projektech? Na tyto a spoustu dalších otázek najdete odpovědi na webu www.vetsisance.cz.

Na webu naleznete příběhy žen, jejichž osudy jsou možná v mnohé podobné vašim každodenním starostem v oblasti sebeprosazení a zabezpečení rodiny. Web popisuje řadu projektů zaměřených na podporu zaměstnání a podnikání žen, samostatnou sekci má pak internetová poradna s radami a tipy jak získat zaměstnání.

Plánovány jsou i online smenináře, v nejbližší době se můžete těšit napříkld na seminář Jak začít podnikat. Zajímavě je řešen rozcestník, který je členěn do aktuálních témat (hledám volnou pracovní pozici, uvažuji o změně profese, zajímá mne práce v zahraničí, hledám stáž, potřebuji praxi, potřebuji profesně nasměrovat apod.).

Více se dozvíte na: www.vetsisance.cz

18.7.2013

On-line seminář "Jak začít podnikat?"

Chcete se postavit na vlastní nohy a stát se svým vlastním šéfem? Ve čtvrtek 18.7. mezi 17:00 a 19:00  pro vás bude k dispozici  on-line seminář a jedinečný živý chat s odborníkem, který vám poradí, jak začít podnikat.

Na www.vetsisance.cz bude možné  sledovat první ze série on-line seminářů, tentokrát na téma Jak začít podnikat? Martin Šteiner ze sdružení Edukol bude hovořit o tom, co všechno je potřeba pro rozhodnutí zda podnikat zvážit, jaké dokumenty je potřeba získat a kde hledat další informace. Po skončení diskuse bude odborník z Edukolu přítomný na chatu, kde bude odpovídat na otázky "internetového publika". 

Převzato z portálu: www.esfcr.cz

12.7.2013

Příběhy úspěšných podnikatelek I
LENKA BERBERI - BLUE STYLE je moje první dítě
I přestože je Lenka Berberi matkou dvou dětí, cestovní kancelář Blue Style, kterou před šestnácti lety spoluzakládala, považuje za svoji první ratolest. Není se čemu divit, cestování a vše s ním spojené ji už dávno natolik uchvátilo, že srovnání s drogou, jež sama s oblibou používá, je v jejím případě skutečně na místě.

Je jednou z nejvýše postavených žen v cestovním ruchu u nás. A jak se jí to podařilo? „Víte, měla jsem dar ocitnout se ve správnou dobu na správném místě. Zcela zásadní byl rok 1996, kdy jsem se poprvé setkala s Imedem Jeddaiem (majitel CK Blue Style), což mi změnilo život. Slovo dalo slovo a my jsme spolu v roce 1997 založili Blue Style. Mimo nás dva byli ve firmě ještě další dva lidé. Dnes jich zaměstnáváme víc než stovku a patříme mezi čtyři největší touroperátory v zemi.“
Na otázku zda neměla obavu v roce 1997 zakládat cestovku, když v té době jich tolik zkrachovalo, odpovídá:  „Ano, rok 1997 byl pro mnoho kanceláří fatální. Nicméně já jsem měla zkušenosti z cestovního ruchu a Imed měl možnost zajistit investice na počáteční rozjezd. Když se dnes ohlédnu zpět, uvědomuji si, jak jsme byli poněkud naivní a také snílci. Rozhodně to nebylo tak jednoduché, jak jsme si představovali. Za tím vším, co Blue Style znamená dnes, je minimálně na začátku málo spánku, obrovský kus práce, žádná dovolená. Na druhé straně si myslím, že jsme se dostali ještě dál, než jsme původně plánovali.“
Když si vzpomene na své začátky, říká, že nikdo v té době neměl představu, jak se bude cestovní ruch u nás vyvíjet, jak se budou posouvat priority Čechů coby cestovatelů. V době, kdy začínali, bylo na trhu málo hotelů all inklusive, většina lidí jezdila do studií a apartmánů, a když už někdo chtěl hotel, tak maximálně tříhvězdičkový.  Postupem času se naštěstí mnohé změnilo a klienti jsou ochotni si připlatit za kvalitu a jsou náročnější. Chtějí přidanou hodnotu a také chtějí vědět, s kým na dovolenou cestují. Dnes je velký trend nakupovat on-line, proto také nedávno založili cestovatelský portál www.travelportal.cz, který je, jak si troufá tvrdit, jediný skutečně on-line, přehledný, rychlý a transparentní. Klient, který si tu zakoupí zájezd ihned ví, s jakou kanceláří cestuje a to je přece velmi důležité.
V cestovním ruchu je obrovská konkurence. Jejich cílem nikdy nebylo mít v nabídce jen to nejlevnější, aby to za každou cenu prodali. Dodává, že je skutečně velký nadšenec do cestování a tak by nikdy neprodala něco, co nezná. Uvědomuje si, že většina klientů šetří celý rok, aby si potom na dovolené mohla odpočinout a Blue Style jim tak musí zprostředkovat ty nejlepší možné služby.  Jak sama říká, vždycky bude chtít nabízet to, o čem je přesvědčená, že je kvalitní. Všechny naše hotely musejí být prověřené. To je naše strategie od začátku a vyplatila se nám.

Zdroj: BLU STYLE je moje první dítě. (Léto 2013). Časopis Be the BEST, stránky 36 - 37.
8.7.2013

Moudré podnikání žen

Moudré podnikání žen je vzdělávací a společenský projekt určený pro ženy, které by chtěly podnikat, začínají podnikat, nebo již podnikají (méně než 2 roky). Je podpořen Evropským sociálním fondem. Projekt začal 1.4.2013 a bude končit 31.3.2014.

Jádrem projektu je vzdělávací program, který zahrnuje kurzy a workshopy v rozsahu přibližně 15 dní, kde se ženy mohou dozvědět nejen potřebné informace k vytvoření nebo zlepšení svého podnikatelského záměru z oblasti financí, legislativy, marketingu, ale i získat sebevědomí a schopnost stát se leadrem.

Součástí projektu je mastermindingová skupina, kde si ženy sdělují nápady a připomínky k podnikatelským nápadům svých spoluúčastnic. Ženy mají zároveň možnost osobně konzultovat konkrétní problémy s odborníky. Další podporou programu je Klub MPŽ, který slouží k setkávání účastnic programu mimo kurzy a workshopy, vzájemné pomoci a podpoře.

Garantem projektu je společnost Expertis Praha, s.r.o., kterou před 15 lety založila Lenka Papadakisová. Zaměřuje se na vzdělávání manažerů a podnikatelů, v posledních třech letech především na osobnostní rozvoj leaderů.

zdroj: http://www.moudrepodnikanizen.cz/

28.6.2013

Praktické rady a tipy na portálu ROZJEZDY

Na začátku měsíce jsme vás informovali o zajímavém projektu Rozjezdy, který realizuje společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. v rámci své CSR, a který se zaměřuje na podporu drobných začínajících regionálních podnikatelů. Celý článek zde.

Na webu projektu můžete nalézt zajímavé rady a návody ze světa podnikání. Formou často kladených otázek zde můžete získat informace např.

 • Jak na zaměstnance
 • Jak rozvíjet firmu
 • Jak začít podnikat
 • Jak podnik propagovat
 • Jak na média
 • Jak na internet
 • Jak na telekomunikace

Poradnu najdete na webové stránce  http://www.rozjezdyroku.cz/poradna/

24.6.2013

Ženy na trhu práce v ČR

Výzkum ČSÚ a společnosti McKinsey&Company přinesl zajímavá čísla o postavení žen na trhu práce v ČR. 

 • Ve věku 15 – 64 let je pouze 56 % žen zaměstnaných. Země tak patří do nejnižšího kvartilu 25 evropských zemí. V nejsilnějších ekonomikách světa, jež mají ve srovnání s ČR dvojnásobné HDP na obyvatele, je přitom zaměstnanost žen vyšší nejméně o 10 procentních bodů (např. Norsko 73 %, Německo 66 %, Estonsko 61 %, Polsko 53 %).
 • V ČR je nejméně zaměstnaných žen s malými dětmi ve věku do 6 let ze všech států EU. Necelých 40 % žen oproti téměř 95 % mužů se dvěma dětmi je zaměstnáno (v EU je poměr 65 : 91). V porovnání s ostatními zeměmi EU je v ČR zaměstnáno na částečný úvazek jen velmi malé procento pracující populace (2 % zaměstnaných mužů, 9 % zaměstnaných žen). Přitom právě práce na částečné úvazky tvoří přes 30 % všech pracovních poměrů žen v EU (a asi 8 % zaměstnaných mužů).
 • Ženy vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži (průměrná měsíční mzda činí u žen 22 666 Kč, u mužů 30 192 Kč), jsou minimálně zastoupeny ve vedoucích pozicích a v podnikatelské sféře. Z výzkumu společnosti McKinsey&Company zaměřeného na hodnocení potenciálu žen v české ekonomice dokonce vyplynulo, že v představenstvech 60 největších společností v České republice jsou ženy zastoupeny pouhými 4 % a v 85 % těchto představenstvech nejsou ženy zastoupeny vůbec.

Zdroj: http://www.mckinsey.cz/images/women_matter_CJ.pdf
20.6.2013

Právní poradna Gender Studies

Bezplatná právní poradna Gender Studies je určena převážně ženám a mužům, které a kteří zažili, respektive zažívají některou formu diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku, nebo mají dotaz který se týká podmínek odchodu a návratu z mateřské/rodičovské dovolené, či možnosti flexibilního pracovního uspořádání. Na dotazy položené prostřednictvím formuláře odpovídají právničky Gender Studies do 10 dnů, využít je možné i telefonickou právní poradnu.

Právní poradna je provozována online na webu www.rovneprilezitosti.cz

Telefonická poradna: úterý 9.00 - 11.00 a pátek 16.30 - 18.30 na tel číslech: 224 913 350, 774 913 350.

17.6.2013

Kongres žen 2013

Dne 15. června 2013 se uskutečnil v Národním domě na Vinohradech první český Kongres žen, v rámci kterého na Náměstí Míru  proběhl Trh - prezentace a prodej produktů živnostnic.

Tématem prvního Kongresu žen bylo postavení žen na pracovním trhu. Ekonomická činnost žen je základem ženské nezávislosti, sebevědomí a plnohodnotného uplatnění ve společnosti.

Informace o ženách - podnikatelkách a jejich podnikatelských projektech naleznete na těchto webových stránkách.

http://www.kongreszen.cz/novinky-kongresu/132-podnikatelky
10.6.2013

Marketingové tipy

V dnešní době nejrůznějších technologií a komunikačních prostředků má marketing mnohem větší roli než tomu bylo dříve. Proto si každý podnikatel musí položit otázku, jakou marketingovou strategii bude uplatňovat. Zjednodušeně lze říci, že úkolem marketingu je prodat produkty či služby. Definovat co je marketing ale tak jednoduché není. Do marketingu patří v podstatě vše, co firma dělá.

Pokud má podnikatel více peněžních prostředků, které může investovat do propagace, je to výhoda. To ale neznamená, že se nedá udělat úspěšná kampaň i s minimálními náklady. Nesprávně načasovaná nebo špatně provedená kampaň může být zcela bez účinku, a to i v případě velkých investic.  

Prvním pravidlem k úspěšnému marketingu je myslet dopředu. Promyslet si, kolik peněz mám k dispozici, sestavit si alespoň hrubý rozpočet. Dalším pravidlem je nechat si rezervy. Vždy se může objevit něco, do čeho bude potřeba také investovat, ale nebude to v plánovaném rozpočtu zahrnuté.

Také načasování jednotlivých marketingových aktivit je klíčem k úspěchu. Ať se udělá v marketingu cokoliv, ve chvíli, kdy to podnikatel dělá, musí být hotové vše, co na to navazuje, a co s tím souvisí. I nejmenší drobnosti mohou mít negativní dopad na úspěch celé kampaně, proto je potřeba vše dobře promyslet.

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/specialy/marketingove-tipy/zaciname-s-marketingem/

5.6.2013

Rozjezdy roku
Rozjezdy jsou projektem společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., který se zaměřuje na podporu drobných začínajících regionálních podnikatelů.

Hlavním cílem projetu je podpořit začínající podnikatele v jejich začátcích. Záměrem je podpořit komplexní a inovativní projekty, které nejen přinášejí zisk, ale zároveň prospějí svému okolí, doplňují lokálně chybějící služby a přispívají ke zvýšení zaměstnanosti.

Hlavní aktivitou projektu je "soutěž podnikatelů" o poradenství a balíčky pomáhající se startem firmy. Společnost T-Mobile však realizuje i řadu doplňkových regionálních aktivit - semináře s tématy: marketing, podnikatelské myšlení, PR a obchodní komunikace apod.

Bližší podrobnosti k projektu: http://www.rozjezdyroku.cz/

Dozvědět se aktuální informace můžete rovněž na facebooku: https://www.facebook.com/rozjezdy

22.5.2013

Výsledky soutěže o nejlepší podnikatelský záměr jsou známy

Výsledky šestého ročníku soutěže, do které bylo přihlášeno 57 projektů byly slavnostně vyhlášeny 23. dubna 2013. Kromě hmotných cen a ročního pronájmu ve vybraném podnikatelském inkubátoru si vítězové odnesli především cennou zpětnou vazbu od odborníků. 

Soutěž „Nejlepší podnikatelský záměr“ je odborně-kreativní soutěž určená pro všechny zájemce z řad studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol a široké veřejnosti (absolventi, začínající podnikatelé, Start-upy atd.) ve Zlínském kraji. Předmětem soutěže je vytvoření vlastního originálního podnikatelského záměru, a to na libovolné téma.

Mezi středoškolskými projekty zaujal nejvíce nápad Lenky Zábojníkové vyrábět v opuštěných prostorách poblíž svého bydliště polštářky ve tvaru podkovy pro pohodlné cestování. V kategorii vysokoškoláků se prosadil Jan Habich se systémem pro monitoring polohy firemních mobilních zařízení. Zvláštní cenu za nejlepší technický nápad si pak odnesl Lukáš Jašek za návrh stroje pro výrobu rýn, který zkrátí běžný výrobní čas na šestinu. Mezi oceněnými nápady se objevila i aplikace Futurello pro zasílání vzpomínek do budoucnosti, multifunkční platforma pro šíření elektronických knih nebo například projekt školky pro domácí mazlíčky. Popularita soutěže Nejlepší podnikatelský záměr, jejímž cílem je rozvoj podnikatelského ducha mladých lidí ve Zlínském kraji, rok od roku roste.

Zdroj:  www.czechinvest.org

20.5.2013

Rodičovská dovolená a podnikání

Rodičovská dovolená většinou bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou a nastoupit na ní může jak matka, tak otec. Během rodičovské dovolené je vyplácen rodičovský příspěvek.

Od ledna 2012 si mohou sami rodiče zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Nově je také možné pobírat rodičovský příspěvek u dítěte staršího dvou let, i když jej rodič umístí do některého předškolního zařízení.

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc.

Nárok na výplatu rodičovského příspěvku je vázán na odvody nemocenského pojištění. Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.
Výplata rodičovského příspěvku není závislá na příjmu rodiče. Ten může vydělávat bez omezení, a výdělečnou činností neztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Rozhodující není částka, kterou rodič vydělá, ale skutečnost, jak se v době, kdy vykonává podnikatelskou činnost, postará o dítě.

Jestliže si rodič na rodičovské dovolené zajistí péči o své dítě jinou zletilou osobou, tak může pobírat rodičovský příspěvek a současně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při řešení této situace mohou být nápomocné jesle, mateřské školy či jiná podobná zařízení pro děti předškolního věku.

Zdroj: ipodnikatel.cz

17.5.2013

Základní tipy jak napsat chytrý byznys plán

Podnikatelský plán je vodítkem, jak se dostat k určitému cíli. Cílem může být rozjezd nového byznysu, rozvoj obchodu, nebo přilákání nového investora. 

Podnikatelský plán je ucelený materiál sloužící k popisu projektu pro potencionálního investora. Podnikatelský plán je velice důležitou součástí procesu komunikace s investorem a často je to první impulz k bližšímu posouzení vhodnosti investiční příležitosti nebo k samotnému zainvestování.

Z těchto důvodů by podnikatelský plán měl být zpracován pečlivě, stručně, jasně, strukturovaně a výstižně. Sestavení podnikatelského plánu není z právního hlediska podmínkou pro založení firmy. Není totiž upraven ani zmiňován v živnostenském zákoně ani v obchodním zákoníku. Přesto může být často vyžadován, nejčastěji ze strany banky, u které si podnikatel sjednává úvěr.

Vypracování podnikatelského plánu je důležité, protože slouží začínajícímu podnikateli k orientaci v podmínkách pro zahájení podnikatelské činnosti a pro prezentaci podnikatelského záměru při jednání s bankami a dalšími institucemi v souvislosti s případnou žádostí o úvěr nebo veřejnou podporu.

Při sestavování podnikatelského plánu můžeme vycházet z následující definice:
Stručné shrnutí – podnikatelská myšlenka, cíle, konkurenční výhoda, jedinečnost produktu a jeho ochrana, cílové segmenty trhu, finanční cíle, potenciální zisk
Popis projektu – popis produktu a jeho přínosu
Analýzy – trh (jednotlivé segmenty, konkurenční produkty, síla konkurentů), dodavatelé, odběratelé, výrobní proces a nákladová rozvaha, výzkum a vývoj
SWOT analýza – shrnutí a vyhodnocení projektu
Cíle (definice cílů projektu v čase), strategie (produktu, ceny, distribuce, propagace, procesů a lidí)
Finance – náklady, předpoklad výnosů, projekce nákladů a výnosů, aktiv a pasiv a cash-flow
Analýza rizik – vnitřní rizika projektu (ta, která můžete ovlivnit), vnější rizika projektu (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.), opatření k minimalizaci ri¬zik.

Chytrý podnikatelský plán v podstatě odpovídá pouze na základní otázky těchto okruhů:

 1. Poslání: Proč by měl váš byznys existovat?
 2. Cíl: Kam se s ním chcete dostat?
 3. Strategie: Jak se tam chcete dostat?
 4. Rozpočet: Kolik vás to bude stát?

Jakmile podnikatel nalezne všechny odpovědi v těchto 4 základních oblastech, může dále svůj podnikatelský záměr rozpracovat do menších celků a detailů. Při sestavení chytrého byznysu plánu by však měl pamatovat na to, že chytrý podnikatelský záměr je vždy:
• písemný
• stručný a přehledný.
• dosažitelný.

Výsledná podoba podnikatelského plánu se samozřejmě může značně lišit v závislosti na typu projektu a jiných okolnostech.
Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-napsat-chytry-byznys-plan/

13.5.2013

Jak získat příspěvek na rozjezd podnikání od Úřadu práce?

Podmínkou získání tzv. příspěvku na rozjezd podnikání je evidence žadatele v registru úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání. Žadatel o příspěvek musí zůstat v evidenci i po dobu projednání žádosti úřadem práce až do rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku.

S žádostí o příspěvek se obraťte na příslušného kontaktního pracovníka úřadu práce, bývá to obvykle jiný pracovník, než ke kterému pravidelně docházíte. Kontakt na něj vám dají buď na úřadu práce, nebo jej můžete najít na portálu MPSV.

Na dotaci však zdaleka nedosáhnou všichni žadatelé a ten, kdo chce uspět, musí projít poměrně náročným sítem. Abyste peníze obdrželi, musíte spadat do specifické kategorie uchazečů a navíc splnit poměrně přísné podmínky. I když navíc vše zvládnete, stejně nemusíte příspěvek dostat. Svůj podnikatelský projekt totiž musíte obhájit před komisí.

Dotace pro start podnikání od úřadu práce upravuje § 113 zákona o zaměstnanosti. Mluvou zákona se jedná o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.Možná výše příspěvku se odvíjí od míry nezaměstnanosti v příslušném okrese. Zpravidla se však výše dotace pohybuje od 20 do 50 tisíc korun.

Úřady práce se pak liší v dalších podmínkách, které při přidělení dotace požadují. Většinou chtějí, aby uchazeč vydržel u podnikání alespoň jeden rok, na některých úřadech však vyžadují alespoň dva roky. Pokud by uchazeč ukončil podnikatelskou činnost dříve, musel by příspěvek vrátit. Těžší situaci mají ti, kteří již dříve podnikali. Pokud byste chtěli požádat o dotaci na rozjezd podnikání o odvětví, ve kterém jste před časem působili, máte smůlu.

Žádost se podává písemně prostřednictvím určeného tiskopisu.
K žádosti se musí doložit:
• podnikatelský záměr,
• ekonomickou rozvahu příjmů a nákladů,
• seznam plánovaných nákladů,
• doklad, který opravňuje uchazeče podnikat v daném oboru (například živnostenské oprávnění),
• doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,
• potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
• doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu,
• další doklady dle typu podnikatelské činnosti (třeba nájemní smlouvu nebo vyjádření hygieny),
• některé úřady práce požadují také lékařské potvrzení, že zdravotní stav nebrání zahájení a provozování samostatné výdělečné činnosti v příslušném oboru.

Žádost následně projednají úředníci a pozvou uchazeče před schvalovací komisi. Zde musí žadatel svůj podnikatelský záměr obhájit a “získat” pro něj pracovníky úřadu. Pokud se komise shodne, že projekt je životaschopný, rozhodne o přidělení příspěvku.

Příspěvek je určen na nákup vybavení souvisejícího se zřízením pracovního místa a mezi nákladovými položkami se nesmí objevit náklady spojené s provozováním pracovního místa, třeba nákup materiálu potřebného k výrobě nebo nájemné.

Pokud tedy máte nápad a chuť podnikat, tak toto je jedna z možností, která vám začátky v podnikání alespoň trochu ulehčí. V případě že příspěvek nezískáte (příspěvek není nárokovatelný), minimálně vás to přinutí zajímat se v určité míře o legislativu v podnikatelském prostředí a uděláte si ekonomickou rozvahu vašeho podnikatelského záměrů.

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-ziskat-dotace-od-uradu-prace-ctete-navodny-pribeh-realneho-podnikatele/

10.5.2013

Jak na kvalitní webové stránky?

Většina lidí hledá prvotní informace nejprve na internetu (kolikrát jen pro pouhé utřídění informací a zorientování se na trhu) a až poté začne hledat v dalších zdrojích.

Firemním stránkám by se mělo spíše říkat internetová prezentace, protože web slouží především k prezentování Vaší firmy a Vašich výrobků a služeb. Je jakousi vizitkou a hodně o firmě napoví - v tom dobrém, ale bohužel samozřejmě i špatném směru. O firemních webových stránkách se říká, že jsou to samé, co Vaše prodejna, akorát online - můžou zákazníka přilákat, ale stejně tak i odpudit.

Denně při brouzdání na internetu lidé projdou desítkami stránek, zaujme je jich ale jenom pár. Je mezi nimi i ta Vaše?

Informace o produktech či službách lidé většinou hledají přes internetové vyhledávače (v České republice je v současné době nejpoužívanější vyhledávač Google). Vyhledávací dotaz jim najde stovky nejrůznějších dotazů a lidé se jimi začnou postupně proklikávat.

Na webových stránkách v první řadě člověka zaujme hezký design, propracovaná grafika, obrázky a fotky. Tady je mnohdy ten rozhodující moment, kdy zákazník buď zůstane, nebo okamžitě odejde. Pokud stránky na první pohled nevypadají seriózně, kvalitně a hezky, pravděpodobnost opuštění webu už v této fázi je velmi vysoká. Teprve pár vteřin poté, co nezmáčkly tlačítko zpět, si lidé začnou číst text v nadpisech, ve zvýrazněných blocích a popisků obrázků. A pokud Vaši stránku nezavřou ani teď, teprve začnou číst podrobněji, cože to vlastně nabízíte.

Grafikou soupeříte s konkurencí a hezká a příjemná grafika je na webu stěžejní záležitost. Hezky vypadající stránky působí na zákazníky profesionálně a jsou jakýmsi lákadlem. Grafika webu by měla mít v sobě zakomponovanou nějakou vizuální odlišnost co konkurence nemá, díky které ji zákazníci rozeznají a hlavně zapamatují.

Důvodů proč webové stránky nepodceňovat je ale více. Kromě upoutání pozornosti potencionálních zákazníků, slouží web i jako významný zdroj informací. Internet je v dnešní době nejpoužívanější médium pro získávání informací a jeho význam se v tomto směru každým rokem zvyšuje. Je důležité si uvědomit, že právě firemní stránky jsou mnohdy tím prvním z Vaší firmy, s čím se zákazník setká. A je hrozná škoda, když jeho první dojem z Vašeho byznysu je špatný.

Na webu by proto neměly chybět srozumitelně napsané informace o tom, co děláte, představení Vašeho týmu, sekce s referencemi, aby se zákazník podíval, co reálně nabízíte a samozřejmě detailní seznámení s Vašimi produkty a službami. Firemní web je skutečně prezentace Vaší firmy, která na zákazníky působí a umí je přesvědčit o tom, že si produkt koupí zrovna u Vás.

Zdroj: www.businesslady.cz
2.5.2013

Slaďování práce a rodiny - výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu poukazují na poměrně širokou škálu přístupů zaměstnavatelů k otázce slaďování osobního a pracovního života – od čistého zaměření na maximální výkon, k izolovaným snahám slaďování podpořit, přes slaďování jako benefit pro ženy, ke strategiím, kdy je podpora firmy slaďování chápána v souladu s jejím celkovým obchodním rozvojem.

Pro uplatňování principů slaďování osobního a pracovního života je důležité, jakým způsobem ktématu firma přistupuje. Zejména tedy, má-li podporu vedení, je-li integrované jako součást firemní kultury a existují-li určitá základní pravidla, která vymezují jakým způsobem bude situace řešena,což samozřejmě nevylučuje určitou míru dohody s vedoucím či v rámci týmu.

Rizikovým faktorem je, pokud se firma rozhodne vše nechat na pouze individuální dohodě a téma nijak nezastřešuje.  Pro zaměstnance je taková situace nepřehledná, nemají jistotu, že bude v jejich případě rozhodnuto spravedlivě s ohledem  na jejich potřeby, ale samozřejmě i možnosti firmy.

Pozitivním faktorem, který podporuje přínos slaďování pro oběstrany, je angažování zaměstnanců a zaměstnankyň do fungování firmy, podpora možnosti  vyjádřit názor a naslouchání jejich potřebám. Firmy mohou téma slaďování aktivně vnášet a učit zaměstnance využívat formy flexibilních pracovních opatření, se kterými doposud nemuseli mít zkušenosti.

Výchozím předpisem pro slaďování osobního a pracovního života je zákoník práce, jehož dodržování garantuje jednoznačná výchozí pravidla – například sledování přesčasů, plánování směn, a který zároveň umožňuje využívání konkrétních nástrojů pro slaďování.

S ohledem na konkrétní opatření se obvykle setkáváme zejména s dodržováním pracovní doby a evidence přesčasů, flexibilní částí pracovní doby, zkrácenými úvazky a prací z domova. Méně zkušeností je s principy jako je sdílení pracovního místa či stlačený pracovní týden.

Téma slaďování je někdy příliš zúženo pouze na matky malých dětí, pro firmy i zaměstnance je však účelnější pokud jej dokáží uplatňovat vůči všem zaměstnaným.

Podrobnější závěry z výzkumu lze najít zde.

Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
30.4.2013

Slaďování osobního a pracovního života

Po narození dítěte se nám život otočí a stoosmdesát stupňů a právě v tomto krásném, ale zároveň náročném období si nejčastěji začneme klást otázku, jak nakládat s časem, abychom zvládly skloubit osobní a pracovní život a měly bychom čas i sami na sebe? Možná, že i Vy tohle znáte velmi dobře. Každá žena je samozřejmě jedinečná a potřebuje si najít svůj vlastní systém práce s časem.

Zde je uvedeno několik principů, které fungují a je jen na Vás, který z nich se rozhodnete využít právě Vy.  U těch ostatních zkuste přemýšlet o tom, jak je můžete co nejlépe využít pro sebe

Zapojte děti do svého podnikání – nejjednodušší to je u malých miminek. Na řadu různých schůzek, či seminářů je můžete vzít bez problémů s sebou. Jak ale děti rostou, je potřeba plánovat mnohem více, protože už pravděpodobně nebudou celou dobu ležet v kočárku. Plánujte tedy důležité pracovní události na dobu, kdy Váš drobeček spí nebo si případně pořiďte hlídačku. Hlídačka si může s dětmi hrát, jít na kroužek nebo třeba na procházku, když zrovna potřebujete projednat důležitý kontrakt. Pokud řešíte finance na hlídání - domluvte se s kamarádkami, které mají děti, s dědečky, babičkami, Vaši firemní asistentkou, která chodí na schůzky s Vámi, aby chvilku pohlídali. A hlavně nemějte výčitky, že zrovna teď odcházíte, děláte to pro své děti. Navíc, důležitá je kvalita, ne kvantita času, kterou se svými dětmi trávíte.

Využijte každou minutu svého času co nejefektivněji – pracovní hovory můžete řešit na procházce v parku, když miminko spí nebo třeba po cestě autem na kroužky, když si zrovna děti hrají nebo se nějak zabaví samy.

Pracujte s prioritami – v životě i v podnikání je potřeba se naučit jednu nesmírně důležitou věc. A to soustředit se na věci, které jsou důležité a teprve v druhé řadě se zabývat těmi méně podstatnými. Vytvořte si seznam činností a seřaďte je podle důležitosti (např. A nejdůležitější, B střed důležité, C nedůležité). Každý den vyberte 2-3 aktivity, které jsou těmi nejdůležitějšími (aktivity, které vedou k Vašim cílům), a které když uděláte, tak můžete odejít a říct si udělala jsem kus práce.

Používejte moderní komunikační prostředky – představte si situaci, kdy Vaše dítě onemocní a Vy potřebujete jít na velmi důležité jednání, kde je nezbytná Vaše účast. Co teď? Máte několik možností – za prvé schůzku přeplánovat, za druhé narychlo sehnat hlídačku a za třetí využít moderních technologií - např. skype a uskutečnit schůzku online. Osobně volím variantu číslo tři. Navíc díky moderním komunikačním prostředkům můžete překonávat statisícové vzdálenosti, šetříte svůj čas i finance.

Udělejte si čas na svého partnera – vytvořte si ve svém diáři i tuto kolonku a vymyslete si společné aktivity. Anebo si jen povídejte. Každopádně si nechte čas jeden pro druhého. Nezanedbávejte partnera na úkor dětí.

Mějte čas sama pro sebe – každý potřebujeme občas vypnout, načerpat nové síly. Naplánujte si tedy čas, kdy se budete věnovat jen sobě. Můžete si zajít zacvičit či na masáž. Nebo si třeba jen číst oblíbenou knížku.

Naučte se relaxovat – aby člověk mohl podávat dobrý výkon, musí mít dostatečně dobité baterky. Stačí procházka v přírodě či cokoli jiného, co Vám dělá dobře a při čem si dokonale odpočinete.

Pracujte na svém osobním růstu - úspěšný člověk zvládá řadu aktivit. K tomu, abyste ale vše zvládli, potřebujete čerpat inspiraci od úspěšných lidí, kteří jsou tam, kde Vy chcete být. Čtěte podnikatelskou literaturu (minimálně 15 minut denně - důležitá je pravidelnost), poslouchejte motivační nahrávky, setkávejte se s úspěšnými lidmi a sbírejte inspiraci pro sebe a svůj život.

Mějte čas na své děti – věnujte dětem kvalitní čas (nikoli všechen svůj volný čas), kdy jste jenom s nimi. Ideálně, pokud máte více dětí, najděte si chvilku a buďte čas od času s každým zvlášť.

Ve své profesi odvádějte špičkový výkon – polovičatá práce nese polovičaté výsledky. To platí všude. Nelze být špičkový partner nebo partnerka, skvělý rodič a špatný pracovník. Jde o duševní nastavení. A to je buď správné - a to ve všech směrech, nebo špatné. I to pak platí ve všem, co děláte.

Na závěr snad jen jednu větu: „Člověk často přeceňuje to, co zvládne za měsíc a podceňuje to, co zvládne za rok." Plánujte si svůj vlastní život dle vašich představ, nebo Vám jej naplánuje někdo jiný.

Zdroj: http://www.zivotnapadum.cz

30.4.2013

Jak na podnikání při péči o dítě?

Prvním a zásadním krokem je správný výběr oblasti podnikání. Zvolená činnost by pro Vás měla být zálibou, koníčkem, jen tak Vám může přinášet podnikání radost.

Váš rozpočet do začátku podnikání bude pravděpodobně velmi omezený, proto se nepouštějte do nákupu drahých zařízení či přístrojů. Pro začátek se snažte, aby Vaše náklady na podnikání byly minimální, využijte toho, co máte doma.

Předpokladem pro zahájení podnikání je zřízení živnostenského listu. Doporučujeme před zahájením činnosti i v průběhu podnikání využívat poradenství živnostenského úřadu, který je kompetentní k podání informací týkajících se živnostenského zákona a zákonů souvisejících, a to jak při registračních činnostech, tak při provádění kontrol.

Volný čas Vám ve většině případů určují Vaše děti, takže počítejte s tím, že budete moci většinou pracovat pouze v čase, kdy děti spí, tedy zhruba 2-3 hodiny denně. Berte si jen takové zakázky, o nichž jste přesvědčena, že je zvládnete. Při plánování času využijte základních principů time managmentu:

 • Vytvořte si seznam priorit
 • Úkoly si napište
 • Nepřeceňujte se
 • Naplánujte si den

Nezapomínejte na zpětnou vazbu. Proveďte si analýzu vašich úspěchů a neúspěchů. Z případných neúspěchů se poučte. Zaměřte se na ty aktivity, které mají největší smysl a přestaňte dělat věci, které se vám nevyplatí. Naplánujte si, co byste ráda udělala pro další rozvoj vašeho podnikání.

Podnikání z domova má smysl, pokud přispívá k vylepšení rodinného rozpočtu a zároveň si jím odpočinete od stereotypu v domácnosti a nepřetržité péče o děti. Může být přínosem pro celou Vaší rodinu. Po ukončení rodičovské dovolené možná ani nebudete uvažovat o návratu do zaměstnání, protože již budete mít svůj zavedený podnik.

V případě, že by pro Vás podnikání představovalo jen další fyzickou a psychickou zátěž, nikoli radost, nechte jej být, nespokojenost se neodrazí jen na vás, ale také na vašich blízkých.

Zdroj:  http://www.ipodnikatel.cz/Podnikani-zen/podnikani-pri-peci-o-dite-cem-podnikat-a-jak-na-to.html

25.4.2013

Rovnost pohlaví v ČR ve srovnání s EU

Zaměstnanost žen v ČR přibližně odpovídá průměru EU. Ženy stále nejsou zapojeny do pracovního trhu v takové míře jako muži – rozdíl mezi zaměstnaností mužů a žen v ČR byl v roce 2011 kolem 17 procentních bodů.

Nezaměstnanost se v ČR od roku 2002 téměř nezměnila a nyní obsahuje 8% v případě žen a 5,9%, pokud jde o muže.Nezaměstnanost žen je mírně pod evropským průměrem. Vzhledem k těmto číslům se jako základní úkol jeví podporovat ženy ve vstupu na trh práce.

Tradiční role žen zaměřená především na péči o domácnost se odráží i v české legislativě týkající se rodičovské dovolené. Mateřská dovolená je v legislativě řešena velice obsáhle, nárok na otcovskou dovolenou však není dosud zákonem upraven. Řada studií také ukazuje, že ženy s malými dětmi často z trhu práce odcházejí – alespoň na první tři roky po porodu. Při snaze o návrat do zaměstnání čelí značným překážkám.

Zaměstnanost žen s dětmi do 6 let dosahuje v České republice pouze 35,8% což je druhá nejnižší hodnota v EU (průměr zemí EU – 27 je 59,7 %). Způsob jak zvýšit počet žen vracejících se po mateřské dovolené do zaměstnání, je udržovat s nimi kontakt celou dobu trvání rodičovské dovolené a poskytovat asistenci při návratu. „Rovnost se vyplatí“ je projekt iniciovaný Evropskou komisí, jeho vedením byla pověřena společnost Roland Berger Strategy Consultants.

Pět indikátorů rovnosti pohlaví v České republice ve srovnání s EU:
•    Účast žen na trhu práce v ČR dosahuje 57,2 %. Tato hodnota se blíží průměru EU (58,5%). Množství žen aktivně hledajících práci (8%) se také blíží průměru EU (9,8%)
•    V České republice pracuje na částečný úvazek 8,8% žen, což je výrazně méně než průměr EU ( 31,6%). Průměrná délka částečného úvazku – 22 hodin týdně – zhruba odpovídá průměru EU (20 hodin).
•    Vysokoškolské vzdělání českých žen vzrostlo na 16%, ale zaostává za průměrem EU, který je 24,8%. Segregace ve volbě vzdělání je v ČR výrazná, stejně jako v zemích EU – 27.
•    Nepoměrné zastoupení mužů a žen v různých oborech je v ČR výrazné, stejně jako v zemích EU. Je nutné motivovat studenty, aby si volili genderově netypické obory.
•    Také je vidět výrazný nepoměr v zastoupení žen a mužů v hierarchii – v dozorčích radách odpovídá evropskému průměru (15% vs. 14%). V parlamentu je tato hodnota hluboko pod evroským průměrem (18% vs. 35%).

Zdroj: Madam Business únor 2013/2

RSS kanál pro 25 nejnovějších článků Aktuální články | Archiv článků | Hledat
Nastala chyba. Nastala chyba.